Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 241

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: titelbeschrijving="Mededeling"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Werkdocument van de diensten van de Commissie : EU-evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleidLandenrapport - Nederland : bij Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's : EU-evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid: Gemeenschappelijke uitdagingen en hoe inspanningen te bundelen om betere resultaten te realiseren {COM(2017) 63 final}, {SWD(2017) 33 - 51 final}, {SWD(2017) 53 - 60 final} [Boek]
2017
De belangrijkste uitdagingen met betrekking tot de ten uitvoerlegging van EU-milieubeleid en EU-milieuwetgeving in Nederland en de belangrijkste kansen.
help
Ecologische monitoring in het kader van het Masterplan Kustveiligheid: Middelkerke (t1-situatie) [Boek]
Colson, Liesbet \ Van Hoey, Gert \ Wittoeck, Jan \ Van Colen, Carl \ 2017
De doelstelling van dit project is om een evaluatie te maken van de effecten gelinkt aan de strandsuppletie ter hoogte van Middelkerke op de bodemfauna in het intertidaal en ondiepe subtidaal. De waargenomen ecologische veranderingen worden ook gekad ...
help
Doordacht waterbeheer in de stad van morgen \ Tuinaannemer [Artikel]
De Geest, W. \ 2017
De klimaatverandering zal in onze contreien voor meer regen in de winter zorgen, met als gevolg hogere waterstanden in beken en rivieren. In de zomer zal er minder maar intensere neerslag vallen waardoor er veel snelle afvoer is maar waardoor de bode ...
help
Stichting werkt aan buitengewone uitgave : buitengebied blijft complex en emotioneel onderwerp \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
Eind 2015 verschijnt 'Keuzepalet afvalwater buitengebied' van Stichting RIONED en STOWA. Vroeger of later worden gemeenten en particulieren geconfronteerd met de vervanging van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. De vraag is dan of je kiest ...
help
Wat weten we over fosfor en landbouw? - Deel 3: Mogelijke maatregelen om fosforconcentraties in water te verlagen [Boek]
Amery, F. \ Vandecasteele, B. \ 2015
Het is niet alleen belangrijk om de fosforverliezen richting waterlichamen te verminderen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De mondiale fosforvoorraden zijn aan het uitputten en het is belangrijk om zorgzaam met dit onvervangbare en ess ...
help
‘Neem geen risico met de volksgezondheid!’ : Pyrazool in de Maas : in het land \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2015
Zomer 2015: Nederland wordt opgeschrikt door de mededeling dat WML, Evides Waterbedrijf en Dunea zijn gestopt met de inname van Maaswater voor drinkwaterproductie. Het rivierwater is sterk vervuild door een chemische stof, pyrazool. Vier maanden late ...
help
Wat weten we over fosfor en landbouw? - Deel 2: Fosforverliezen en gevolgen voor water [Boek]
Amery, F. \ Vandecasteele, B. \ 2015
In Vlaanderen zijn er normen voor orthofosforconcentratie (voor rivieren, 0,07- 0,14 mg o-P/l) en totale fosforconcentratie (meren en rivieren, 0,03-0,14 mg P/l) opgesteld aan de hand van literatuurgegevens. Vergelijking met de typespecifieke normen ...
help
Meetplan ecologische studie onderwatersuppleties aan de Vlaamse kust (4shore) [Boek]
Van Hoey, G. \ Colson, L. \ De Backer, A. \ Hillewaert, H. \ Holzhauer, H. \ Hostens, K. \ Vanaverbeke, J. \ Vincx, M. \ Van Dalfsen, J. \ Wittoeck, J. \ 2013
Het Masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse Regering is van kracht en heeft als doel om de kustveiligheid gevoelig te vergroten door het prioritair aanpakken van de zwakke plekken. Hierin blijkt de beste oplossing het uitvoeren van zandsuppleties, w ...
help
Veldverslag Ameland en Schiermonnikoog 2013 bemonstering (juveniele) demersale vis [Boek]
De Backer, A. \ Van Hoey, G. \ 2013
Rijkswaterstaat heeft met vier natuurbeschermingsorganisaties (Stichting de Noordzee, de Waddenvereniging, Stichting Duinbehoud en de Vogelbescherming) een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin is afgesproken om de komende zes jaar onderzoek te ...
