Login

Hydrotheek

help
Project INSIDE leidt tot innovatieve dijkversterking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2005
Dijkverhoging betekent traditioneel vooral het verbreden van dijken. Er zijn echter methoden in ontwikkeling waarmee dijken versterkt kunnen worden, zonder ze te hoeven verbreden. In het kader van het project INSIDE worden er drie onderzocht die dijk ...
help
Berm aan zeezijde van dijk niet altijd optimaal \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Voortman, H.G. \ 2003
Voor de beveiliging tegen overstromen is een nieuwe optimalisatiemethode ontwikkeld voor waterkeringssystemen, waarbij rekening is gehouden met hydraulische belastingen, materiaalkosten en maatschappelijke eisen
help
"Stormvloedkering in Westerschelde nodig" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Een open stormvloedkering halverwege de Westerschelde is nodig om het oosten van Zeeland, de haven van Antwerpen en Vlaanderen in het algemeen te beschermen tegen overstromingen. Dit zeggen ir. C. Boorsma en prof. H. Vrijling in het blad De Ingenieur ...
help
Wet op de waterkering in opspraak : gegoochel met de wet in Overijssel \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Schrier, D.M. van der \ 2003
Dankzij de keersluis Ramspol is het IJsselmeer voor Overijssel geen gevaar meer. Wat overblijft is het minder gevaarlijke hoogwater op de Vecht en haar zijrivieren. Dijken langs de Sallandse weteringen hebben nog steeds dezelfde status als die langs ...
help
Full stochastic analysis of a cofferdam \ Safety and reliability: proceedings European safety and reliability (ERSEL) 2003 [Hoofdstuk uit boek]
Boer, A. de \ Waarts, P.H. \ 2003
There are no design rules for cofferdam structures. Research has been carried out to close this gap by developing a design procedure for cofferdam structures in a semi-probabilistic way, close to sheet pile guidelines. During the past few years a com ...
help
Korte damwanden in dijkversterking, veiligheid en installatie \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Eekelen, S.J.M. van \ Van, M.A. \ Rozing, A. \ 2003
GeoDelft heeft met berekeningen en proeven aangetoond dat korte, onverankerde damwanden voldoende veilig zijn. Arcadis heeft ze geplaatst: het gebruik van deze wanden bespaart veel geld en het landschap (cultuurhistorische waardevolle gebieden) kunne ...
help
Formules voor ontwerp granulaire filters verbeterd : bureaustudie naar grensvlakstabiliteit : dossier Waterbouwkunde \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Verheij, H.J. \ Hoffmans, G.J.C.M. \ 2011
Een bureaustudie heeft nieuwe inzichten opgeleverd in het gedrag van granulaire filters, die waterbouwkundige constructies (zoals sluizen, stuwen, kribben) beschermen tegen erosie. Resultaat zijn vernieuwde formules voor het ontwerpen van dergelijke ...
help
The new Dutch sorm surge forecasting system \ Storm surges, river flow and combined effects : international workshop : a contribution to the UNESCO - IHP project H-2-2, 8 - 12 april, 1991, Hamburg, Federal Republic of Germany [Hoofdstuk uit boek]
Heemink, A.W. \ Langerak, A. \ Stijn, T.L. van \ 1991
help
Krimpkous houdt wortels tegen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Groeneveld, K. \ Burggraaff, A. \ 2015
Bij de combinatie ‘bomen’ en ‘riolering’ worden door beheerders nog wel eens de nodige vraagtekens gezet. Wortelingroei in de riolering is ongewenst en de wortels worden vaak direct verwijderd. Maar dit is weer schadelijk voor de begroeiing. Kortom, ...
help
ComCoast onderzoekt innovaties bij kustverdediging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoffmans, G. \ Bernadini, P. \ Koenis, J. \ 2005
ComCoast is een internationaal project om de veiligheid tegen overstromen in de breedte te waarborgen. Deelnemers onderzoeken een nieuwe manier van waterkeren, waarbij dijken niet langer worden verhoogd. Niet alleen de dijk keert het water, ook de zo ...
help
Beren houden de dijk overeind : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2005
‘De schouders onder de dijk en voeten in het zand’. Dit is de nieuwe filosofie achter moderne dijkversterking. Het project INSIDE doet onderzoek naar methoden, die afschuiving van het binnentalud voorkomen bij hoogwater. Momenteel loopt toegepast ond ...
help
Een scherpe grens : ontwerpstudie naar de ruimtelijke kwaliteit van verzwaarde rivierdijken [Boek]
Feddes, Y.C. \ Halenbeek, F.L. \ 1988
Deze themastudie, beperkt tot het bovenrivierengebied, wijdt zich aan het ontwerpen van een dijkprofiel, dat voldoet aan de technische eisen en waarbij tevens de specifieke ruimtelijke kenmerken van rivierdijken en de ecologische kwaliteiten zoveel m ...
help
Inspectie van waterkeringen : een overzicht van meettechnieken [Boek]
Moser, G.M. \ Zomer, W.S. \ 2006
In het rapport wordt onderscheid gemaakt naar waterkerende constructies in de vorm van grondkeringen en kunstwerken. Onderscheid naar primaire en regionale waterkeringen is voor de beschrijving van technieken niet wezenlijk van belang. Technieken voo ...
help
Veilig keren, ruim bergen : herziening Wet op de waterkering [Boek]
Hall, A. van \ Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving \ 2002
help
Grondslagen voor waterkeren [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1998
Waterkeren gaat in de eerste plaats over veiligheid. Maar in de besluitvorming over waterkeringen spelen veel meer aspecten een rol. Bij alle beslissingen worden ook economische, milieu-, cultuur-historische en andere maatschappelijke belangen meegew ...
help
Unie van Waterschappen trekt discussie over dijkversterking vlot \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vinke, G.B. \ 1992
help
Effect van invloedsfactoren op toetsing/ontwerp : voorstel voor implementatie [Boek]
Hoffmans, G. \ Stuparu, D. \ 2015
Rijkswaterstaat beoogt de invloed van overgangen bij wegen/fietspaden, aansluitconstructies, niet-waterkerende objecten (hier samengevat als zijnde dijkmeubilair) op de overstromings-kans te bepalen. Met het meenemen van dijkmeubilair op grasdijken w ...
help
Overgangen bij grasbekledingen in primaire waterkeringen : aanzet tot oplossingsrichtingen [Boek]
Steeg, P. van \ Hoven, A. van \ 2013
Dit verslag behandelt de overgangen en potentiele oplossingsrichtingen met betrekking tot overgangen bij grasbekledingen op primaire waterkeringen. Omdat er zeer veel types overgangen mogelijk zijn is er de behoefte om dit te structureren. Een generi ...
help
Stabiliteit van steenzettingen bij golfaanval : samenvatting onderzoeksresultaten 2003-2013 [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ Bosters, M.C.J. \ 2014
Dit rapport is een samenvatting van het onderzoek dat de afgelopen 10 jaar is uitgevoerd op het gebied van de stabiliteit van steenzettingen. Dat onderzoek is gerealiseerd in het kader van het meerjarige project ‘Advisering steenbekledingen Zeeland’ ...
help
Validatie van Steentoets2014 : rekenmodel voor het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2014
In het kader van de toetsing van de waterkeringen zoals voorgeschreven in de Waterwet dienen ook steenzettingen periodiek getoetst te worden. Dit wordt uitgevoerd met het Excel- programma Steentoets. Daarnaast kan Steentoets gebruikt worden als hulpm ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.