Login

Hydrotheek

help
Verkennende studie naar lozing van microplastics door rwzi’s \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leslie, H. \ Moester, M. \ Kreuk, M. de \ Vethaak, D. \ 2012
In het Nederlandse watermilieu is een nieuw soort vervuiling geconstateerd: microplastics. Kunststof zwerfafval, waaronder microscopische kleine kunststofdeeltjes wordt al overal ter wereld aangetroffen, veel ook in zee. Buitenlands onderzoek toont a ...
help
Innovaties voor rwzi's in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De installaties die het rioolwater in Limburg zuiveren, worden in de toekomst modulair en duurzaam gebouwd. De nieuwe installaties kunnen op maat zuiveren, inspelen op veranderingen in de omgeving en maken gebruik van de meest recente zuiveringstechn ...
help
Uitbreiding rwzi Garmerwolde op basis van prestatie-inkoop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Frans, O. \ 2012
De grootste rioolwaterzuivering in Noord-Nederland, in Garmerwolde, breidt uit. Het consortium GMB Civiel / Imtech Infra is in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest begonnen met de bouw van een innovatieve en energiezuinige Nereda zuiveringsinstall ...
help
Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces. 2. Stand der techniek en ontwikkelingen \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C.A. \ 2012
In Nederland wordt anno 2011 op bijna één kwart van de momenteel operationele communale riool- en afvalwaterzuiveringsinrichtingen (352 rwzi's) slibgisting toegepast, waar ruw of ingedikt primair slib en secundair slib wordt uitgegist. In deze 86 sli ...
help
Winst door een juiste timing van investeringsvoorstellen : afvalwater & riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boomen, M. van den \ 2013
Het goed plannen van vervangingsinvesteringen loont. In de praktijk wordt hier echter maar mondjesmaat aan gerekend. Met de toegenomen roep om doelmatigheid en de noodzaak om de kapitaalslasten te beteugelen, wordt aan technici en financiële experts ...
help
Kris Lambert en Frans Durieux, directie Veolia water Nederland:"Toekomst vereist kennis en creativiteit" : interview \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
De International Water Week en Aquatech zijn voorbij. Waterbedrijven uit binnen- en buitenland hebben zich gepresenteerd. Vele lezers van dit blad hebben kennis genomen van nieuwe ontwikkelingen. Een bekende Nederlandse naam, die dit maal voor het la ...
help
Centrale regie bij Vallei en Veluwe \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mons, M. \ 2012
‘In 2030 worden alle rioolwaterzuiveringen in Nederland vanuit één centrale ruimte bestuurd.’ Een uitspraak, die Douw Jan Tilkema ergens in 2004 liet vallen. ‘Onzin’, ‘Belachelijk’, ‘Hoe wil hij dat doen?’ waren veelgehoorde kreten. Toch zit er achte ...
help
Masterclass PID tunen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Leusden, R. van \ Buitelaar, R. \ Timmerman, P. \ 2012
Om de veel toegepaste PID-regelaar te doorgronden heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DHV gevraagd de theorie achter deze regelaar toe te lichten aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dit is in een tweetal sessies door DHV uitgevoerd in een ...
help
'Het blijft mensenwerk' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2012
‘Bij invoering van centrale regie voor het zuiveringsbeheer valt of staat alles met het draagvlak op de werkvloer, centrale regie betekent verantwoordelijkheid delen.’ Een gesprek met de procesregisseur Marco Mons over het hedendaagse zuiveringsbehee ...
help
National screen evaluation facility, inlet screen evaluation : comparative report (1999-2015) [Boek]
Gray, M. \ Thompson, Barry \ United Kingdom Water Industry Research, \ 2015
This report details the results of process performance tests performed at the National Screens Evaluation Facility, Chester-Le-Street STW, between March 1999 and December 2015 on a total of 59 Inlet Screens of different generic type, comprising 11 Ba ...
