Login

Hydrotheek

help
De voortplantingshabitat van de gevlekte glanslibel in Nederland \ Vlinders [Artikel]
Tuithof, J. \ Leemans, I. \ 2013
De gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) is in Nederland nooit een algemene soort geweest, maar de laatste jaren zijn nieuwe populaties ontdekt in verschillende delen van het land. Uit berekeningen blijkt dat de verspreiding toeneemt. Over ...
help
Libellen profiteren van schoner water \ CBS webmagazine [Artikel]
Duuren, L. van \ Groenendijk, D. \ 2009
Het gaat de laatste jaren goed met de libellen in ons land. De meeste soorten nemen toe of blijven stabiel. Vooral de soorten van beken en vennen doen het goed. Er zijn echter ook soorten die afnemen, aldus blijkt uit een inventarisatie van CBS en de ...
help
Recovery and further protection of rheophilic Odonata in the Netherlands and North Rhine-Westphalia \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Ketelaar, R. \ 2010
The water quality of most running waters, such as springs, brooks and rivers, reached an all time low in the period 1960-1980. Many of the dragonflies and damselflies and many species either disappeared (Gomphus flavius, Ophiogomphus cecilia), or alm ...
help
Invloed van voedselaanbod en stroomsnelheid op de microhabitatselectie door larven van de Bosbeekjuffer \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Kroes, R. \ Groenendijk, D. \ Geest, H.G. van der \ 2002
In december 2001 is een studie gedaan naar het voorkomen van larven van de Bosbeekjuffer in Nederlandse laaglandbeken. Tijdens deze studie is onder andere een laboratoriumexperiment uitgevoerd met larven van deze soort. Gedurende dit experiment is ee ...
help
De opmars van de Vuurlibel in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Akkermans, R.W. \ Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2011
De Vuurlibel (Crocothemis erythraea) heeft ongeveer in tien jaar tijd heel Limburg weten te koloniseren. Na een eerste vondst in 1968 bij Elsloo werd de soort in 1995 voor de tweede maal gezien in de Doort bij Echt. Nog jaren lang was de soort zeldza ...
help
Macrofauna habitatrichtlijn \ Weet wat er leeft langs Rijn en Maas : ecologische toestand van de grote rivieren in Europees perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Noordhuis, R. \ Greijdanus, M. \ 2005
Twee libellensoorten in Nederland zijn weer terug van weggeweest. Het herstel van de riviermacrofauna is echter nog zeer onvolledig, omdat de kwaliteit van habitats en de water- en bodemkwaliteit nog onvoldoende is
help
De libellen van de Oost-Veluwe [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1983
help
De Hambeek als tijdelijk habitat voor de Zuidelijke oeverlibel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ 2008
Juli 2007 trof de auteur een mannetje aan van de Zuidelijke oeverlibel (Orthetrum brunneum) bij Roermond. Dat is uitzonderlijk, want in het gehele Roerdal is in de periode 2000-2005 deze soort slechts eenmaal waargenomen. Geschikte biotopen voor deze ...
help
Zeeuwse sloten \ Zeeland [Artikel]
Musters, C.J.M. \ 2008
Afgelopen voorjaar is in de serie Fauna Zeelandica een schitterend boek uitgekomen: Libellen in Zeeland (Geene et al., 2007). Daarin wordt geconcludeerd dat het aantal libellensoorten dat in Zeeland wordt waargenomen de laatste jaren is toegenomen en ...
help
Nieuwe Rode Lijst libellen: natuurbescherming werkt \ Nature Today [Artikel]
Termaat, T. \ Veling, K. \ 2011
Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst libellen laat een verbetering zien ten opzichte van de vorige, die dateert uit 1997. Dit komt vooral door de verbeterde waterkwaliteit. Maar ook de toegenomen aandacht voor natuurontwikkeling en natuurbeheer van ...
help
Een grote populatie van de Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens) in het noordoosten van de Achterhoek \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Eijck, J.L. van \ 2007
Op 12 juli 2005 werd een populatie van de Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens ontdekt bij de Veenslatsgoot, ten zuidoosten van Eibergen in de gemeente Berkelland. Deze locatie ligt op ongeveer 25 km van de dichtsbijzijnde populaties nabij Holten en ...
help
De Kempense heidelibel in het vijvercomplex van Midden-Limburg : positieve effecten van soortgericht beheer \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Beckers, G. \ Hendrix, R. \ Verschraegen, T. \ 2014
De Kempense heidelibel Sympetrum depressiusculum is een van de aandachtsoorten van het vijvercomplex Midden-Limburg. In dit artikel wordt dieper ingegaan op het leefgebied van de Kempense heidelibel in het Vijvercomplex van Midden-Limburg, alsook op ...
help
De libellenfauna van het natuurontwikkelingsgebied Hoosden [Het Roerdal 1] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ Geraeds, R.P.G. \ 2013
Landgoed Hoosden is een natuurgebied dat voornamelijk bestaat uit elzenbroekbos en een aantal vochtige weilanden doorgesneden met afvalwateringssloten. Vóór de herinrichting van het grote weilandcomplex ten noordwesten van hoeve Overen was het gebied ...
help
De status van de Kleine tanglibel langs de Roer [Het Roerdal 2] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2013
Ondanks dat het Roerdal vanaf 2001 zeer intensief op libellen is geïnventariseerd, heeft dit slechts enkele waarnemingen van kleine tanglibellen opgeleverd. Daarnaast wordt de Roer vanaf 2000 jaarlijks voor vele libellenliefhebbers uit binnen- en bui ...
help
De gevlekte glanslibel langs de Venbeek : de situatie in 2005 en 2006 in een overzicht van de begeleidende libellenfauna \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Schaik, V. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2007
Langs de Venbeek in het Meinweggebied werd een gevlekte glanslibel waargenomen. Vanwege de zeldzaamheid van de soort is de beek uitgebreider geïnventariseerd en twee jaar gevolgd. In dit artikel worden de resultaten besproken van waarnemingen van dez ...
help
Sterk herstel van libellen in Nederland \ Nature Today [Artikel]
Termaat, T. \ Grinsven, R. van \ 2015
Het gaat goed met de Nederlandse libellenfauna. Recent onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten die in de twintigste eeuw sterk achteruit gingen zich de laatste 25 jaar hersteld hebben. Soorten van stromend water en warmteminnende soorten nemen he ...
help
Gaffellibel duikt weer op in de Dommel \ Nature Today [Artikel]
Termaat, T. \ Veling, K. \ 2015
Het is een goed jaar voor de gaffellibel. Deze zeldzame soort is tientallen jaren afwezig geweest in Nederland, maar sinds 1996 zit hij weer in Limburg. Drie jaar geleden werd de gaffellibel gezien in de Dommel en daar wordt hij ook nu weer gezien.
help
De Gewone bronlibel in de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2007
De biotopen van de gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) in het Meinweggebied worden in dit artikel nader beschreven en geanalyseerd, waarbij de specifieke eisen die deze soort stelt worden belicht tegen de achtergrond van het huidig beheer
help
Libellen in LOFAR \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Vries, G.W. de \ 2015
Het natuurgebied LOFAR van het Drentse Landschap is een nieuw moerasgebied in het Hunzedal. Libellen zijn goede graadmeters om te meten hoe goed het met de natuur in een gebied gaat. Hun aanwezigheid zegt bijvoorbeeld veel over de waterkwaliteit van ...
help
Libellen van de Beegderheide : inventarisatieresultaten van imago's en larven in 2001 en 2002 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ Maanen, B. van \ 2003
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.