Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 20 / 975

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q=waterharmonica* OR helofytenfilter* OR moerasfilter*
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Weerbaarder, guller en attractiever : naar een nieuwe aanpak voor het veen in het Lage Midden van Fryslân : places of hope [Brochure]
Ruyter, P. de \ 2018
Hoe ziet de aanpak van de veengebieden in het Lage Midden van Fryslân er uit als de voorbereiding van het Friese watersysteem op de toekomst en de beperking van de CO2-uitstoot door vernatting van het veen leidend zouden zijn? Maakt een dergelijke aa ...
help
Large scale water treatment and the implications for the water cycle: ozonation, waste water, advanced treatment, micropollutants [Boek]
Kools, Stefan A.E. \ Baken, Kirsten A. \ Wezel, Annemarie P. van \ 2018
In light of the intended wide application of advanced treatment steps, there is a need for an overview of the available knowledge on existing regulations driving mitigation and monitoring efforts in the EU. Here, we focus on emerging compounds and th ...
help
Afvalwater: hoe maken we de cirkel weer rond? [Boek]
Loosdrecht, Mark van \ Stams, A.J.M. \ Hoekstra, W.P.M. \ Graaf, Astrid van de \ 2018
In dit cahier beschrijven microbiologen, ecologen, biotechnologen, milieutechnologen, procestechnologen en filosofen vanuit hun vakgebied de laatste stand van zaken rond het zuiveren van afvalwater, en wat dit betekent voor onze gezondheid en economi ...
help
Natuurdroom 2050 Noord Holland [Boek]
Blom, E. \ Helmer, J. \ Teunissen, T. \ 2018
ARK Natuurontwikkeling is gevraagd om een ‘natuurdroom’ te ontwikkelen voor het jaar 2050. Het natuurnetwerk in Noord-Holland stamt uit 1990. De basisgedachte onder het netwerk is ongewijzigd belangrijk. Behalve het realiseren van het netwerk, en het ...
help
Sleutelfactor context: handvaten voor maatschappelijke afwegingen / auteurs Peter van Bodegom, Bert Pijpers, Katrien Van der Biest, Alexander van Oudenhoven, Maarten van ’t Zelfde, Bertien Besteman [Boek]
Bodegom, Peter van \ Pijpers, Bert \ Biest, Katrien van der \ Oudenhoven, Alexander van \ Zelfde, Maarten van 't \ Besterman, Bertien \ 2018
Dit rapport heeft als doel de (ontwikkeling tot) het Analyse-instrument Sleutelfactor Context bestaande uit een checklist en een GIS-instrument te beschrijven. Met het Analyse-instrument faciliteert de sleutelfactor Context het gesprek met ‘de omgevi ...
help
Erfemissie? Natuurlijk niet! [Boek]
Rougoor, Carin \ Broos, Jan \ Gooijer, Yvonne \ 2018
Dit rapport geeft een inventarisatie van ervaringen met het gebruik in de praktijk van de erfscans voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en het bereik van deze scans. Deze informatie is vertaald naar een advies hoe grote groepen agrariërs kunn ...
help
Financiële prikkels voor klimaatadaptatie : inventarisatie financiële beloningen voor klimaatbestendige gebouwen en tuinen [Boek]
Bor, A.-M. \ Mesters, C. \ 2018
Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking krijgen we meer wateroverlast, droogte en hitte. Om steden klimaatbestendig te maken, is meer ruimte voor groen en water nodig.
help
Behandeling hemelwater of rwzi-effluent? : effectiviteitsvergelijking helofytenveld [Boek]
Schilperoort, Rémy \ 2017
Dit rapport beschrijft de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar de werking en effectiviteit van het helofytenveld naast de rwzi Zeewolde bij behandeling van rwzi-effluent en hemelwater. Het helofytenveld blijkt effectiever in te zetten voor ...
help
Smart polder Merwedekanaalzone Utrecht : Impact project I&M: Hitte en Koelen benutten [Boek]
Scholten, B. \ 2017
In hoofdstuk 1 is de samenvatting van dit rapport gegeven. Hoofdstuk 2 geeft de inleiding, het doel van dit onderzoek en het plan van aanpak om van een kansrijke locatie tot een TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater)-project te komen. Ook word ...
