Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 6389

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=multifunctionele waterkering OR multifunctionele dijken
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Handreiking informatieplan waterkeringen [Boek]
Heeremans, Eugène \ Huizinga, Emiel \ Lekkerkerk, Huibert-Jan \ Meijerink, Tom \ Pijnenburg, Toin \ 2018
De Handreiking Informatieplan waterkeringen beoogt een helder overzicht te geven van nader uit te werken onderwerpen in een informatieplan. De benoemde onderwerpen voor het informatieplan zijn a) ketenambitie, b) organisatie, c) kwaliteitsborging en ...
help
Handreiking voor het beheerregister [Boek]
Veen, Nelle van \ Schuurman, Hans \ 2018
De Handreiking beheerregister beschrijft de gegevens die onder het beheerregister vallen en geeft de relatie aan met de zorgplichtprocessen. Het document richt zich op de informatiebehoefte van de beheerder.
help
Handboek dijkbewaking : waarnemen 2018 [Boek]
STOWA Werkgroep Professionalisering Dijkbewaking \ 2018
Dit handboek dijkbewaking helpt dijkwachten om verschillende hoogwatersituaties te herkennen en geeft aan waar zij op moeten letten bij het melden ervan. Vervolgstappen, zoals noodmaatregelen en monitoring, worden kort genoemd.
help
Studiedag Vis in uiterwaarden : verslag studiedag van 16 maart 2018 [Boek]
van den, Bos H. \ 2018
De afgelopen vijfentwintig jaar is er veel veranderd in de uiterwaarden. Aanzienlijke arealen zijn op de schop gegaan voor maatregelen die onze veiligheid moeten garanderen. Door dijkverleggingen en uiterwaardvergravingen is een variatie aan natuurge ...
help
Blue deal 2018-20130 : 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water [Boek]
2018
Bekijk de aarde vanuit de ruimte, en het is duidelijk: water is het element waar de aarde letterlijk vol van is. Tegelijk is er nooit genoeg van en vaak ook teveel. De afgelopen decennia raken watergerelateerde rampen steeds vaker en steeds meer mens ...
help
Programma-evaluatie Zandmaas / Grensmaas : eindevaluatie Groot Project [Boek]
2018
Doel van de eindevaluatie van het programma Zandmaas / Grensmaas – die plaatsvindt in het kader van de Regeling Grote Projecten (RGP) – is een evaluerend totaaloverzicht op te stellen van het programma in het kader van de procedure tot beëindiging va ...
help
Eindevaluatie Ruimte voor de rivier : sturen en ruimte geven [Boek]
Olde Wolbers, M. \ Das, L. \ Wiltink, J. \ Brave, F. \ 2018
Op 19 december 2006 is met het unaniem instemmen van de Planologische Kernbeslissing - Ruimte voor de Rivier (deel 4), door zowel de Eerste als de Tweede Kamer, van start gegaan met het programma Ruimte voor de Rivier. Momenteel nadert het programma ...
help
Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland: efficiëntie van glasaalintrek bij gemaal Schoute [Boek]
Griffioen, A.B. \ Schiphouwer, M.E. \ Winter, H.V. \ Ploegaert, S. \ 2018
Deze studie betreft een analyse van het aanbod en de intrekefficiëntie van glasaal bij één van de prioritaire intrekpunten van Delfland: gemaal Schoute in Den Haag (Scheveningen). Het complex bij gemaal Schoute bestaat uit een jachthaven, een keerslu ...
help
Handreiking Plaxis : achtergrond en aandachtspunten bij beoordeling van een Plaxis eindig elementen model [Boek]
Post, M. \ Teunissen, J.A.M. \ Holscher, P. \ 2018
Deze rapportage geeft een handreiking (HR) voor het eindige elementen programma Plaxis. In deze HR worden de achtergronden en aandachtspunten besproken die relevant zijn voor de beoordeling van een Plaxis EEM model. Deze HR kan door RWS als naslagwer ...
