Login

Hydrotheek

help
Full-scale partial nitritation/anammox experiences : an application survey \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lackner, S. \ Gilbert, E.M. \ Vlaeminck, S.E. \ Joss, A. \ Horn, H. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2014
Partial nitritation/anammox (PN/A) has been one of the most innovative developments in biological wastewater treatment in recent years. With its discovery in the 1990s a completely new way of ammonium removal from wastewater became available. Over th ...
help
A new photo-activated sludge system for nitrification by an algal-bacterial consortium in a photo-bioreactor with biomass recycle \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Steen, P. van der \ Rahsilawati, K. \ Rada-Ariza, A.M. \ Lopez-Vazquez, C.M. \ Lens, P.N.L. \ 2015
Wastewater treatment technologies requiring large areas may be less feasible in urbanizing regions of developing countries. Therefore, a new technology, named photo-activated sludge (PAS), was investigated to combine the advantages of regular activat ...
help
Sensortechniek alternatief voor analyser? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schuurman, E. \ 2005
In de periode februari tot en met september 2004 is in één van de vier beluchtingtanks van rwzi De Groote Lucht een proef uitgevoerd met een ammoniumsensor. Nadat bleek dat de meetwaarden van de sensor vergelijkbaar waren met die van de aanwezige amm ...
help
Automatische slibontwatering met een drainzuil, het werkt! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Wetterskip Fryslân verwerkt het ontstane surplusslib van haar 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties in een centrale slibontwateringsinstallatie. Het ontstane surplusslib wordt op de zuiveringen gebufferd voordat het met vrachtwagens en schepen wordt ve ...
help
The SHARON-Anammox process for treatment of ammonium rich wastewater \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Dongen, U. van \ Jetten, M.S.M. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2001
help
'Menselijk membraan' haalt 60% kalium en 80% ammonium uit rioolwater \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
2016
Kalium en ammonium zijn belangrijke voedingsstoffen in de landbouw, maar zijn beperkt beschikbaar. Rioolwater kan een interessante bron zijn voor deze nutrienten, die daar via menselijke urine in terechtkomen. Promovenda Anna Casadellà heeft tijdens ...
help
Activity and growth of anammox biomass on aerobically pre-treated municipal wastewater \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Laureni, M. \ Weissbrodt, D.G. \ Szivák, I. \ Robin, O. \ Nielsen, J.L. \ Morgenroth, E. \ Joss, A. \ 2015
Direct treatment of municipal wastewater (MWW) based on anaerobic ammonium oxidizing (anammox) bacteria holds promise to turn the energy balance of wastewater treatment neutral or even positive. Currently, anammox processes are successfully implement ...
help
Faster through training: the anammox case \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lotti, T. \ Kleerebezem, R. \ Abelleira-Pereira, J.M. \ Abbas, B. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2015
Anaerobic ammonium oxidizing (anammox) bacteria based technologies are widely applied for nitrogen removal from warm (25-40 °C) wastewater with high ammonium concentrations (~1 gNH4-N L-1). Extension of the operational window of this energy and resou ...
help
Ionselectief als alternatief voor titrimetrisch \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Timmerman, P. \ 2005
Op de rwzi Nieuwegein is gedurende een periode van zeven weken een test uitgevoerd met een ionselectieve ammoniummeter van het merk Hydrion en vergeleken met een reeds geïnstalleerde titrimetrische ammoniummeter van Danfoss. Uit de resultaten blijkt ...
help
Verkorting opstartperiode van nieuwe snelfilters door versnelde nitrificatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Huysman, K. \ Joris, K. \ Bruins, J. \ 2011
Snelfilters worden bij de productie van drinkwater regelmatig toegepast. Bij gebruik van grondwater als drinkwaterbron treden chemische en biologische processen op in deze snelfilters. Wanneer een snelfilter gevuld wordt met nieuw filtermateriaal of ...
help
Toepassing feedforward regeling op rwzi Deventer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Veldhuizen, H. van \ Huijsman, H. \ Assink, J. \ 2005
Rwzi Deventer bestaat uit een actief slibinstallatie met voorbezinking en gisting. In 2003 is de actief slibinstallatie omgebouwd tot het BCFS®-proces en is de hydraulische capaciteit verhoogd van 4.000 m3/h naar 6.600 m3/h. Hoewel de rwzi Deventer n ...
help
A comparison of NH4/NO3 control strategies for alternating activated sludge processes \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lukasse, L.J.S. \ Keesman, K.J. \ Klapwijk, A. \ 1999
help
Deammonificerende bacteriën zuiveren afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geraats, S.G.M. \ 2012
Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk verbrandt derde van zuiveringsslib van alle waterschappen. Ze gaat een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie bouwen om het ammonium in het afvalwater duurzaam te verwijderen. Bacteriën, zogenaamde de-am ...
help
l1-norm optimal control of N-removal in an activated sludge process \ Control engineering practice [Artikel]
Lukasse, L.J.S. \ Keesman, K.J. \ Straten, G. van \ 1999
help
Behandeling stikstofrijk afvalwater met partiele nitrificatie en Anammox in het CANON-proces \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Third, K.A. \ Paxman, J. \ Schmid, M. \ 2005
In dit artikel worden de resultaten besproken van een studie waarbij Anammox bacteriën worden opgehoopt uit actiefslib en toegepast in het CANON-proces op laboratoriumschaal. Het doel van het onderzoek is de benodigde procescontrole parameters vast t ...
help
Treatment of nitrogen-rich wastewater using partial nitrification and Anammox in the CANON process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Third, K.A. \ Paxman, J. \ Schmid, M. \ 2005
Partial nitrification combined with Anammox in a single reactor (the CANON process) is an energy-efficient N-removal technology that could substantially lower the N-load of a WWTP by separate treatment of nitrogen-rich side streams, preventing the ne ...
help
Ammonium recovery and energy production from urine by a microbial fuel cell \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Kuntke, P. \ Smiech, K.M. \ Bruning, H. \ Zeeman, G. \ Saakes, M. \ Sleutels, T.H.J.A. \ Hamelers, H.V.M. \ Buisman, C.J.N. \ 2012
Nitrogen recovery through NH3 stripping is energy intensive and requires large amounts of chemicals. Therefore, a microbial fuel cell was developed to simultaneously produce energy and recover ammonium. The applied microbial fuel cell used a gas diff ...
help
Effect of synthetic iron colloids on the microbiological NH4+ removal process during groundwater purification \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Wolthoorn, A. \ Temminghoff, E.J.M. \ Riemsdijk, W.H. van \ 2004
Subsurface aeration is used to oxidise Fe in situ in groundwater that is used to make drinking water potable. In a groundwater system with pH>7 subsurface aeration results in non-mobile Fe precipitate and mobile Fe colloids. Since originally the goal ...
help
Methaanbelasting irrelevant voor filterwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vet, W. de \ Burger, W. \ Wolthoorn, A. \ 2002
Hydron Zuid-Holland kent op haar zuiveringsstation Lekkerkerk van oudsher problemen met onvolledige ammoniumverwijdering in de dubbele droogfiltratie. Onderzoek heeft uitgewezen dat vacuümontgassing nauwelijks een verbetering van het zuiveringsproces ...
help
SHARON steekt de grens over \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Teunissen, M. \ Borger, A. \ 2011
Als reactie op de strenger wordende stikstofeisen aan het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie is circa 20 jaar geleden een technologie ontwikkeld voor het behandelen van de stikstofrijke deelstroom, die ontstaat bij het ontwateren van ui ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.