Login

Hydrotheek

help
Beleid en politiek : dikke dames om te behouden \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2015
Vissers vangen graag grote vis. Logisch dat er doelgericht op de grote exemplaren wordt gevist. Vooral de grote vrouwtjes blijken echter een belangrijke schakel in het ecosysteem. Het gericht wegvangen van grote exemplaren geeft een verstoring van he ...
help
Watermozaiek 28 jan 2010 P08 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Afsluiting door de dagvoorzitter Hans Oosters (voorzitter STOWA).
help
Baars: Perca fluviatilis \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ Voorhamm, T. \ 2011
In de Nederlandse wateren is de baars (Perca fluviatilis) een algemeen voorkomende vissoort. Vanwege de felrode staart, rode buikvinnen en niet te vergeten de donkere strepen op de flank is deze roofvis niet te verwarren met andere vissoorten.
help
Jeroen Verhoeff: portret van een natuurschilder \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Wilt, R. de \ 2007
Liefde voor het onderwaterleven, dat is de drijfveer van schilder Jeroen Verhoeff. Hij maakt nauwelijks van echt te onderscheiden onderwaterschilderijen. Visionair neemt in deze editie een kijkje achter de schermen bij deze hyperrealist en treft een ...
help
Impact of biological activity on detritus transported in the lower river Rhine : an exercise in ecosystem analysis [Boek]
Admiraal, W. \ Zanten, B. van \ 1988
The carbon budget and oxygen regime in the lower Rhine suggest that after decades of severe organic pollution the river has more or less resumed the normal, slightly heterotrophic state of a large lowland river.
help
Ecologische sleutelfactoren : begrip van het watersysteem als basis voor beslissingen [Boek]
Meijenfeldt, N. von \ Moria, L. \ Ouboter, M. \ Schep, S. \ Wal, B. van der \ Wijngaart, T. van der \ 2014
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van EU-lidstaten om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is, rekening houdend met mogelijke andere functies die watersystemen vervullen. Het beschrijve ...
help
Zeg nooit zomaar kroos... aan de waterkant \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2008
In het kader van exotische planten in de Hollandse sloten letten we ditmaal op de kleintjes: eendenkroos. Deze groep bestaat uit overwegend drijvende waterplanten. Een beschrijving van de soort
help
Verkenning CBD 2010-indicatoren zoetwater : inventarisatie en uitwerking relevante indicatoren voor Nederland [Boek]
Lange, H.J. de \ Arts, G.H.P. \ Verberk, W.C.E.P. \ 2008
Nederland is één van de partijen van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Convention on Biological Diversity - CBD). Eén van de hoofddoelstellingen is om in 2010 de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Doel van dit onderzoek is om te i ...
help
Marten Scheffer, hoogleraar Aquatische Ecologie te Wageningen: "Ecosystemen kennen kantelpunten" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Aan de universiteit van Wageningen heeft het biologische wateronderzoek vanaf het begin jaren '60 deel uitgemaakt van de studie afvalwaterzuivering, later waterkwaliteitsbeheer. Gestart met één docent Hydrobiologie bij de vakgroep Natuurbeheer breidd ...
help
Natuurgebied Reigerveen : een kroonjuweel voor sieralgen \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Westen, M.C. van \ 2014
Iedereen die wel eens een druppel sloot- of vijverwater onder een microscoop heeft bekeken, weet dat het daarin krioelt van leven. Wie goed kijkt ziet dan ook allerlei soorten algen. Eén van de meest opvallende soorten algen die je kunt tegenkomen, z ...
help
Van rugzwemmers en buikschuivers : Maarten Zonderwijk: aan de waterkant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2012
Ecoloog Zonderwijk geeft uitleg over twee groepen binnen de familie van de wantsen: de duikerwantsen en de bootsmannetjes
help
KRW-verkenner: een blokkendoos voor de kaderrichtlijn water \ Waterbulletin / Waterloopkundig Laboratorium [Artikel]
Most, H. van der \ 2005
De Kaderrichtlijn Water moet zorgen voor ecologisch gezonde waterlichamen
help
Survival of the fittest in waterwingebieden : vis in spaarbekkens, duinkanalen en infiltratiegeulen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2012
Vissen is verboden in de afgelegen spaarbekkens van Evides Waterbedrijf in de Biesbosch en in de winkanalen van Waternet in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dat vissen zich hier senang voelen is evident. Maar welke soorten komen er voor en in welke ...
help
Onvoorziene effecten van slootonderhoud op zoetwaterslakken \ De levende natuur [Artikel]
Kleef, H.H. van \ 2012
Vele kilometers sloot doorkruisen ons land en zij vormen habitat voor een weelde aan organismen. Vanwege de noodzakelijke doorstroming worden veel sloten geschoond. Dit intensieve slootonderhoud zorgt vaak voor een grote sterfte van de aanwezige orga ...
help
Diepe plassen ecologisch waardevol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osté, A. \ Jaarsma, N. \ Oosterhout, F. van \ Wal, B. van der \ 2011
Diepe plassen behoren tot de wateren met de beste waterkwaliteit in Nederland. Ze krijgen op dit moment veel aandacht. Op veel locaties worden, onder meer vanwege de Kaderrichtlijn Water, maatregelen voorgesteld om de ecologische kwaliteit ervan te v ...
help
Onderzoek knelpunten waterkwaliteit Rijnstrangen [Boek]
Turlings, L.G. \ 2007
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar knelpunten en mogelijke oplossingen in de waterkwaliteit van het Rijnstrangengebied. Binnen de Natura 2000 doelen voor het Rijnstrangengebied is Krabbescheer de meest gevoelige soort voor veranderingen in wat ...
help
Pilot implementatie ecologisch instrument AqMaD : benodigde informatie voor de uitvoer van een systeemanalyse [Boek]
Geest, G. van \ Jong, B. de \ Schep, S. \ cop. 2011
Dit rapport gaat over een goed onderbouwde en gestandaardiseerde aanpak waarmee knelpunten in de KRW waterlichamen kunnen worden geïdentificeerd. Dit kan gerealiseerd worden door het uitvoeren van een watersysteemanalyse. Waterschap Rivierenland wil ...
help
Overzicht voor het Nederlandse waterbeheer : ecologische instrumenten [Boek]Website Watermozaïek
Geest, G. van \ 2009
Het rapport geeft een overzicht van de ecologische instrumenten die anno 2009 beschikbaar zijn. Het geeft een korte beschrijving van ieder instrument, alsmede van het toepassingsgebied en het schaalniveau. Het gaat om vijf toepassingsgebieden: beoord ...
help
Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota : het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust [Boek]
Raadschelders, E.W. \ 2005
In dit rapport wordt de toekenning van ecologische gewichten aan de gekozen gebieden beschreven. Het rapport maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Bestrijding Milieubedreigende Stoffen Noordzee 2000-2010 (Octopus). Het rapport is bestemd v ...
help
Visintrek bij de boezemgemalen Westland en Zaaijer [Boek]
Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
In het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van vismigratie bij de gemalen Westland In het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van vismigratie bij de gemalen Westland en Zaaijer heeft het hoogheemraadschap onder ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.