Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 229

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="beluchting"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De invloed van kationen en beluchting op slibontwatering [Boek]
Berkhof, David \ Korving, Leon \ 2016
Dit onderzoek richtte zich op het verschaffen van meer inzicht in de rol van deze kationen en de invloed van beluchten van slib op de ontwaterbaarheid. Het onderzoek bestond uit twee fases. 1) Het uitvoeren van laboratoriumschaal proeven met additie ...
help
Controleren van het zuurstofinbrengend vermogen op een rwzi \ H2O online [Artikel]
Berg, R. \ Evenblij, H. \ Reitsma, B. \ 2015
Op een aantal rwzi’s is in de afgelopen jaren de oppervlaktebeluchting vervangen door een efficiënter beluchtingssysteem. Doelstellingen hierbij zijn vaak het vergroten van de zuurstofinbrengcapaciteit en het verlagen van het energiegebruik. Controle ...
help
Biological and physico-chemical formation of Birnessite during the ripening of manganese removal filters \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bruins, J.H. \ Petrusevski, B. \ Slokar, Y.M. \ Huysman, K. \ Joris, K. \ Kruithof, J.C. \ Kennedy, M.D. \ 2015
The efficiency of manganese removal in conventional groundwater treatment consisting of aeration followed by rapid sand filtration, strongly depends on the ability of filter media to promote auto-catalytic adsorption of dissolved manganese and its su ...
help
Verborgen kennis over be- en ontluchters \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kooij, K. \ 2014
Veel kennis over be- en ontluchters zit in de markt en in ervaringen van gebruikers. Om die vaak verborgen informatie ten volle te kunnen benutten moet er meer samengewerkt worden. Kennisuitwisseling is essentieel. Daarnaast is er behoefte aan een ge ...
help
Beluchters brengen leven in de brouwerij : productinfo \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2014
Duitse brouwers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen op het gebied van de behandeling van afvalwater. De brouwerij in het Beierse Grossostheim had problemen met mechanische beluchters. Pompfabrikant Tsurumi had de oplossing en plaatste 2 TRN beluc ...
help
Belletjes tegen de blauwalg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buiter, R. \ 2013
Dankzij een gedegen waterbeheer worden onze plassen en meren in rap tempo weer helder. Vooral in de wat diepere zandwinplassen blijft het herstel soms achter en staan blauwalgen een goede waterkwaliteit en een gezonde visstand in de weg. Gerard Mansh ...
help
Inventarisatie en evaluatie energiezuinige beluchterregelingen [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ Rekswinkel, E. \ 2012
Vanuit 'De Energiefabriek', een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Waterschappen, is de vraag gesteld “Wat is een energiezuinige beluchter regeling?” Op basis van deze vraag is een inventariserende enquête onder de waterschappen uitgevoerd om ...
help
Rwzi Wehe Den Hoorn kan weer 'opgelucht ademhalen' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Visscher, W. \ Zonneveld, A. van \ 2012
De rzwi Wehe den Hoorn in Groningen is een zogenaamde Schreiber-installatie en in bedrijf vanaf 1982. Een Schreiber-installatie bestaat uit een ronde beluchtingstank met een snel ronddraaiende brug, waaraan beluchters zijn gemonteerd. De ontwerpbelas ...
help
Brabantbrede workshop 'Beluchting' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wypkema, E. \ Verhoeven, M. \ 2012
In januari 2012 werd de eerste Brabantbrede workshop ‘Beluchting’ gehouden op rwzi Tilburg. Hier kwamen technologen, operators, bedrijfsleiders, medewerkers proces en klaarmeesters van de drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De ...
help
Beluchtingsperikelen en praktijkervaringen met het Demon-proces \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Visser, F. \ Steensma, W. \ 2012
Op de rwzi Apeldoorn draait sinds juni 2009 een deelstroomreactor volgens het Demon-proces. Het proces functioneert goed en gemiddeld wordt ruim 85% van de aangevoerde hoeveelheid NH4-N verwijderd. Na verloop van tijd bleek dat de reactor niet meer g ...