help
Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces. 4. Optimalisatie en troubleshooting \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C.A. \ 2013
In een reeks artikelen worden in WT-Afvalwater bestaande en nieuwe mogelijkheden van gistingsprocessen voor communaal zuiveringsslib nader toegelicht. In dit vierde en laatste artikel worden optimalisatiemaatregelen en troubleshooting van gistingsins ...
help
De toekomst van onderzoek en innovatie in watertechnologie geïnventariseerd in Singapore \ H2O online [Artikel]
Cornelissen, E. \ Rosenthal, L. \ Middendorp, D. \ 2015
Tijdens de SIWW Technology & Innovation Summit in Singapore spraken 300 deelnemers uit 35 verschillende landen over de vraag waar de komende jaren op het gebied van (afval)watertechnologie en innovatie de focus op zou moeten liggen. In vier sessies m ...
help
CENIRELTA: hoofdstroom - Anammox op RWZI Rotterdam - Dokhaven \ H2O online [Artikel]
Geilvoet, S. \ Erp Taalman, C. van \ Duin, O. \ Hendrickx, T. \ Hoekstra, M. \ 2016
Op RWZI Rotterdam - Dokhaven loopt het demonstratieproject CENIRELTA (2013-2016), met als doel de effectiviteit en robuustheid van het hoofdstroom - Anammox - proces aan te tonen. De tot nu toe behaalde resultaten tonen aan dat de potentiële activite ...
help
Beoordelingsrichtlijn voor het attest-met-productcertificaat voor metalen behuizingen voor IBA-systemen [Boek]
2000
De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door de certificatie-instelling gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, c.q. de instandhouding van een certificaat voor Metalen behuizingen voor systemen voor " Individuele Behandeling v ...
help
Beoordelingsrichtlijn attestering van IBA-systemen [Boek]
2000
In deze beoordelingsrichtlijn (BRL) zijn de eisen en beproevingsmethoden vastgelegd ter vaststelling van de zuiveringsprestaties van IBA-systemen. Deze eisen zijn door de CIW/CUWVO vastgesteld en onderverdeeld in de klassen I, II en IIIA en B. De in ...
help
Het Euregio-project Fuzzy Afvalwaterketen : een grensoverschrijdend onderzoek vanuit waterschapsperspectief \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Gerrits, J. \ Oude Griep, G. \ Ellenbroek, H. \ 2012
Procesregelingen op basis van fuzzy logic kunnen effectief worden ingezet voor de optimalisatie van zuiveringsprocessen en het vergroten van de stabiliteit van deze processen in een rwzi. De eenvoudige, aan de praktijk gekoppelde opzet, maakt fuzzy-l ...
help
Een optimale influentregeling voor riool en rwzi in Harderwijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mons, M. \ 2012
Iedere rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) heeft een kenmerkend aanvoerpatroon. Dit aanvoerpatroon wordt vooral bepaald door de omgeving. Het aantal inwoners, de industrie en het type aanvoerstelsel zijn het meest bepalend. Feit is dat het ontvang ...
help
Inventarisatie en evaluatie energiezuinige beluchterregelingen [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ Rekswinkel, E. \ 2012
Vanuit 'De Energiefabriek', een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Waterschappen, is de vraag gesteld “Wat is een energiezuinige beluchter regeling?” Op basis van deze vraag is een inventariserende enquête onder de waterschappen uitgevoerd om ...
help
Nieuwe standaard in de rioolwaterzuivering : Nereda [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Keizer, E. \ 2012
Het principe van korrelvormende bacteriën was 11 jaar bekend voordat onderzoek naar de toepassing ervan in de rioolwaterzuivering startte. Nu staat de Nereda-technologie op doorbreken. Op 8 mei opende prins Willem-Alexander in Epe de eerste installat ...
help
Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces. 3. Ontwerp en systeemkeuze \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C.A. \ 2012
In dit handboek worden adviezen gegeven om een slibgistingstank zo goed mogelijk te ontwerpen, te beheren en knelpunten op te lossen. In het 3e deel van het handboek worden adviezen gegeven om een slibgistingstank zo goed mogelijk te ontwerpen, te be ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.