Login

Hydrotheek

help
Identificatie van de benodigde informatie voor het beoordelen van faalmechanismen bij het rioleringsbeheer \ WT-afvalwater [Artikel]
Stanić, N. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2012
Rioleringsbeheer is een eerste vereiste om het gewenste niveau van functioneren van de riolering te behouden. Een belangrijke vraag hierbij is welke informatie er nodig is en hoe deze informatie verkregen moet worden. Faalmechanismen van het rioolsys ...
help
Rioleringsbeheer = asset management \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Snaterse, K. \ 2012
In vakblad riolering van november 2011 plaatst Paulette Dicker de begrippen 'Rioolbeheer' en 'asset management' tegenover elkaar (ik nam overigens aan dat ze rioleringsbeheer bedoelde). Ze komt in het artikel tot de conclusie dat "rioolbeheer echt an ...
help
Demotie als stap voorwaarts [waterbestuur] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2015
Een stap terug op de maatschappelijke ladder wordt door de buitenwereld veelal gezien als een nederlaag in de nederlaag in de ratrace naar de top. Dat hoeft niet zo te zijn. Integendeel, een stap terug kan juist heel goed zijn voor jezelf èn de organ ...
help
'De visie van:' Dick Vonk (oud-beleidsmedewerker riolering, VROM): 'Ik denk dat we wel in de problemen komen met de KRW' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clemens, F. \ Worst, W. \ 2006
Op 23 november 2005 nam Dick Vonk afscheid bij het ministerie van VROM. Veel mensen kennen hem als beleidsmedewerker op het gebied van riolering. Als waardering voor zijn inzet en kennis kreeg Vonk door het rioleringsveld een symposium aangeboden. Me ...
help
Geen knoppen, geen displays, geen schakelaars : discussie over trends in telemetrie [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Nimwegen, J.M. van \ 2007
In het huidige rioolbeheer vragen waterschappen meer en meer exacte gegevens van de gemeenten en gemeenten op hun beurt zoeken naar wegen om hun rioolstelsels optimaal te gebruiken. Telemetrie kan hierin een belangrijke rol spelen bij het onderhoud. ...
help
Een dijkwerker heeft altijd wat te doen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2008
Veel van de onderhoudswerkzaamheden aan dijken, oevers en wegen zijn uitbesteed. Toch zijn er nog: de waterschappers die met voeten in de klei staan. Rinus Paauwe is dijkwerker. Het Waterschap liep met hem mee
help
De dijkwet van 1810 : een algemene bijdragenwet in de Franse tijd [Proefschrift]
Maas, W.J.M. \ 1963
help
Wegbeheer : behandeling begroting verkeer en waterstaat \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1985
help
Van keren tot beheren: van conflict naar harmonie \ Vakblad voor biologen [Artikel]
Saeijs, H.L.F. \ 1986
Beschouwing over de omgang van de mens met water vanuit milieutechnisch oogpunt,naar aanleiding van de voltooiing van de Deltawerken
help
Uitvoering en uitbesteding : ontwikkelingen in de organisatie van waterbouwkundige werken bij de Rijkswaterstaat [Boek]
Ligtermoet, D.M. \ Visch Eybergen, H. de \ 1990
help
Rioleringsbeheer: paradise by the dashboard light : Key Performance Indices (KPI) voor de rioleringszorg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Verhagen, D. \ Löschner-Wolleswinkel, R \ 2012
Het succes van een willekeurige onderneming meet je af aan verschillende indicatoren. Dit zijn bijvoorbeeld de omvang van de winst, de klantvriendelijkheid, de duurzaamheid en het ziekteverzuim onder werknemers. Het rioleringsbeheer kan ook worden ge ...
help
Hurricane season in Nederland? : anticiperen op dreigende vervangingsgolf riolering \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bouwman, A. \ Jansen, D. \ 2012
In het orkaanseizoen is het voor landen rond de Atlantische- en Grote oceaan altijd weer spannend of er een orkaan op komt zetten. Wat doe je als de geleerden hebben berekend dat er weer natuurgeweld over jouw land gaat razen. Helemaal als dit een or ...
help
Rioleringsbeheer: mens versus machine : op weg naar humane prijzen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Welleweerd, D. \ 2012
In de Kennisatrategie Stedelijk Waterbeheer roept Stichting RIONED op tot een cultuuromslag: doelen realiseren met kennis van de lokalesituatie in plaats van op basis van dogma's. Dit geldt zeker als het gaat om rioolvervanging. Het opstellen en uitv ...
help
Aanbesteden: waterschappen zien markt steeds meer als partner \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Brand, T. \ 2011
De polder Oosterwolde bij Elburg is onlangs feestelijk opgeleverd. Sloten zijn opnieuw ingericht met meer ruimte voor de natuur. Een prachtig resultaat dat vooral bijzonder is door de wijze van aanbesteden. "Voor het eerst hebben we het turn-key prin ...
help
WION: een stimulans voor revisieverwerking? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Meijer, D. \ Smits, J. \ 2011
In deze tijd van bezuinigingen moet het rioolbeheer goed geregeld worden. Om de riolering te beheren en te vernieuwen, moet aan drie basisvoorwaarden worden voldaan. De gemeente moet weten wat wordt beheerd, wat de onderhoudstoestand is en hoe het sy ...
help
Twee nieuwe dijkgraven \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2009
Een nieuwe dijkgraaf is geen alledaags verschijnsel. We hebben er nu zelfs twee: Luc Kohsiek, sinds 1 januari dijkgraaf van Hollands Noorderkwartier, en Annemarie Moons, sinds 1 juli dijkgraaf van Vallei en Eem. Een korte kennismaking
help
Doelmatigheid al jarenlang actueel : kostenefficiënt werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2010
Overheid en politiek drukken waterschappen op het hart om doelmatig te werken. Maar is doelmatigheid niet al veel langer een actueel thema binnen de waterschapswereld? "Al meer dan tien jaar leren wij van het bedrijfsleven hoe wij doelmatig kunnen we ...
help
Beheer van irrigatiesystemen in ontwikkelingslanden \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hofwegen, P.J.M. van \ 1993
help
De boer als waterbeheerder : Nederland leeft met water [Poster]
Clevering, O. \ Boers, P. \ Oppedijk van Veen, J. \ Jukema, N. \ Boekhoff, M. \ 2006
In deze brochure worden een aantal mogelijkheden voor het vasthouden van nutriënten in het agrarisch gebied gepresenteerd. De keuze van boeren is afhankelijk van: het effect van de maatregel op de waterkwaliteit; de inpasbaarheid van de maatregel in ...
help
Innovatie rode draad bij nieuwe bestuursleden STOWA \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
STOWA is de afgelopen maanden vier nieuwe bestuursleden rijker geworden. Het gaat om Michiel van Haersma Buma, Peter Ketelaars, Jacqueline Verbeek-Nijhoff en Wiebe van der Ploeg. Ze stellen zich graag aan u voor en vertellen wat hun binding is met ST ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.