Login

Hydrotheek

help
Zonnestuwen [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hart, K.J. de \ 2007
Je ziet ze steeds vaker in het Noord-Hollandse landschap, zonnestuwen. De benaming zonnestuwen is eigenlijk fout. Zonnestuwen zijn gewone normale stuwen, alleen de elektrische energie benodigd voor de aandrijving, wordt opgewekt door zonne-energie. O ...
help
De synergie tussen AGV en AEB [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Lelijveld, L. \ Ramkisoen, R. \ 2007
Vanaf het eerste moment dat het duidelijk werd dat er een nieuwe afvalwaterzuiverinsginstallatie gebouwd zou worden in Amsterdam, is er intensief overleg geweest tussen vertegenwoordigers van AGV/Waternet en het Afval Energie Bedrijf (AEB). Het overl ...
help
Nieuwe ontwikkelingen bij verwerking slib [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Jong, K. de \ 2007
Op onze overvolle wegen rijden ook tankauto’s met slib. Eigenlijk vervoeren ze hoofdzakelijk water. Dat kan slimmer. In de keten van slibverwerking kan het transport drastisch worden gereduceerd. Dat levert een verbetering van de luchtkwaliteit in Ne ...
help
Energiebeheer [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Moerman, R. \ 2007
Wordt bij het zuiveren van afvalwater en bij het bewerken van zuiveringsslib energie op een verantwoorde wijze ingezet en zijn hierbij reële energiebesparingen te realiseren? Dit zijn relevante vragen die nog niet eenduidig te beantwoorden zijn. Om m ...
help
Warmte/krachtinstallatie in gemaal Vissering te Urk [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Strikwerda, H. \ 2007
Energiebesparingen voor het bedrijfsleven en een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 en stikstofdioxide (NO2). Dat zijn, kort samengevat de voordelen van de warmtekrachtinstallatie van gemaal Vissering te Urk. Een project dat met name het m ...
help
Energiezuinig water zuiveren in Eindhoven [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Heesters, J. \ 2007
Het waterschap de Dommel heeft de rioolwaterzuiveringsinstallatie Eindhoven ingrijpend gerenoveerd. De effluentkwaliteit voldoet nu weer aan de meest recente emissie-eisen. Naast een sterke verbetering van de effluentkwaliteit is ook het energieverbr ...
help
Stadskoeling : koelen kost veel energie [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Pater, J. \ 2007
Het energieverbruik voor koelen van ruimten en apparaten is hoog en de koudevraag groeit jaarlijks. Om de vastgestelde klimaat­doelstellingen te halen is energiebesparing door rendementsverbetering nodig. Dat is bij koeling technisch goed mogelijk ma ...
help
Introductie rwzi Hengelo : optimaal vergisten maakt rwzi Hengelo onder dwa zelfvoorzienend qua energie! [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Engberts, J. \ Koelen, A. \ 2007
De rwzi in Hengelo is één van de 19 rwzi’s van het Waterschap Regge & Dinkel (WRD). Het tweetraps hoogbelast systeem is in 1972 in bedrijf genomen. In eerste instantie werd de rwzi vooral gebruikt om CZV en BZV te verwijderen. In 2000 is gestart met ...
help
Meer groene stroom op rioolwaterzuiveringen [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Jong, A. de \ Coenen, J. \ Jong, K. de \ 2007
Uit o.a. een studie van de STOWA en een recente workshop met waterschappen is gebleken dat er nog veel kansen voor productie van duurzame energie onbenut blijven. In de afgelopen jaren hebben waterschappen een sterke focus gekregen op milieuprestatie ...
help
Vuilnisauto's en bussen rijden op biogas van de rwzi in de stad Borås [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Aalderink, G. \ 2007
Het Nederlandse bedrijf Cirmac International bv heeft voor de Zweedse stad Borås een installatie geleverd die het biogas zuivert (opwerkt) tot aardgaskwaliteit. Het opgewerkte biogas wordt benut als brandstof voor vuilnisauto’s, taxi’s, bussen en bed ...
