Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Naar een zuiver gegevensbeheer [Boek]
  Giessen, I. van der \ Werkgroep Adventus Zuiveringsbeheer \ 2004
  Begin 2001 heeft de STOWA de visienotitie ‘Informatietechnologie rond zuiveringsbeheer' uitgebracht. Eén van de aanbevelingen betrof het verbeteren van gegevensuitwisseling in het zuiveringsbeheer door aan te haken bij het Adventusstelsel. Deze aanbe ...
  help
  Sloten : ecologisch functioneren en beheer [Boek] - 1e druk
  Peeters, E.T.H.M. \ Veraart, A.J. \ Verdonschot, R.C.M. \ Zuidam, J.P. van \ Klein, J.J.M. de \ Verdonschot, P.F.M. \ [2014]
  Het boek 'Sloten. Ecologisch Functioneren en Beheer (STOWA 2014-26) ' vertelt alles over de geschiedenis, maar ook ook over het (ecologisch) functioneren van een typisch Nederlands, uniek watertype: de poldersloot. De uitgave, mede mogelijk gemaakt d ...
  help
  Bodemverbeterende eigenschappen van sloot- en oevermaaisel op landbouwgronden - Covernota [Boek]
  Spijker, J.H. \ 2003
  help
  DEUGD Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer [Boek]
  Telkamp, P. \ 2011
  Het opwekken van groene energie staat momenteel volop in de belangstelling. Het apart vergisten van geconcentreerd afvalwater (zwart water), eventueel samen met GFT-afval, is in dit verband een interessante optie. Maar dat vraagt een geheel nieuwe, d ...
  help
  Standaard werkwijze voor de toetsing van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast [Boek]
  Velner, R.G.J. \ Spijker, M.J. \ 2011
  In een gezamenlijk project hebben UvW en STOWA een een standaard werkwijze op laten stellen voor het toetsen van watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast. De werkwijze moet ertoe leiden dat regionale waterbeheerders hun watersystemen op een ...
  help
  Q-koorts-bacterie (Coxiella burnetii) in afvalwater op rioolwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
  Schets, F.M. \ Aarts, R. \ 2012
  In deze studie is onderzocht of DNA van de Coxiella burnetii bacterie aanwezig was in afvalwater op rwzi's in het gebied waarde Q-koorts epidemie zich concentreerde. Van maart t/m juli 2011 werden op 4 rwzi's monsters genomen van het influent en van ...
  help
  Visiedocument : informatievoorziening van waterschappen bij crisisbeheersing met een netcentrische werkwijze [Boek]
  Reitsma, R. \ Kolen, B. \ Terpstra, T. \ 2011
  In dit visiedocument wordt u geïnformeerd over recente ontwikkelingen in de gedachtevorming over de informatievoorziening van waterschappen bij crisisbeheersing inbegrepen de relatie met RWS en de veiligheidsregio's. Met de netcentrische werkwijze, d ...
  help
  Hydraulisch functioneren : vispasseerbare cascades [Boek]
  Boersema, M. \ Vermeulen, B. \ Torfs, P. \ Hoitink, T. \ 2011
  In diverse stroomgebieden in Nederland worden in beken en kleine rivieren vispasseerbare kunstwerken aangelegd ter vervanging van stuwen. Dit om vismigratie mogelijk te maken en de ecologie van het systeem te verbeteren. Vispasseerbare kunstwerken zi ...
  help
  Fosfaatterugwinning in communale afvalwaterzuiveringsinstallaties [Boek]
  Lodder, R. \ Meulenkamp, R. \ 2011
  In deze studie zijn vier processen nader onderzocht die kunnen worden ingezet voor de terugwinning van fosfaat uit communaal afvalwater, zowel op de rwzi zelf als bij de slibeindverwerking. Het gaat om Pearl, Airprex, Ashdec en SNB-Thermphos. Daarnaa ...
  help
  Thermische energie uit afvalwater in Zwolle [Boek]
  Kluck, J. \ 2011
  Het verwarmen van gebouwen en het gebruik van warm water in huishoudens en industrieën vormt circa 40 % van het totale energieverbruik. Dat is tweemaal de vraag naar elektriciteit. Een deel van deze warmte wordt gebruikt om water op te warmen. Dit wa ...
