Login

Hydrotheek

help
Zorgvuldige voorbereiding : relining levert kwaliteit en kostenbesparing op \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ceric, R. \ Rus, M. \ Bouma, J. \ 2010
Het renoveren van een rioolsysteem door relining wordt steeds vaker toegepast. Relining kan echter niet altijd toegepast worden. Om een goede kwaliteit te leveren en problemen en discussies achteraf te voorkomen, is gedegen vooronderzoek noodzakelijk ...
help
Polyurethaangebonden dijkbekleding in opmars : dossier waterhuishouding en waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kruis, M.C. \ Bulsma, E. \ 2015
Het innovatieve polyurethaangebonden dijkbekledingsmateriaal (PBA) begint steeds meer ingeburgerd te raken in de wereld van waterkeringen. Het materiaal is in 2007 in Nederland geïntroduceerd door chemiebedrijf BASF onder de naam Elastocoast. Sindsdi ...
help
Betonnen dijk- en oeverbekledingen [Boek]
1987
Allerwegen probeert men meer inzicht te verkrijgen in het ontwerpen en uitvoeren van betonnen bekledingen op oevers en dijken. De nodige studie en onderzoek daarnaar vinden plaats bij diverse instituten en instellingen. Een serie artikelen in Cement ...
help
Invloed kwaliteit zetwerk op stabiliteit steenzetting : trekproeven op slecht zetwerk [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2013
Het onderhavige onderzoek richt zich op de invloed van de kwaliteit van het zetwerk op de stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval. In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op de relatie tussen de mate waarin de steenzetting te ruim is gezet ...
help
Langeduurstabiliteit van steenzettingen : heranalyse van Deltagootproeven met drempelwaardemethode [Boek]
Mourik, G.C. \ Klein Breteler, M. \ 2013
Om de drempelwaarde vast te stellen, is in de onderhavige rapportage een heranalyse uitgevoerd van de proeven met een langeduurbelasting van Klein Breteler e.a. (2005). Tevens zijn in de analyse ook van enkele andere onderzoeken proeven gebruikt. In ...
help
Durven in waterwerk : aannemingsbedrijf Hak BV, Alblasserdam \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2013
Met een nieuwe techniek en nieuw ontwikkelde materialen wist aannemingsbedrijf Hak BV fors te besparen op de kosten voor een dijkverzwaring. De methode is succesvol getest en kan voor heel Nederland een besparing van vier miljard euro op de dijkverzw ...
help
VID2009P06 - Signaleren en vastleggen schade [Video]
STOWAvideo \ 2012
De presentatie 'Vroegtijdig signaleren van schade aan asfaltbekledingen een must' door Bernadette Wichman (Deltares) en Rien Davidse (KOAC-NPC) werd gehouden op de 2e bijeenkomst voor veldinspecteurs op 10 september 2009. Aan de hand van sprekende vo ...
help
Geokunststoffen in de waterbouw [Boek] - 2e herz. uitg
2009
Dit handboek is bedoeld voor de waterbouwkundige ontwerper zonder specialistische achtergrond op het gebied van geokunststoffen. De volgende waterbouwkundigeconstructies met geokunststoffen worden nader besproken: bodemverdediging, taludverdediging ( ...
help
Ervaringen met grasbetontegels [Boek]
Johanson, J.C.P. \ 1985
Een onderzoek is verricht naar enige ervaringen met grasbetontegels als taludbekleding van dijklichamen, in het bijzonder tijdens en na een hoogwaterperiode.
help
Rijkswaterstaat houdt dijken in de gaten met radiometer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jeu, R. de \ Haarbrink, R. \ Provoost, Y. \ 2011
Met 'passieve microgolvenradiometrie' is het mogelijk snel de ondiepe ondergrond van een dijk in kaart te brengen. Recente proefprojecten laten het potentieel zien van deze, voor de industrie nog onbekende, meettechniek.
help
Rioolrenovatie kan veel goedkoper met relining \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bech, N. \ Moerkerk, H. \ 2010
Veel gemeenten in Nederland staan voor een grote investeringsopgave om hun rioleringsystemen te vervangen of te renoveren. Vaak dateren die stelsels uit de naoorlogse periode van de vorige eeuw. Traditionele technieken (ontgraven en één op één vervan ...
help
Meer grip op veroudering van asfalt dijkbekleding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wichman, B.G.H.M. \ Looff, A.K. de \ 2009
Recent onderzoek naar het materiaalgedrag en degradatie van oudere asfalt dijkbekledingen heeft een verbeterde toetsmethode opgeleverd
help
Liner zoekt kwaliteit \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Cords, A. \ Ruch, T. \ Boxtel, P. van \ 2009
Het saneren van bestaande riolen is een vakgebied wat volop in ontwikkeling is en mag zich verheugen op toenemende belangstelling. Het niet hoeven graven, de besparing op (economische) kosten en beperking van overlast spelen hierbij een grote rol. De ...
help
Gemeenten over... relining : wat je kunt (rio)leren over renoveren \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
Over het algemeen zijn Nederlandse gemeenten tevreden over de in 2012 uitgevoerde reliningsprojecten. Het merendeel van de gemeenten verwacht dat er in de toekomst vaker gebruik gemaakt gaat worden van rioolrenovatie en reparatie. Het is echter wel e ...
help
Relinen of vervangen: bezint eer ge begint! \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Nengerman, A. \ Werf, L. van der \ 2012
Relining van riolen wordt al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw gedaan, maar is de laatste jaren pas echt sterk in opkomst. De voordelen van relining ten opzichte van vervanging zijn de lagere kosten en CO2-uitstoot. Daarnaast zijn de voorbereiding ...
help
Duurzamere bekleding op de Zeeuwse dijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Provoost, Y. \ 2013
Aan de Zeeuwse dijken wordt sinds 1997 gewerkt. Projectbureau Zeeweringen versterkt de steenbekleding die niet aan de huidige eisen voldoet. Vaak wordt daarbij afgekeurd natuursteen vervangen door moderne betonzuilen.
help
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse voor relinen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Keeken, J.M.H. van \ 2013
Rioolrelining wordt vaak gezien als een alternatief voor rioolvervanging. Door de druk op de begroting kiezen veel gemeentes steeds vaker voor relinen in plaats van een rioolreconstructie met sleufherstel of een complete herinrichting van de weg. Doo ...
help
Testen E-waarde CIPP-liners : wat is de waarde van ongecertificeerde testen? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Jansen, E. \ Ceric, R. \ 2013
Bij het maken van een contractdocument, zoals een RAW-bestek, stellen opdrachtgevers terecht eisen aan de uitvoering en oplevering van de beschreven werkzaamheden en het eindresultaat. Het is daarom niet meer dan vanzelfsprekend naar de aannemers toe ...
help
Wegstabilisatie doet dienst als dijkbekleding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Provoost, Y.M. \ Voort, R.H.M. van de \ Maas, J.A.H. \ 2007
Geen zwaardere bekleding voor de dijk, maar verbetering van de ondergrond: dit was de oplossing voor versterking van een dijkvak bij jachthaven Kats langs de Oosterschelde
help
Dimensionering lining bepalend bij rioolrenovatie : grondsoort op locatie moet bekend zijn : dossier: Rioolrenovatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Alphen, R.C.J. van \ Kuit, J. \ 2008
De lining van een te renoveren riool is alleen goed te dimensioneren als alle locatieafhankelijke parameters bekend zijn. Ook als men geen grondonderzoek uitvoert, is het noodzakelijk dat de grondsoort voldoende nauwkeurig bekend is
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.