help
Kansen voor duurzame opwekking van energie bij Waterschap De Dommel [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bosma, A. \ Flameling, T. \ Dartel, T. van \ Holtzer, R. \ 2007
Rioolwaterzuiveringen verbruiken veel energie, bijvoorbeeld bij het beluchten. Aan de andere kant biedt een afvalwaterzuivering ook mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op te stellen of slib te vergisten en m ...
help
Envirocaps op rwzi Epe energieneutraal [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Flameling, T. \ Visser, F. \ Janssen, P. \ Kuipers, H. \ 2007
De rwzi Epe heeft vier puntbeluchters. Eén van de puntbeluchters is begin 2006 voorzien van een Envirocap. Doelstelling was een vermindering van de geur- en geluidsoverlast en verbetering van de arbeidsomstandigheden. De Envirocap is een nieuw type o ...
help
Warmte-opslag in Varsseveld [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2007
Aan de beek in Varsseveld, dichtbij de nieuwe mbr-installatie van het waterschap, liggen nog de restanten van de eerste generatie waterzuivering uit 1939, nu in privébezit. Een paar oude onderdelen zijn nog redelijk intact; de (koude) gistingstank, e ...
help
Gezamenlijke energie inkoop Waterschapsbedrijf Limburg [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Linden, S. van der \ 2007
Samenwerking staat bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) – Unit Zuiveringsbedrijf – sinds de opbouw van de nieuwe organisatie hoog in het vaandel. Ook voor inkoop was dit in 2004 dé mogelijkheid om hierin actie te ondernemen en die werd dan ook met be ...
help
Rwzi Hengelo slaat een slaatje uit extra biogas : de start van een Uniq project [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dekker, T. \ 2007
Bij het bedrijf Johma (onderdeel van Uniq) in Losser worden salades en belegde broodjes geproduceerd. Bij de productie van de salades en bij het zuiveren van het afvalwater komen er diverse organische afvalstromen vrij. Deze afvalstromen werden in 20 ...
help
Rwzi Apeldoorn verwarmt straks 2500 woningen [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schans, R. van der \ Jong, K. de \ 2007
De nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn krijgt een voor Nederland unieke energievoorziening. Waterschap Veluwe levert het overschot aan warmte van haar biogasmotoren aan Essent. Het warmtebedrijf van Essent legt een transportleiding aan naar Zuidbroe ...
help
Energiestudie leidt tot energiebesparingsprojecten voor 3 miljoen kWh [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vermaat, C. \ Besten, F.L.G. \ 2007
Zuiveringsbeheer van waterschap Hollandse Delta scoort in de Benchmark onder het gemiddelde op energiegebied. Enkele jaren geleden zijn we gestart met een project om gericht te onderzoeken welke maatregelen we waar konden nemen om het energieverbruik ...
help
Waterschap Veluwe benut effluent voor verwarming kantoorgebouw [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Teeuwisse, R. \ 2007
Na de fusie tussen de voormalige waterschappen Noord-Veluwe en Oost-Veluwe en het zuiveringschap Veluwe is besloten de nieuwe organisatie, Waterschap Veluwe, onder te brengen in een voldoende groot gebouw. Bij de realisatie van het nieuwe gebouw is s ...
help
Duurzaam gas produceren op rwzi Beverwijk [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Goverde, J. \ 2007
Op rwzi Beverwijk komt in het zuiveringsproces (door vergisting van slib) circa 1.5 miljoen m3 biogas vrij. De zuivering heeft een grote gisting met een inhoud van 4600 m3 en een kleinere gisting met een warm en een koud gedeelte met een inhoud van e ...
help
Efficiënt omgaan met energie: rwzi Wenen : bestekeisen zijn vaak een belemmering voor een optimale beluchting van een rwzi [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mombers, L. \ 2007
Zeventig procent van de energiekosten van een aërobe afvalwaterzuivering wordt geconsumeerd door het beluchtingsysteem. Op dit moment zijn de meest gangbare ontwerpen van afvalwaterzuiveringen omloopsystemen van het type carrousel of annulaire multi- ...
help
Covergisting bij waterschap Veluwe [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Leusink, C. \ Rink, T. \ 2007
Het proces van covergisting van sommige rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Waterschap Veluwe wordt al een aantal jaren toegepast. Het waterschap is in 1999 begonnen met covergisting van een afvalstroom van de colaproductie. Ten gevolge van een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.