Login

Hydrotheek

help
Moerasfilter na de waterzuivering: verbetering in waterkwaliteit en biodiversiteit [Boek]
Kalshoven, S. \ 2006
In een Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) wordt afvalwater via het riool aangevoerd en vervolgens gezuiverd. Het gezuiverde afvalwater, effluent, wordt vervolgens geloosd in een nabij gelegen rivier, kanaal of in ander open water. De lozing van h ...
help
Zuiveringsmoerassen voor drainwater : tussenrapportage [Boek]
Clevering, O.A. \ Verstegen, H.A.G. \ Meyel, J.M.J. van \ Haan, J.J. de \ 2007
Om de perspectieven van zuiveringsmoerassen onder Nederlandse omstandigheden te onderzoeken zijn in 2005 drie moerasfilters en in 2006 één moerasbufferstrook op proefbedrijf Vredepeel aangelegd. In dit rapport wordt ingegaan op het ontwerp en de aanl ...
help
Waterharmonica's in Nederland 1996-2011: van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater [Boek]
Boomen, R. van den \ Kampf, R. \ Claassen, T. \ 2012
Natuurlijke zuiveringssystemen - Waterharmonica's - worden in Nederland al jaren ge­bruikt om de kwaliteit van afvalwater te verbeteren voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater of wordt hergebruikt. Een eerste opzet voor een Waterharmonica a ...
help
Water fleas (Daphnia magna) in the waterharmonica system Aqualân Grou [Studentenverslag]
Moed, N. \ 2010
Dit stageverslag begint met een overzicht over Aqualân Grou wat dient als achtergrond. Daarna richt het zich op het uitgevoerde experiment. In het experiment is de E. Coli verwijdering efficiëntie door Daphnia magna (watervlooien) getest, in vergelij ...
help
De waterharmonica \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Kampf, R. \ 2004
De Waterharmonica is een ontwikkeling om van gezuiverd afvalwater op een eco-technologische wijze, gezond en bruikbaar oppervlaktewater te maken
help
'Waterharmonica' in the developing world [Boek]
Mels, A. \ 2005
Tijdens het 25-jarig jubileum van STOWA ontving Theo Claassen (Wetterskip Fryslân), een prijs voor zijn visie op een schets van ecotechnologische toepassingen als schakel tussen effluent van RWZI's en oppervlaktewater. Dit als tegenhanger van hoogtec ...
help
Waterharmonica : de natuurlijke schakel tussen waterketen en watersysteem [Boek]
Schomaker, A.H.H.M. \ 2005
Dit rapport bevat een inventarisatie van systemen die gebruikt worden voor de zuivering van effluent en wel ecotechnische toepassingen, zoals: moerassystemen, vloeivelden (helofytenfilters), infiltratievelden, bufferzones, drasbermen, natuurvriendeli ...
help
Increasing the natural values of treated wastewater, the Waterharmonica : the missing link to transfer treated waste water into a usable surface water [Boek]
Kampf, R. \ 2003
The “tourist island” Texel is interesting for testing new policy plans for integrated water management. In this policy plans treated wastewater is being considered as a commodity instead of a burden, a good source of fresh water and nutrients. Moreov ...
help
De waterharmonica : van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kampf, R. \ Claassen, T.H.L. \ Palsma, B. \ 2003
Effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties is lang beschouwd als afval(water). Maar de laatste jaren ontstaan steeds meer initiatieven om met het effluent iets nuttigs te doen. Onderzoek op Texel gaf een impuls aan het gebruik van moerassystemen v ...
help
De toepassing van de Nederlandse 'Waterharmonica': presentatie tijdens internationale wetlandconferentie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, M. \ Kampf, R. \ 2004
De 'Waterharmonica' vormt een goede mogelijkheid om door een brede aanpak meerdere doelen te dienen: naast hergebruik van water voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling biedt het ook voordelen op het gebied van recreatie, educatie en bewustwording. Door ...
