Login

Hydrotheek

help
Practical performance of various systems for small-scale waste water treatment during a two-year field test \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Graaf, J.H.J.M. van der \ Fastenau, F.A. \ Bergen, A.H.M. van \ 1989
Diffuse pollution, caused by direct discharges from individual houses or groups of houses for which connection to central waste water treatment systems is not feasible, may be significantly reduced by on-site treatment. The performances of 14 differe ...
help
Bestuursakkoord Water zet zaak op scherp \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Middendorp, H. \ Vonk, P. \ 2011
De Nederlandse riolering is goed op orde en scoort hoog in de Europese benchmarkstudies. Het Bestuursakkoord Water zet de zaak wel op scherp. Nu is het tijd de omslag te maken 'van inspanning naar resultaat', want alleen meer samenwerking en opschali ...
help
‘Heffing op directe lozingen niet meer van deze tijd’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raap, J. \ Tummers, R. \ 2012
Waarom moet een heffing betaald worden voor directe lozingen in het oppervlaktewater? Dat vragen Roy Tummers (VEMW) en Johan Raap (Royal Cosun) zich af. Niet alleen de heffing als zodanig of het bedrag dat directe lozers moeten betalen aan de waterbe ...
help
‘Heffing op directe lozingen kan niet worden gemist’ [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Havekes, H. \ Koster, M. \ 2012
Johan Raap en Roy Tummers pleiten hiernaast voor beëindiging van de (rijks) heffing op directe lozingen voor vergunningplichtige bedrijven die aan strenge Europese lozingseisen voldoen. Dit pleidooi komt qua bewoording en strekking vrijwel letterlijk ...
help
Pompselectie in een notendop \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Plasmans, P. \ Hulsbos, W. \ 2014
Het lijkt eenvoudig: de pomp die draait en het water wordt verplaatst van A naar B. Maar wat komt er eigenlijk bij kijken om een goede pomp te selecteren?
help
Driehonderd vergunningen voor Haagse leidingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Anink, D.M.E. \ Pot, C.Z.J. \ Bijl, D.J. de \ 2006
In het 4e en laatste artikel over de ervaringen bij het project Afvalwater Haagse Regio wordt een blik achter de schermen gegund bij de vergunningverlening voor de aanleg van het nieuwe afvalwatertransportsysteem in den Haag
help
Ontwerpers Haags leidingstelsel uitgedaagd tot creativiteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bijl, D.J. de \ Anink, D.M.E. \ Neut Kolfschoten, J. van der \ 2006
Dit is het derde artikel over het project afvalwater Haagse regio. In deze bijdrage achtergronden bij ontwerp en uitvoering: het ringconcept, tracés en afvoerdebiet als uitgangspunt bij ontwerp; afsluiters, buismateriaal en plaats van ontwerp (Hofple ...
help
IBA-systemen kampen nog met veel klachten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Werff, B. van der \ 2008
In Nederland zijn in relatief korte tijd zeer veel IBA-systemen (individuele behandeling van afvalwater) geplaatst. Het zijn ‘eenvoudige’ zuiveringstechnische werken, waarbij de nadruk ligt op de individualiteit. De systemen vragen dan ook om kundig ...
help
Gezondheid en waterkwaliteit, ontwikkelingen op afvalwatergebied \ "Gezondheid en (water)kwaliteit" [Hoofdstuk uit boek]
Graaf, J.H.J.M. van der \ 2002
help
Inzameling en transport van rioolwater [Boek]
Koot, A.C.J. \ 1977
help
Eindrapport S.T.O.R.A., Werkgroep Afvalwatercoëfficieënten, Subgroep "Kleine Kokswaren" [Boek]
S.T.O.R.A. \ 1977
help
Odour problems with sewage sludge \ Sewage sludge treatment and use : new developments, technological aspects and environmental effects [Hoofdstuk uit boek]
Voorburg, J.H. \ Berg, J.J. van den \ 1989
help
Spoelwaterproblematiek in de akker- en tuinbouw : omvang en mogelijke oplossingen [Boek]
Bodingius, P. \ Meeuwissen, P.C. \ Molenaar, N.J. \ Projectgroep Spoelwater \ 1991
help
Scenarios of phosphorus recovery from sewage for industrial recycling \ Phosphorus in environmental technologies : principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Klapwijk, A. \ Temmink, H. \ 2004
help
Het driedaagse congres op de vakbeurs Riolering & Afvalwater \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Heeringa, E.A. \ Moens, M.R. \ Oomen, W.W.J. \ 2003
Van 7 tot en met 10 oktober 2003 vond in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de vakbeurs Riolering & Afvalwater plaats. Hieraan gekoppeld was het driedaagse rioleringscongres van de ONRI. In dit verslag zijn de hoofdonderwerpen van de voordrachten e ...
help
Friesland Foods reinigt afvalwaterleiding: een verslag... \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kreeft, J. \ 2009
De leiding van Domo(Friesland Foods) Bedum naar de Hoogkerk-Waddenzee(HOWA) leiding is gereinigd. In totaal ca. 6 km. De leiding heeft een diameter van 500 mm en is van voorspannen beton
help
Laat maar waaien : vrije doorlaat zorgt voor betrouwbaarheid pompproblemen? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2012
Een betrouwbaar pompbedrijf is een must bij het werken met afvalwater en het is zaak dat die betrouwbaarheid jarenlang op hetzelfde niveau moet blijven. In het verleden zijn er talloze pogingen gedaan om het betrouwbaarheidsniveau van afvalwaterpompe ...
help
Besluit regelt lozen van afvalwater buiten inrichtingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stobbelaar, G. \ 2011
Het Besluit lozen buiten inrichtingen is op 1 juli 2011 in werking getreden. Dit soort lozingen heeft in het algemeen geringe gevolgen voor het milieu. Het besluit regelt daarom alleen de meest relevante aspecten van de lozingen, die zeer verschillen ...
help
Inleiding op en achtergronden van het onderzoek CAPWAT [Themanummer CAPWAT-onderzoek] \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Lubbers, C. \ Clemens, F. \ 2007
Ondanks het minutieus volgen van de in Nederland algemeen geaccepteerde ontwerpwijze voor het voorkomen van gas/lucht ophopingen in afvalwaterpersleidingen bleek dat er in de praktijk toch sprake was van extra weerstandsverlies a.g.v. het ontstaan va ...
help
Rioolvreemd water bedreiging voor waterschappen en gemeenten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
Er is nog te weinig aandacht voor rioolvreemd water. Als er niet tijdig op dit probleem wordt gereageerd, gaat dit in de toekomst een hoop extra geld kosten. Door tijdig te investeren om op rioolvreemd wate in te speln, kan er een hoop ellende voorko ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.