help
Energiezuinige beluchterregelingen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rekswinkel, E. \ Bentem, A. van \ 2012
Vanuit de Energiefabriek, een samenwerkingsverband van Nederlandse waterschappen, is gevraagd hoe een energiezuinige beluchterregeling er uit ziet. De achterliggende gedachte is dat de beluchting de bulk (50-60%) van de energie verbruikt op een rwzi. ...
help
CarCON op Soest : de ervaringen van een procesbeheerder \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wagemaker, R. \ Bildt, F. van de \ 2012
Waterschap Vallei & Eem is sinds enkele jaren bezig elke rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te voorzien van intelligente ammoniumregelaars. Als oplossing voor rwzi Soest is gekozen voor het CarCON-systeem. Deze regelaar onderscheidt zich van ande ...
help
Masterclass PID tunen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Leusden, R. van \ Buitelaar, R. \ Timmerman, P. \ 2012
Om de veel toegepaste PID-regelaar te doorgronden heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden DHV gevraagd de theorie achter deze regelaar toe te lichten aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dit is in een tweetal sessies door DHV uitgevoerd in een ...
help
Specific energy consumption of membrane bioreactor (MBR) for sewage treatment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Krzeminski, P. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ Lier, J.B. van \ 2012
This paper provides an overview of current electric energy consumption of full-scale municipal MBR installations based on literature review and case studies. Energy requirements of several MBRs were linked to operational parameters and reactor perfor ...
help
STOWA Afvalwaterketensymposium : Marc Augustijn : 22 mei 2012 [Video]
Augustijn, M. \ STOWAvideo \ 2012
In deze presentatie gaat Marc Augustijn (Waterschap Scheldestromen) in op de inventarisatie van praktijkcases van energiezuinig retourslib. De presentatie werd gehouden tijdens het 5e STOWA Afvalwaterketensymposium op 22 mei 2012 met belangrijke ontw ...
help
Inventarisatie praktijkcases energiezuining retourslib [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ Dijk, E.J.H. van \ 2011
Het retourslibgemaal verbruikt 5 tot 10% van de energie op een rwzi. In de praktijk blijkt dat op veel rwzi’s meer retourslib wordt verpompt dan nodig is. Door het retourslib op een slimmere wijze te verpompen kan daarom een interessante energiebespa ...
help
Onderzoek neveneffecten luchtmenginstallaties op diepe plassen [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Klinge, M. \ 2011
Luchtmenging is een maatregel die is gericht op het voorkomen of verminderen van problemen met blauwalgen in diepe plassen. De maatregel is in de meeste gevallen zeer effectief, dit blijkt ook uit de resultaten van deze studie. Blauwalgen nemen door ...
help
Luchtspoeling van ondergedompelde MBR'S bij laag water effectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Petri, C. \ Jansen, F. \ Wouters, H. \ Wessels, P. \ 2011
Waterschap Rijn en IJssel heeft inmiddels ruim zes jaar ervaring met de bedrijfsvoering van een grootschalige membraanbioreactor (MBR) voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. De installatie in Varsseveld heeft een capaciteit van 28.000 verv ...
help
Rwzi Westpoort bespaart energie en kosten met WOMBAT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koenders, P. \ Niet, A. de \ Koning, S. \ Tee, S. \ 2011
De beluchting van rioolwaterzuivering Westpoort in Amsterdam wordt sinds september 2009 aangestuurd door WOMBAT: een innovatieve modelgebaseerde regeling, die stuurt op temperatuur en debiet. Ze is door Witteveen+Bos in samenwerking met Waternet ontw ...
help
Waterschap Vallei en Eem gebruikt aanvoervoorspelling om beluchting efficiënt in te zetten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wagemaker, R. \ Koning, M. de \ Kleef, D. van \ 2011
In de afgelopen jaren worden in toenemende mate beluchtingsregelingen toegepast, die het ammoniumgehalte regelen door toepassing van een variabel zuurstofsetpoint. Deze besturingswijze is gericht op het behalen van de effluenteisen en voorkomt overbe ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.