help
Waterschappen klaar voor de Waterharmonica? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobi, J. \ 2004
Om de bekendheid in Nederland met de 'Waterharmonica' te vergroten werden na het seminar tijdens de internationale wetlandsconferentie in Utrecht in juli dit jaar (zie H2O nr. 18) op 23 en 25 november jl. workshops gehouden voor de waterschappen in r ...
help
Aqualân Grou: van effluent naar levend water \ H2O online [Artikel]
Herpen, F. van \ Claassen, T.H.L. \ Kampf, R. \ Schomaker, T. \ Boomen, R. van den \ 2015
In 2006 werd bij de rioolwaterzuivering Grou Aqualân aangelegd. Deze waterharmonica is de natuurlijke schakel tussen effluent van de rwzi en het oppervlaktewater. Aqualân is de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht en gemonitord. Dit artikel vat in h ...
help
Primeur op rwzi Soerendonk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sluis, H. van der \ Westerink, P. \ Matte, G. \ Zanten, O. van \ 2009
In het landschapspark Baronie Cranendonck in het zuidoosten van Brabant ligt het dal van de Buulder Aa. Tussen dit landschapark en de zogeheten natte natuurparels Buulderbroek en Ulkendoncken ligt de rioolwaterzuivering Soerendonk van Waterschap De D ...
help
Vissen in het zuiveringsmoeras Aqualân Grou \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Koopmans, M. \ 2012
Effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties vormen nog steeds een belangrijke bron van nutriënten voor het oppervlaktewater. Verdergaande zuivering lijkt dan ook nodig om de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor de betreffende waterlichamen te ...
help
Theo Claasen (Wetterskip Fryslân): "Waterharmonica: van idee tot wasdom" deel 2 [Video]
Claasen, T. \ STOWAvideo \ 2012
Het tweede deel van de presentatie "Waterharmonica: van idee tot wasdom". Met Theo Claasen van Wetterskip Fryslân, die aan het woord komt over de ontwikkelingsfase van de waterharmonica: de weg naar wasdom.
help
Ruud Kampf (Vrije Universiteit): "Waterharmonica: van idee tot wasdom" [Video]
Kampf, R. \ STOWAvideo \ 2012
In dit eerste deel van de presentatie "Waterharmonica: van idee tot wasdom" geeft Ruud Kampf een terugblik op de kleuterfase van de waterharmonica.
help
Moeras verandert effluent in bruikbaar oppervlaktewater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Kampf, R. \ 2006
Het principe en de voordelen van het moerassysteem worden uitgelegd. Een dergelijke Waterharmonica met een zuiveringsmoeras bij een afvalwaterzuivering bevindt zich o.a. op Texel en verschillende projecten zijn in voorbereiding
help
The Waterharmonica session \ The 7th INTECOL international wetlands conference [Hoofdstuk uit boek]
2004
In juli 2004 heeft in Utrecht de 7e Intecol Conference on Wetlands plaats gevonden. Hier het verslag van de speciale Waterharmonica sessie
help
Vijf jaar monitoring Waterharmonica Aqualân Grou \ H2O online [Artikel]
Boomen, R. van den \ Claassen, T.H.L. \ Kampf, R. \ 2013
Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn, ondanks de goede zuiveringsprestaties, belangrijke puntbronnen van nutriënten en fecale verontreiniging naar het oppervlaktewater. Nabehandeling van effluent in een moerassysteem kan een aanzienlijk deel van die ...
help
'Waterharmonica' in een stroomversnelling: nieuwe inzichten in het nabehandelen van gereinigd afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kampf, R. \ Claassen, T.H.L. \ Blom, J. \ Boomen, R. van den \ Schomaker, T. \ 2009
De laatste decennia zijn diverse biologische methodes ontwikkeld om de waterkwaliteit van gereinigd afvalwater, voordat het op oppervlaktewater geloosd wordt, te verbeteren. Eén hiervan is de 'Waterharmonica'. Theo Claassen en Ruud Kampf ontwierpen d ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.