Login

Hydrotheek

help
Handboek biologische fosfaatverwijdering : bespreking STOWA rapport \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Roeleveld, P.J. \ 2002
Het betreft Stowa rapport 2001 nummer 15-15
help
DUFLOW procesbeschrijvingen (versie 3, inclusief PC-Lake) [Boek]
Aalderink, R.H. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1999
help
Aanvullingen op de rapportages beplanting op en nabij waterkeringen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
MBR Marktonderzoek [Boek]
Geraats, S.G.M. \ 2003
help
Evaluatie stedelijke/gemeentelijke waterplannen [Boek]
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2001
help
Inventarisatie kleinschalige baggertechnieken [Boek]
Drossaert, W.M.E. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2001
help
Demonstratieonderzoek aanvullende zuiveringstechnieken op de RWZI Leiden Zuid- West : fase I: vergaande nutriëntenverwijdering [Boek]
Schuurman, D.J. \ 2008
In samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland wordt op de awzi Leiden Zuid-West een aantal nazuiveringstechnieken onder praktijkomstandigheden op pilotschaal gedemonstreerd. Het gaat hierbij om de verwijdering van nutriënten en prioritaire s ...
help
Risico van blootstelling aan Legionella op rwzi's [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
Proeftuin persleidingen fase 2: inventarisatie en basisonderzoek [Boek]
Langeveld, Jeroen \ Haan, Cornelis de \ 2018
Deze publicatie is een update van het Stichting RIONED/STOWA rapport 2015-21 met aanvulling van de tot begin 2018 bereikte resultaten in de proeftuin persleidingen. De proeftuin persleidingen verzamelt de praktijkervaringen met onderzoek naar de cond ...
help
Slim samenwerken aan groene waterschappen : van green deal naar praktijkonderzoek [Boek]
Ettema, Maarten \ 2017
In het STOWA-rapport 'Slim samenwerken aan groene waterschappen' schetst STOWA een beeld van de stand van zaken van het aan de Green Deal Energie gekoppelde onderzoeksprogramma. Het betreft praktijkgericht onderzoek naar techniek, innovatie en govern ...
help
Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing : [symposium 26 februari 1999] [Congresverslag]
Kuypers, A. \ Lobbrecht, A.H. \ Wentholt, L.R. \ 1999
help
Acuut toxiciteitsonderzoek aan effluenten uitgevoerd door regionale waterkwaliteitsbeheerders : rapportage van praktijkervaringen [Boek]
Baltus, C.A.M. \ 2000
help
Onderzoek naar de milieubezwaarlijkheid van polyelectrolyten in rwzi's : bespreking van het stowa rapport 95-17 van oktober 1995 \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
1997
help
Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen: compendium achtergrond rapportages [Boek]
Bles, Frank \ 2016
Compendium bij de Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen.
help
Membrane bioreactors : operation and results of a MBR wastewater treatment plant [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ 2007
Dit boek van het IWA (International Water Association) is helemaal gewijd is aan een Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallatie annex membraanbioreactor: de MBR Varsseveld. Het is een Engelse versie van het Nederlandstalige STOWA-rapport ‘Onderzoek ...
help
Doelmatig beheer en onderhoud bij bestaande IBA-systemen \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2015
Nederland telt ongeveer 21.500 systemen voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA). In het Stowa rapport 2014-34 is de aanpak voor doelmatig beheer uitgewerkt voor situaties waarbij gemeenten hebben gekozen voor de zogeheten verbrede zorgpl ...
help
Slibverwerking bij biologische defosfatering : bespreking van het Stowa-rapport 95-18 van oktober 1995 \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Stamperius, P.C. \ 1996
help
Handreiking informatieplan waterkeringen [Boek]
Heeremans, Eugène \ Huizinga, Emiel \ Lekkerkerk, Huibert-Jan \ Meijerink, Tom \ Pijnenburg, Toin \ 2018
De Handreiking Informatieplan waterkeringen beoogt een helder overzicht te geven van nader uit te werken onderwerpen in een informatieplan. De benoemde onderwerpen voor het informatieplan zijn a) ketenambitie, b) organisatie, c) kwaliteitsborging en ...
help
Handreiking voor het beheerregister [Boek]
Veen, Nelle van \ Schuurman, Hans \ 2018
De Handreiking beheerregister beschrijft de gegevens die onder het beheerregister vallen en geeft de relatie aan met de zorgplichtprocessen. Het document richt zich op de informatiebehoefte van de beheerder.
help
Extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor : wat komt er op ons af? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Het STOWA-rapport ‘Actualisatie meteogegevens voor waterbeheer 2015’ geeft een sombere blik op de toekomst. De in het rapport gepresenteerde nieuwe neerslagstatistieken werden in de zomer van 2016 pijnlijk bevestigd, toen er in Zuidoost-Nederland in ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.