Login

Hydrotheek

help
Automatisering : doel om na te streven? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Serree, D.B.F.A. \ 1985
help
Organisatie en automatisering : een impressie \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hekket, H. \ 1985
help
Proef bij Hunze en Aa's en Noorderzijlvest met nieuw informatiesysteem [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boets, R. \ Nes, K. van \ Wit, J. de \ 2005
De waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest beschikken sinds kort over een systeem om operationaele zuiveringsinfomratie te registreren en zuiveringsbeheerders bij hun werk te ondersteunen. Dit informatiesysteem maakt deel uit van de zogeheen I ...
help
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen goed op dreef met open source software \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2004
De ICT-wereld is een dynamische wereld. De veranderingen volgen elkaar in korte tijd op. Er gaat ook veel geld in om. De roep om doelmatiger met overheidsgeld om te springen dwingt overheidsinstanties tot het zoeken van creatieve oplossingen voor aut ...
help
Verregaand automatiseren vraagt om programmasturing : thema [Automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Twigt, F. \ Boks, G. \ Hoogeland, A. \ 2010
De verregaande automatisering van het productieproces binnen Waternet bevindt zich in een vergevorderd stadium. Deze automatisering verbindt de implementatie van technische projecten aan organisatorische veranderingen
help
Waterbeheer met nulletjes en eentjes \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Postma, B. \ 2007
Voortgekomen uit een fusie ondervond het nieuwe waterschap Hunze en Aa's een chaos in automatiseringssystemen. Moderne telemetrie was nodig voor een doeltreffend waterbeheer met een reorganisatie van de automatisering in 3 fasen
help
Status and future trends of ICA in wastewater treatment: a European perspective \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Jeppsson, U. \ Alex, J. \ Pons, M.N. \ 2002
The status of instrumentation, control and automation (ICA) within the European wastewater community is reviewed and some major incentives and bottlenecks are defined. Future trends of ICA are also discussed
help
Waterlaboratorium koppelt MES aan LIMS en robots voor optimale efficiency \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Groote, Y. de \ 2012
Op het laboratorium van drinkwaterbedrijf Vitens, waar 24 uur per dag 7 dagen in de week de kwaliteit van het drinkwater van de provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Friesland wordt bewaakt, zorgt MES, gekoppeld aan LIMS, robots en ...
help
Architectuur onmisbaar voor doelgerichte ICT op een rwzi : wat is de rol van informatietechnologie in het zuiveringsbeheer in 2010? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolk, H. van der \ Kuij, R. van der \ Kuppen, P. \ Uijterlinde, C. \ 2004
Zet een timmerman, metselaar, elektricien en loodgieter bij elkaar en vraag ze gezamenlijk een huis te bouwen. Kunt u zich het resultaat voorstellen? Aan de individuele deskundigheid van de vakmensen zal het niet liggen, maar op basis van de door de ...
help
Rioolwaterzuivering slim geregeld? [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berge, A. van den \ Schagen, K. van \ 2005
Onder de prikkelende titel 'Zuurstofregeling uit de tijd?' verscheen in H2O tien jaar geleden een artikel over beluchtingsregelingen voor rwzi's. Hierin werd onder meer aangetoond dat met een geavanceerde regelaar tot 20 procent energie bespaard kan ...
help
Open telemetrie: niet meer afhankelijk van leverancier [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veurman, B. \ 2005
Waterschap Rijn en IJssel heeft een beheersgebied van ruim 200.000 hectare met daarin circa 3500 kilometer watergang. Zo'n 115 stuwen en gemalen zijn voorzien van telemetrie (beheer op afstand). Deze was tot voor kort decentraal (per afdeling) gerege ...
help
Praktische ervaringen met een laboratorium informatie- en managementsysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Snoek, O.I. \ 1987
help
Waternet kiest voor SOBER \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meer, J. van der \ Kolk, H. van der \ Twigt, E. \ 2006
Waternet wil de exploitatielasten verder omlaag brengen en de arbeidsomstandigheden verbeteren. Om dat voor elkaar te krijgen, is same met DHV en Wittteveen+Bos uitgebreid onderzoek verricht naar de haalbaarheid van verregaande automatisering. De pla ...
help
M2000: monstername-aansturing met web-technieken \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Sprong, T. \ Velzen, E. van \ 2001
help
Automatische slibontwatering met een drainzuil, het werkt! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Wetterskip Fryslân verwerkt het ontstane surplusslib van haar 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties in een centrale slibontwateringsinstallatie. Het ontstane surplusslib wordt op de zuiveringen gebufferd voordat het met vrachtwagens en schepen wordt ve ...
help
Automatisering bij inspectie waterkeringen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bosch, H. \ 2011
Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren fors vooruitgang geboekt op het gebied van automatisering. Zowel bij de dijkwacht, de dijkschouw, als de bij de inspectie over water gebruiken ze moderne applicaties om mogelijke schade aan keringen g ...
help
De architectuur van kadastrale informatiesystemen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Groeliker, B.H. \ 1985
help
Automatisering in de praktijk \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vonk, Z.C. \ 1985
Bij het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is ter voorbereiding van de invoering van geautomatiseerde gegevensverwerking een beleidsplan opgesteld. Het ontwerp houdt rekening met de belangrijkste ontwikkelingen bij de bela ...
help
De rol van ICT bij toekomstig beheer van de RWZI [Boek]
Kolk, H. van der \ 2003
help
Joris van Enst, secretaris-directeur van het Waterschapshuis: "Klaar voor verdere samenwerking met Rijkswaterstaat" : thema [Automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
In het vorige nummer van dit blad stond een verslag van de opening van het nieuwe kantoor van Het Waterschapshuis en de gezamenlijke vergaderlocatie van de Unie van Waterschappen, STOWA en Het Waterschapshuis nabij het Centraal Station van Amersfoort ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.