help
Kwabaal aan een zijden draadje \ H2O online [Artikel]
Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Baks, A. \ 2018
De kwabaal is de enige zoetwaterkabeljauw en tevens de meest bedreigde zoetwatervis van Nederland. Tot medio vorige eeuw kwam de soort zeer algemeen voor in beken, grote rivieren en meren. Zijn achteruitgang is veroorzaakt door het verdwijnen van paa ...
help
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren 2016 Deel I, trends / [Boek]
Bos, O.G. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Gerla, D.J. \ Winter, H.V. \ 2018
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: Deel I “Trends”, Deel II “Methoden” en Deel III “Data” (tot 2016 als rapport, in de toekomst als website). In dit rapport (Deel I) worden (i) de tre ...
help
Voorland en veiligheid : juridische aandachtspunten bij het betrekken van voorlanden in de beoordeling, het ontwerp en het beheer van primaire waterkeringen : onderzoek op verzoek van de POV Voorlanden (HWBP) [Boek]
Gilissen, H.K. \ Doorn-Hoekveld, W.J. van \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2018
In dit onderzoek staan enkele juridische aandachtspunten rondom het betrekken van voorlanden bij het beoordelen, ontwerpen en beheren van primaire waterkeringen centraal. In het bijzonder gaat het om de vraag op welke wijze waterkeringbeheerders de v ...
help
Contouren mogelijk alternatief : zes alternatieven voor Meanderende Maas [Boek]
2018
Bij het dijkversterkings- en rivierverruimingsproject Meanderende Maas liggen nu zes mogelijke alternatieven op tafel. Ze variëren van een gewone dijkversterking tot de inrichting als ‘ruig’ natuurgebied, à la de Biesbosch. Maar er is ook een variant ...
help
Oude bekenden, nieuwe kennis(sen)! : 15 jaar Kennisdag Inspectie Waterkeringen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2018
Het is de meest succesvolle kennisbijeenkomst van STOWA: de Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Burgers’ Zoo stroomt tijdens de derde of vierde donderdag van maart vol met waterkeringprofessionals uit het hele land. Wat is het geheim? We vroegen het a ...
help
Versterking Markermeerdijken : toetsingsadvies over het milieueffectrapport : 2018 [Boek]
2018
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil een dijkversterking uitvoeren aan de primaire waterkering tussen Amsterdam en Hoorn, de zogenaamde Markermeerdijken. Voor de besluitvorming is een MER opgesteld. De Provincie Noord-Holland heeft de C ...
help
Discovisjes trekken de polder in \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Louwerens, T. \ 2018
Onderzoek naar de migratie van glasaaltjes in de Nederlandse wateren moet licht werpen op mogelijke oorzaken van de teruglopende palingstand. Een reportage.
help
Afvalwater: hoe maken we de cirkel weer rond? [Boek]
Loosdrecht, Mark van \ Stams, A.J.M. \ Hoekstra, W.P.M. \ Graaf, Astrid van de \ 2018
In dit cahier beschrijven microbiologen, ecologen, biotechnologen, milieutechnologen, procestechnologen en filosofen vanuit hun vakgebied de laatste stand van zaken rond het zuiveren van afvalwater, en wat dit betekent voor onze gezondheid en economi ...
help
De kade(r)s van ons watersysteem : hoe regelen we het eenvoudiger en beter met de omgevingswet en de waterschapsverordening? \ Water governance [Artikel]
Kraak, I. \ 2018
De Omgevingswet en de onderliggende uitvoeringsregelgeving geven de juridische kaders voor de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Water is daar een onderdeel van, net als ruimtelijke ordening, milieu, natuur. Eén van de kerninstrume ...
help
Pilots bestrijding duizendknoop 2012-2017 : beheersen, elimineren of gedogen?! : eindrapport [Boek]
Boute, Martin \ 2018
De hoofdonderzoeksvraag die met de bestrijdingspilots beantwoord wordt is: welke van de toegepaste methoden begrazen, maaien en afvoeren, afdekken en/of grondwerken en afdekken zijn kosteneffectieve bestrijdingsmethoden en toepasbaar in het beheer va ...
help
Q&A Droogte in Nederland [Boek]
2018
Informatie over waterbeheer in periodes van droogte.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.