Login

Hydrotheek

help
Het waterschap en financiering : Togtema geeft toelichting op concept-voorstellen nieuw stelsel waterschapsbelastingen \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Bakker, A.J.J. \ 1998
help
Moeten waterschappen zelf heffingen innen? : felle discussie tijdens voorjaarsvergadering NVA \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
help
Waterspoor, instrument voor een duurzame waterketen! : verslag van de workshop van 9 januari in Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kiewiet, A.T. \ Dam, H.A. van \ 1998
Met 'waterspoor' wordt bedoeld de koppeling van het rioolrecht en de zuiveringsheffing aan het drinkwatergebruik, waardoor de consument meer invloed krijgt op de eigen waterrekening
help
Discussie rapport Togtema \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Looff, K. de \ 2000
Verslag van een landelijke discussiebijeenkomst over de financiering van de waterschappen
help
Samen heffen goedkoper en fijner voor burger : belastingsamenwerking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2012
Als gemeenten en waterschappen beter samenwerken bij het heffen van belastingen, kan dat een totale bezuiniging van ruim zestig miljoen euro opleveren. Een beperkt aantal grote regionale belastingkantoren voor de lokale heffingen lijkt op termijn het ...
help
Naar mijn mening : tussenrapport van de Commissie Togtema, een commentaar \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bosch, H. \ 1998
help
Charges as instruments for water pollution control : the experience in the Netherlands \ Utilizacion y manejo sostenible de los recursos hidricos : [proceedings of the seminar, San Jose, Costa Rica, 28 November and 1 December 1994] [Hoofdstuk uit boek]
Leek, F.P.M. \ 1996
help
Tussenrapport verkennende fase commissie onderzoek mogelijke aanpassing belastingstelsel waterschappen [Boek]
Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) \ 2016
Het bestuur van de Unie van Waterschappen heeft de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) de opdracht gegeven om te onderzoeken of het belastingstelsel van de waterschappen op de middellange termijn houdbaar is en verbetervoorstellen te formuler ...
help
Waterschapsbelastingen 2015 : het hoe en waarom [Boek]
[2015]
Elke twee jaar doen de waterschappen gezamenlijk verslag van hun resultaten in Waterschapspeil. Deze rapportage is gebaseerd op Waterschapsspiegel, een benchmark die we gebruiken om onszelf als waterschappen continu te verbeteren. Daarnaast willen we ...
help
Gerechtshof Arnhem kent Vitens infiltratiekorting toe : uitspraak maakt weg vrij voor belastingverlaging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Het heeft jarenlang geduurd, maar uiteindelijk heeft het Gerechtshof in Arnhem bepaald dat drinkwaterbedrijf Vitens in aanmerking komt voor een zogenaamde 'infiltratieaftrek' bij het betalen van de belastingen. Deze aftrek wordt geregeld in een wet u ...
help
Zonodig meer belasting voor droge voeten : enquête Waterbond geeft verrassende resultaten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Nederlanders zijn in meerderheid bereid meer belasting te betalen voor extra maatregelen tegen mogelijke wateroverlast. Het is aan de overheid daarvoor te zorgen. Bouwen op risicovolle locaties is niet nodig. Als het gaat om het voorkomen van waterov ...
help
REB voor Waterschappen een complexe zaak \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kreunen, H. \ 2004
De REB (Regulerende Energie Belasting) is ingevoerd met het oog op de vermindering van kooldioxide-uitstoot en het bevorderen van energie besparing. In eerste instantie was de heffing beperkt tot levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Met i ...
help
Schadelijkheid versus maatstaf : notitie [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 1998
help
Tarieven gebouwd fors gedaald \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hospers, G. \ Smits, A.G.E. \ 2002
Een vergelijking van waterschapslasten van waterschappen: tarieven gebouwd waterkwantiteitsbeheer 2002 t.o.v. 2000. De hogere WOZ-taxaties hebben geleid tot een fors lagere tariefstelling
help
WOZ-kosten: het einde van een open-einde regeling voor waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gieskes, J.G.E. \ Monster-Koppenol, E.M. \ 2002
De auteurs gaan in dit artikel in op de historie van de gemaakte afspraken over de verrekening van de WOZ-kosten. Zij schetsen het voortschrijdend inzicht in de kosten aan de hand van resultaten van een benchmarkonderzoek dat door de Waarderingskamer ...
help
Uitvoeringsorganisatie van lokale belastingen kan beter en efficienter \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vlist, J. van der \ Mos, G. \ 2000
Afhankelijk van de situatie kan er door de diverse instanties (waterschappen, gemeenten, nutsbedrijven) beter worden samengewerkt bij de belastinginning
help
Waterschapslasten gedaald in 1998 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wassenaar, M.C. \ 1998
help
Waterschapsbelastingen in de 21e eeuw : eindrapport van de Commissie Togtema \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Nijland, G.J. \ 1999
Advies over een nieuw financieringsstelsel voor de waterschappen
help
Hoe betalen we de waterrekening? [Boek]
Huisman, P. \ 1996
help
Permits and effluent charges in the water pollution control policies of France, West Germany, and the Netherlands \ Environmental monitoring and assessment : an international journal [Artikel]
Bongaerts, J.C. \ Kraemer, R.A. \ 1989
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.