Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Records 1 - 5 / 5

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: titelbeschrijving="Rapport / RAVON"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kansen voor de kwabaal in Gelderland : kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen [Boek]
Spikmans, Frank \ Kranenbarg, Jan \ Bruin, Arthur de \ 2017
De kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die voorkomt in zoetwater. De soort is sterk achteruitgegaan en is daarom in de nieuwe Natuurwet aangewezen als een beschermde soort. Gelderland is door de aanwezigheid van rivie ...
help
Grote modderkruiper op de kaart : inventarisatie van de grote modderkruiper in het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest (deel 2) [Boek]
Bruin, A. de \ 2011
In het kader van de Vissenatlas Groningen- Drenthe is informatie verzameld over de visstand. In dit boek worden een aantal vindplaatsen van de grote modderkruiper vermeld. De modderkruiper is als soort lastig te ontdekken en veel waarnemingen worden ...
help
Amfibieën in straatkolken : oriënterend onderzoek naar straatkolken als valkuil voor amfibieën [Boek]
Reuink, F. \ 2010
Dit rapport heeft als doel een beeld te vormen van de verspreiding van locaties waar amfibieën in straatkolken terecht komen en mogelijk een eerste stap naar mogelijke oplossingen om te voorkomen dat zowel amfibieën als kleine zoogdieren omkomen in k ...
help
Fossiel uit een dynamisch deltagebied : verspreiding en achteruitgang van de grote modderkruiper in een historisch perspectief & aanbevelingen voor het behoud van deze soort [Boek]
Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Frigge, P. \ 2009
De grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) is een vissoort die zich in hoge mate heeft aangepast aan de omstandigheden in verlandende habitatgebieden. In de tweede helft van 20ste eeuw is de grote modderkruiper sterk achteruit gegaan. Om een beter b ...
help
Verspreidingsonderzoek vissen 2007 [Boek]
Kranenbarg, J. \ 2008
RAVON is in april 2007 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en bittervoorn in kaart te brenge ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.