help
Smart polder De Mossen Houten : Impact project I&M: Hitte en Koelen benutten [Boek]
Scholten, B. \ 2017
In hoofdstuk 1 is de samenvatting van dit rapport gegeven. Hoofdstuk 2 geeft de inleiding, het doel van dit onderzoek en het plan van aanpak om van een kansrijke locatie tot een TEO (thermische energie uit oppervlaktewater)-project te komen. Ook word ...
help
Removal of pharmaceutically active compounds in constructed wetlands: mechanisms and application [Proefschrift]
He, Yujie \ 2017
help
Deltaprogramma Zoetwater : Kennisagenda Zoetwater 2017 : geprogrammeerde onderzoeken en openstaande kennisvragen [Boek]
2017
De kennisagenda geeft een beeld van de stand van zaken van lopende en afgeronde onderzoeken. Eind 2016 is de Kennisagenda geactualiseerd. Hiermee zijn de beschrijvingen van de lopende onderzoeken weer up to date. Tevens zijn beschrijvingen opgenomen ...
help
Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater [Boek]
Nieuwenhuijzen, A. van \ Bloks, B. \ Essed, A \ Jong, C. de \ 2017
In het voorliggende rapport is recente kennis en ervaring omtrent technologische mogelijkheden voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater uit binnen- en buitenland ontsloten vanuit lopend onderzoek, demonstratieprojecten, literatuur, work ...
help
Vormgeven aan Sturen met Water : bodemdaling vertragen in het veenweidegebied met boeren en natuur [Boek]
Bos, A.P. \ Gies, T.J.A. \ Male, B. van \ 2017
In deze brochure hebben we laten zien hoe een nieuw watersysteem, onder meer gebaseerd op onderwaterdrains met pompput (OWD 3.0) zou kunnen werken in een concrete polder in het veenweidegebied. Op grond van de kennis van nu mogen we verwachten dat zo ...
help
PAS-onderzoek M1 naar defosfatering in de Wieden en Weerribben [Boek]
Cusell, C. \ Mandemakers, J. \ 2017
In het rapport worden de volgende onderzoeksvragen behandeld: - wat is de actuele waterkwaliteit met betrekking tot P in de boezem van noordwest Overijssel? - wat zijn de belangrijkste bronnen van P? - wat is de autonome ontwikkeling van P-concentrat ...
help
Kennisdocument hergebruik van restwater voor de landbouw-watervoorziening [Boek]
Cirkel, Gijsbert \ Eertwegh, Gé van den \ Stofberg, Sija \ Bartholomeus, Ruud \ 2017
De beschikbaarheid over voldoende zoetwater van goede kwaliteit is cruciaal voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Door het veranderende klimaat zullen langduriger en drogere perioden frequenter voorkomen. Dit leidt zonder maatregelen tot toenemende ...
help
De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld? \ H2O online [Artikel]
Giezen, M. \ Brouwer, S. \ Roest, K. \ Vliet, B. van \ 2017
De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de ...
help
Wateroverlast in Utrecht : een juridisch onderzoek naar de verantwoordelijkheden van de gemeente, het waterschap, de provincie en perceeleigenaren bij verschillende vormen van wateroverlast [Studentenverslag]
Thielemans, M. \ 2017
In deze scriptie zal ik éérst het precieze onderzoeksgebied afbakenen (hoofdstuk 2) en vervolgens zal ik omschrijven welke vier vormen van wateroverlast er spelen in het onderzoeksgebied (hoofdstuk 3). Daarna komt het juridische gedeelte van deze scr ...
help
Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw : versie 1 juli 2017 [Boek]
2017
Meetprotocol met toelichting. Versie 1 juli 2017.
help
Beïnvloedingsgebied rwzi’s : pilot rwzi Vinkel en Oijen 2014-2015 [Boek]
Zuilichem, Hanneke van \ 2016
Op basis van analyses van meetresultaten verkregen uit het signaleringsmeetnet rondom rwzi’s is de volgende aanvullende informatiebehoefte geformuleerd: 1. Inzicht verkrijgen tot hoe ver benedenstrooms een rwzi er risico’s zijn voor de ecologie ten a ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.