Login

Hydrotheek

help
Overgangsconstructies in dijkbekledingen : bundeling van huidige kennis [Boek]
Rijke, W.G. de \ Rijke, W.G. de \ Klein Breteler, M. \ Stoutjesdijk, T.P. \ Philipse, L.A. \ Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) \ 1992
In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies. Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras ...
help
Case study beheersysteem asfaltdijkbekledingen [Boek]
Davidse, M.P. \ 2011
Veel asfaltdijkbekledingen in Nederland hebben inmiddels een hoge leeftijd bereikt. Hierdoor neemt het onderhoud aan de bekledingen toe. Uit een inventarisatie onder beheerders is gebleken dat er behoefte is aan een beheermethode voor de asfaltdijkbe ...
help
Bodem- en oeverbescherming met GC’s Pilotproject “Taludbescherming” [Boek]
Boskma, L. \ 2011
Met een mat van GC’s (Ground Consolidators) wordt waterstroming geremd en zand vastgehouden. Dit biedt allerlei mogelijkheden voor de waterbouw. GC blijkt voor bodem- en oeverbescherming een interessante innovatie. Een talud kan beschermd worden tege ...
help
Polyurethaangebonden dijkbekleding in opmars : dossier waterhuishouding en waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kruis, M.C. \ Bulsma, E. \ 2015
Het innovatieve polyurethaangebonden dijkbekledingsmateriaal (PBA) begint steeds meer ingeburgerd te raken in de wereld van waterkeringen. Het materiaal is in 2007 in Nederland geïntroduceerd door chemiebedrijf BASF onder de naam Elastocoast. Sindsdi ...
help
Maximale significante golfhoogte bij ondiep water en maximale golfsteilheid [Boek]
Caires, S. \ 2012
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het meerjarige project ‘Advisering steenbekledingen Zeeland’ voor het Projectbureau Zeeweringen (PBZ). In het kader van dit project worden hydraulische belastingen afgeleid ten behoeve van het ontwerp van ...
help
Ervaringen met grasbetontegels [Boek]
Johanson, J.C.P. \ 1985
Een onderzoek is verricht naar enige ervaringen met grasbetontegels als taludbekleding van dijklichamen, in het bijzonder tijdens en na een hoogwaterperiode.
help
Wegstabilisatie doet dienst als dijkbekleding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Provoost, Y.M. \ Voort, R.H.M. van de \ Maas, J.A.H. \ 2007
Geen zwaardere bekleding voor de dijk, maar verbetering van de ondergrond: dit was de oplossing voor versterking van een dijkvak bij jachthaven Kats langs de Oosterschelde
help
Ervaringen met taludbekledingen - Dl. III: Zeedijken [Boek]
Donk, H.J. van \ 1977
De huidige taludverdedigingen van zeedijken worden veelal op grond van praktijkervaring gedimensioneerd en aangelegd. In vervolg op de nota's 'Ervaringen met taludbekledingen' deel I en II, waarin de ervaringen met de meest voorkomende taludbekleding ...
help
Leidraad voor de toepassing van asfalt in de waterbouw [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1984
Oorspronkelijk was het onderwerp van de leidraad de toepassing van asfalt als dijkbekledingsmateriaal. Hoewel deze teneur nog steeds merkbaar is, wordt in de uiteindelijke versie een veel ruimer gebied bestreken, namelijk alle waterbouwkundige toepas ...
help
Duurzame oeverbescherming : project veengebied in Woerden [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Hoekman, H. \ 2011
Veel gemeenten krijgen tegenwoordig te maken met wateroverlast. Dit levert naast gevaarlijke situaties ook overlast en schade aan wegen op. De gemeente Woerden werd ook met dit probleem geconfronteerd: met een verzakte weg. Het verzakken van de weg z ...
help
Levensduur en beheeraspecten van asfaltdijkbekledingen: wat is anders dan in de wegenbouw? [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Wichman, B.G.H.M. \ Looff, A.K. de \ Ven, M.F.C. van de \ 2010
Veel dijken in Nederland zijn voorzien van een asfaltdijkbekleding. Die bekleding is in veel gevallen enkele decennia oud; de helft is ouder dan dertig jaar. Vraag is of de conditie van oudere bekledingen nog voldoende is.
help
Nieuw zicht op eeuwenoud probleem : piping \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Herpen, M. van \ 2012
Zeven waterschappen langs de grote rivieren hebben gezamenlijk onderzoek laten uitvoeren naar piping. Dit leidt tot nieuwe inzichten.
help
Natuurvriendelijke oevers - Belasting en sterkte [Boek]
Bakker, J.J. \ 1999
In dit handboek worden vooral de belasting, de constructieve aspecten en de dimensioneringsfilosofie behandeld. Allereerst worden de hydraulische belastingen op de oever en de specifieke aspecten van verschillende constructies belicht. Vervolgens wor ...
help
Ervaringen met taludbekledingen - Dl. II: Keringen langs boezemwateren en scheepvaartkanalen [Boek]
Donk, H.J. van \ Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1976
In dit 2e deel is getracht om de ervaringen weer te geven met de meest voorkomende oeverbeschermingsconstructies van waterkeringen langs boezemwateren en scheepvaartkanalen. Van slechts een aantal hoofdtypen zijn de ervaringen beschreven. De inventar ...
help
Onderzoek grond onder de asfaltbekleding van het Julianakanaal [Boek]
Ebbens, E.H. \ 1985
Door de directie Limburg is in verband met de toenemende schade aan de asfaltbekleding van het dijklichaam van het Julianakanaal in 1984 een projectgroep samengesteld. Deze projectgroep heeft onderzoek verricht naar de gesteldheid van de bodem (doorl ...
help
Stabiliteit dijken Julianakanaal in verband met mogelijke lekkage door de bekleding [Boek]
Ebbens, E.H. \ 1985
In 1984 is door de Directie Limburg in verband met de toenemende schade aan de asfaltbekleding van het dijklichaam van het Julianakanaal een projectgroep samengesteld, die de toestand van het dijklichaam heeft geïnventariseerd. Hier worden de voor de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.