Login

Hydrotheek

help
Beekdalbreed hermeanderen: maximaal ecologisch rendement [Brochure]
Verdonschot, P. \ Wal, B. van der \ Weeren, B.-J. van \ 2011
In de vorige eeuw zijn in Nederland talloze beken rechtgetrokken om de afvoer van water te versnellen, met name ten gunste van de landbouw. Dit heeft geleid tot wateroverlast in lager gelegen gebieden, verdroging hogerop en het verdwijnen van veel ka ...
help
Hermeandering van het Groote Diep : hydrologisch onderzoek [Studentenverslag]
Graaf, N. de \ Mulder, T. \ 2010
Het Groote Diep is gelegen in de provincie Drenthe binnen het waterschap Noorderzijlvest. De beek is vanaf de jaren 50 gekanaliseerd, gestuwd, overgedimensioneerd en deels verhoogd in het landschap aangelegd. Er is onderzoek gedaan naar hoe het Groot ...
help
Morfologische effecten van ontstuwing en hermeandering beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grobbe, H. \ Duijvestijn, R. \ Oosterhoff, C. \ Ribberink, J. \ 2009
In Nederland worden steeds meer beken 'hersteld'. Hierbij verwijdert het waterschap de stuwen om de beken weer hun natuurlijk morfologisch evenwicht te laten bereiken ('ontstuwing'). Over de morfologische effecten van dit natuurlijk herstel van laagl ...
help
Morfologische en ecologische aspecten van hermeanderen [Presentatie]
Hoitink, T. \ Eekhout, J. \ Verdonschot, P. \ Makaske, B. \ Wolfert, H. \ [ca. 2012]
Huidige praktijk is: Uitgraven van oude lopen op basis van historische kaarten. Het bewustzijn daarbij: Toestaan morfodynamiek kan biodiversiteit in de hand werken. Computersimulaties zijn geschikt voor lange-termijnsimulatie van laterale ontwikkelin ...
help
Monitoring effecten hermeandering Ruiten Aa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bouwhuis, J.S. \ Uilhoorn, H.M.G. \ Vries, D.A. de \ 1998
help
Beekdalbreed hermeanderen : bouwstenen voor de ‘leidraad voor innovatief beek- en beekdalherstel’ [Boek]
Verdonschot, P. \ Besse, A. \ Brouwer, J. de \ Eekhout, J. \ Fraaije, R. \ 2012
Het doel van het project Beekdalbreed Hermeanderen was om in de praktijk in beekherstelprojecten een gedempt afvoer- en een stabiel en gevarieerd habitatpatroon te realiseren door morfologische en hydrologische maatregelen in samenhang uit te voeren. ...
help
CoP hermeandering zoekt naar duurzame, integrale oplossingen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
De Community of Practice (CoP) hermeandering brengt sinds de oprichting, november 2007, kennis en praktijk samen over hermeanderen als maatregel voor beekherstel. De community heeft onder meer de kennisvragen rondom hermeandering geïnventariseerd. He ...
help
Beekdalbreed hermeanderen : winst in ecologische waterkwaliteit door innovatieve sturing op hydromorfologie in beeksystemen [Presentatie]
Verdonschot, P. \ Besse-Lototskaya, A. \ 2010
Beekherstel van 1990 tot nu, tegen de achtergrond van toenemende aandacht voor beekecologie. Maar ook van beekherstel naar hermeandering
help
Het natuurlijke patroon van beken : slingerend of meanderend? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Makaske, B. \ Deijl, E.C. van der \ Kleinhans, M.G. \ 2016
Bij beekherstel wordt vaak gesproken van ‘hermeandering’, waarmee meestal bedoeld wordt dat een rechtgetrokken beek weer een natuurlijk bochtig patroon krijgt. Hieronder gaan we in op de vraag wat meanderen precies is, welke processen daarbij horen e ...
help
Genormaliseerde Tongelreep moet weer gaan meanderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Acht, W.N.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ Rijen, J. van \ 1992
help
Hermeandering door omgevallen bomen langs De Geul \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ 2001
De morfologische ontwikkeling van de Geul sinds de start van het Beneden-Geuldalproject
help
Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
Eekhout, J.P.C. \ 2014
Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
help
Hermeandering, waterberging en natuurontwikkeling in het Beerzedal: case de Logtse Baan [Boek]
Sival, F.P. \ Riksen, M.J.P.M. \ Verbeek, L. \ Lippe, E.J. van der \ 2007
Hermeandering, waterberging en natuurontwikkeling is te combineren echter niet om een overstromingsgebied te creëren die lijkt op natuurlijke overstromingsvlakten vanwege het ontbreken aan vegetatiegradiënten. Het huidige vegetatiepatroon is het gevo ...
help
Van Recht naar Krom : onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid voor de (her)inrichting van watersystemen bij waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Hattum, T. van \ Maas, G.J. \ 2013
In opdracht van de rekenkamer van waterschap Regge en Dinkel heeft Alterra een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid voor de (her)inrichting van watersystemen. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe het b ...
help
Middenloop Vledder Aa mag weer meanderen : GGOR als basis voor beekherstel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wee, L. van \ Kreleger, A. \ Hamel, I. \ Visser, Z. \ Esenbrink, J. \ Haverkort, J. \ 2006
In het beekdal van de Vledder Aa in Drenthe zijn gronden aangewezen als reservaat- of natuurontwikkelingsgebied. De middenloop van de Vledder Aa krijgt een natuurfunctie, maar is in de huidige situatie afgestemd op landbouwkundig gebruik. In opdracht ...
help
Het Geldernsch-Nierskanaal : hoe een recht kanaal gaat meanderen als gevolg van kwel \ H2O online [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Makaske, A. \ Talsma, M.J.G. \ 2013
Aan het eind van de 18de eeuw is tussen de rivieren de Niers in Duitsland en de Maas in Nederland het Geldernsch-Nierskanaal gegraven, om piekafvoeren in het benedenstroomse deel van de Niers af te vlakken. Het Duitse deel van het kanaal is in de loo ...
help
Echte beken meanderen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beers, M. \ 2014
Ten zuiden van Breda voert waterschap Brabantse Delta beekherstel uit door meanders aan te takken op de Boven Mark. In de meander bij het Brabantse Galder worden relatief veel beekvissen aangetroffen. Het bewijs dat meanders een belangrijke rol spele ...
help
Op zoek naar de succesformule voor beekherstel \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Beekherstel door hermeandering is vaak minder succesvol dan verwacht. Een kronkelende beek ziet er weliswaar mooier uit dan een rechte, maar gewenste effecten als een betere waterhuishouding en meer biodiversiteit worden veelal niet bereikt. De Kader ...
help
Wiki beekherstel [Website]
Hattum, T. van \ Zeeman, W.P.C. \ [ca. 2012]
Op verschillende plaatsen in Nederland en vanuit diverse beleidsopgaven (zoals WB21 en KRW) is men bezig met beekherstel. Bij de planvorming voor het ontwerp van een nieuwe inrichting, het toekomstige beheer en de bijbehorende maatregelen blijken er ...
help
Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Mosselman, E. \ Kits, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwar ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.