  help
  Een frisse blik op warmer water : over de invloed van klimaatverandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan [Boek]
  Kosten, S. \ Schep, S. \ Weeren, B.J. van \ 2011
  Dit rapport bundelt de belangrijkste kennis over mogelijke invloeden van klimaatverandering op zoete aquatische ecosystemen en geeft waterbeheerders handvatten hoe ze rekening kunnen houden met de effecten van klimaatverandering bij het uitvoeren van ...
  help
  Handboek slibgisting [Boek]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2011
  Het Handboek Slibgisting is een praktische leidraad voor het ontwikkelen, ontwerpen, optimaliseren en bedrijven van slibgistingsinstallaties voor communaal zuiveringsslib. Ook geeft het handvatten voor het oplossen van operationele problemen. Voorsch ...
  help
  Handreiking natuurvriendelijke oevers : een standplaatsbenadering : Het toepassen van standplaatsen bij planvorming en ontwerp van natuurvriendelijke oevers [Boek]
  Sollie, S. \ Brouwer, E.M. \ Kwaadsteniet, P. de \ 2011
  Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt gezien als een effectieve en doelmatige manier om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren. Daarvoor moeten ze wel op die plaatsen worden aangelegd waar ze de meeste kans hebben. Ook moet ...
  help
  Erfafspoeling : een inventarisatie van de problematiek en mogelijke oplossingen [Boek]
  Broos, J. \ 2011
  Dit rapport beschrijft de resultaten en bevindingen van de onderzoeken en projecten naar erfafspoeling die in de afgelopen tien jaar door waterschappen en de landelijke werkgroep Erfafspoeling zijn uitgevoerd. Vanwege het belang voor waterbeheerders, ...
  help
  Humane geneesmiddelen in de waterketen [Boek]
  Derksen, A. \ Laak, T. ter \ 2013
  Het doel van dit rapport is om in één state-of-the-art document kort en bondig samen te vatten welke kennis er is van het voorkomen, de effecten en de mogelijke technische maatregelen om geneesmiddelen in de waterketen terug te dringen. Het is daarbi ...
  help
  Voorkomen van slibuitspoeling uit nabezinktanks door alternatieve slibbuffering [Boek]
  Bentem, A.G.N. van \ Dijk, E.J.H. van \ 2013
  Het doel van het onderzoek betreft het inventariseren en uitwerken van de mogelijkheden voor alternatieve slibbuffering op communale zuiveringsinstallaties onder Nederlandse omstandigheden. Allereerst is hiertoe een inventarisatie gedaan van de in Ne ...
  help
  Afleiden ecologische stikstof en fosfaat effluenteisen voor RWZI’s : generieke beslismethodiek [Boek]
  Tillemans, W. \ Hendriks, A. \ Evers, N. \ 2013
  Effluentlozingen van RWZI’s vormen een belangrijke bron van stikstof en fosfor in ontvangende oppervlaktewateren. De effluenteisen zijn gereguleerd in vergunningen en dienen enerzijds opgebouwd uit eisen aan emissiereducerende maatregelen en anderzij ...
  help
  Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie [Boek]
  Reitsma, B. \ 2013
  In deze STOWA rapportage wordt de haalbaarheid beschreven van (mono)vergassing van zuiveringsslib na droging op de schaal van een middelgrote tot een grote rwzi (binnen het hek van de rwzi). Daarbij wordt maximale energieintegratie met de overige rwz ...
  help
  Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing? [Boek]
  Rulkens, W. \ Wentink, J. \ 2013
  In het kader van de ontwikkeling van De Energiefabriek is een aantal technologieën geïdentificeerd, die mogelijk interessant zijn om verder te ontwikkelen. Twee van deze technieken, namelijk superkritische slibvergassing en superkritische sliboxidati ...
  help
  De invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit [Boek]
  Lange, H.J. de \ Lammertsma, D.R. \ Keizer-Vlek, H. \ 2013
  Dit rapport beschrijft de invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit van 20 zwemplassen. Hiervoor is in de 20 zwemplassen veldonderzoek verricht naar relaties tussen aantallen en soorten watervogels, waterplanten, helderheid en ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.