help
T2 situatie - ecologische analyse 2012: epibenthos en (juveniele) visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog [Boek]
De Backer, A. \ Hostens, K. \ 2013
Rijkswaterstaat het risico de effecten van de reeds optredende opschaling van de suppletiehoeveelheden op het mariene ecosysteem onvoldoende te kunnen beoordelen (van Dalfsen, 2009). Om die reden heeft Rijkswaterstaat met vier natuurbeschermingsorgan ...
help
T3-situatie – ecologische analyse 2013: juveniele visbemonstering Ameland en Schiermonnikoog [Boek]
De Backer, A. \ Hostens, K. \ 2013
Het huidige beleid voor de Nederlandse kust is erop gericht om de kustlijn ‘dynamisch’ te handhaven en de kusterosie tegen te gaan met natuurlijke materialen zoals zand. Hiervoor wordt suppletiezand in het bedreigde kustvak gebracht. Echter, in de af ...
help
U bent een vis : de mededeling dat biologen soms eigenaardige dingen kunnen beweren zal in visserijkringen weinig verbazing oproepen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Reumer, J. \ 2012
Hoewel de tijden voorbij zijn dat vissers en biologen als Sparta en Athene tegenover elkaar stonden, is enige wederzijdse scepsis zeker aanwezig. De bioloog kleeft in veler ogen enige wereldvreemdheid aan. Daar moet ik als bioloog van profiteren, en ...
help
Nieuwe voorzitter stuurgroep WaterWegen : 'Ik ga chaos creëren' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2009
"Als ik mij bij de waterschappen meld, begin ik het gesprek meestal met de mededeling: Ik ga chaos bij jullie creëren. Ik kom niet met oplossingen, ik kom alleen maar met vragen. En uiteindelijk is het mijn doel dat de stuurgroep WaterWegen zichzelf ...
help
Waterpissebedden : een determineertabel voor de zoet-, brak- en zoutwaterpissebedden van Nederland en België [Boek]
Huwae, P. \ Rappé, G. \ Buizer, B. \ 2003
help
Hygiënecode Drinkwater [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Liverloo, H. van \ Mesman, G. \ Nobel, P. \ Kroesbergen, J. \ 2003
In april 2002 gaf Kiwa Water Research de Hygiënecode Drinkwater uit voor de stadia opslag, transport en distributie. Dat gebeurde in opdracht van vijf waterbedrijven. De hygiënecode vervangt Kiwa-Mededeling 91, sinds 1987 dé handleiding voor hygiënis ...
help
Distributing drinking water with a low or zero disinfectant residual : operational and biological aspects [Boek]
Kooij, D. van der \ Lieverloo, J.H.M. van \ Gale, P. \ Stanfield, G. \ 2003
In many cases the presence of a disinfectant residual in drinking water during distribution is a result of the application of chemical disinfection in water treatment; Decisions to treat and subsequently distribute drinking water with a disinfectant ...
help
Ontwikkeling van een nieuw zwemwaterbeleid : mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad = Elaborer une nouvelle politique des eaux de baignade : communication de la Commission au Parlement Europeen et au Conseil = Eine neue Politik für die Badegewässer : Mitteilung der Kommission and das Europäischen Parlament und den Rat = Developing a new bathing water policy : communication from the Commission to the European Parliament and the Council [Boek]
2000
help
Balans van milieugevaarlijke stoffen : samenvatting en conclusies [Boek]
Stuyfzand, P. \ 2000
De balans van milieugevaarlijke en andere stoffen is opgesteld voor 4 natuurgebieden met en zonder Kunstmatige Infiltratie van Oppervlaktewater via bekkens (KIO): 3 in de Holocene kustduinen van Holland (resp. bij Wijk aan Zee, Zandvoort en Schevenin ...
help
Contaminated sediments and nature restoration in a floodplain of the river IJssel [Studentenverslag]
Kooistra, P.H. \ 1998
help
Sieralgen en natuurwaarden : handleiding ter bepaling van natuurwaarden van stilstaande, zoete wateren, op basis van het desmidiaceeenbestand : met een supplement op de Nederlandse sieralgenflora [Boek]
Coesel, P.F.M. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.