Login

Hydrotheek

help
Stresstest regenwater : op weg naar een hoogwaardige en betrouwbare signalering van kwetsbaarheden bij extreme neerslag [Boek]
2017
Stichting RIONED, koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer, levert met deze notitie input aan de standaardisatie van de stresstest zoals bedoeld in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Stichting RIONED levert haar inbreng vanuit haar deskundighei ...
help
'In 60 miljoen jaar was het CO2-gehalte niet zo hoog als nu’ : water \ BloembollenVisie [Artikel]
Ooms, M. \ 2016
Zonder water kunnen we niet leven. Teveel water leidt ook tot problemen. We moeten de juiste balans zien te vinden. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is dat in de wereld waarin wij nu leven? Hoe beïnvloeden wij het klimaat, en aan welke knoppen moeten we ...
help
Stedelijke ontwikkeling en bodemdaling in en rondom Gouda : een synthese van drie onderzoeken naar de relatie tussen (stedelijke) ontwikkelingen en bodemdaling [Boek]
Willemse, Nico W. \ 2017
Deze synthese gaat in op de bredere lessen die zijn te trekken uit de deelprojecten en gevolgde methoden voor soortgelijke stedelijke en nabijgelegen buitengebieden (projectfase 4). Welke verbanden bestaan tussen de snelheid van bodemdalingen en alle ...
help
Stresstest voor Klimaatbestendige Ruimte PWVE : resultaten klimaatstresstest light [Boek]
Elshof, A. \ Brink, M. van den \ 2015
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te hebben. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen worden geacht dit doel in een gezamenlijke ambitie vast te leggen en uiterlij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.