Login

Hydrotheek

help
Automatisering : doel om na te streven? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Serree, D.B.F.A. \ 1985
help
Organisatie en automatisering : een impressie \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hekket, H. \ 1985
help
Waterschappen zijn niet saai : jeugdbestuur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jager, J. de \ 2010
Het Jeugdbestuur is opgericht, omdat er wel een Jeugddijkgraaf was, Laura Pierik, maar zij had geen bestuur. 16 waterschappen hebben in hun beheergebied gezocht naar geschikte kandidaten. Nu wordt gewerkt aan een manifest.
help
Samenwerking provincies en waterschappen bij informatiebeleid \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lanning, R. \ 1993
help
Ambtenaren en overheid : hoe gaat het in de toekomst? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Okkerman, H.A.S. \ 1984
Dit artikel gaat in op de positie van lagere overheidsorganen bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel
help
Het gelijkheidsbeginsel bij bestuurlijke afwegingen en rechterlijke toetsing \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hall, A. van \ 1986
help
Het bestuurlijke proces op z'n kop \ Water governance [Artikel]
Haitjema, A. \ 2012
Vanuit een ongenoegen dat er vaak weinig te kiezen valt heeft het Algemeen Bestuur (AB, bij Rijnland heet dit Verenigde Vergadering VV) de wens uitgesproken meer in het voortraject betrokken te willen zijn. Door de economische crisis (2011) wilde het ...
help
'Bestuurlijke ontpoldering' moet waterbeheer Nederland vlot trekken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Veel waterprojecten in Nederland ondervinden vertraging of worden zelfs helemaal niet uitgevoerd door de bestuurlijke complexiteit. Regelgeving staat in de weg, maar ook overheden met verschillende belangen en wensen. Daarbij worden de zaken er niet ...
help
Innovatie rode draad bij nieuwe bestuursleden STOWA \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
STOWA is de afgelopen maanden vier nieuwe bestuursleden rijker geworden. Het gaat om Michiel van Haersma Buma, Peter Ketelaars, Jacqueline Verbeek-Nijhoff en Wiebe van der Ploeg. Ze stellen zich graag aan u voor en vertellen wat hun binding is met ST ...
help
Is er nog plaats voor de geborgde categorieën in het waterschapsbestuur? \ Water governance [Artikel]
Havekes, H. \ 2015
Bij de komende evaluatie van deze verkiezingen is de positie van de zgn. geborgde categorieën (boeren, bedrijven en natuurterreinbeheerders) in het waterschapsbestuur een belangrijk thema. Dit blijkt reeds uit het feit dat de provincies Noord-Brabant ...
help
Waterschapsverkiezingen in roerige politieke tijden \ Water governance [Artikel]
Glas, P. \ 2015
Waterveiligheid, waterkwaliteit, economie en ecologie – dat zijn de maatschappelijke doelen waarvoor het waterschap gesteld staat. En de bekostiging daarvan vindt plaats met belasting die in het eigen gebied wordt opgehaald bij de eigen bevolking en ...
help
Het waterschap als politieke arena : hoe liberaal is een gemaal? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2014
Waterschapsverkiezingen, heeft het zin om een waterschapsbestuur te kiezen. Sommigen vinden van niet, want waterschappen gaan over technische kwesties: een gemaal is niet sociaaldemocratisch of liberaal. De gekozenen zelf zien dat heel anders. Wat zi ...
help
Water de Kamer in: hartenkreten en harde noten bij het Waterdebat \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jong, J. de \ 2012
Maar liefst acht (aspirant-) Kamerleden gaven acte de présence in Nieuwspoort begin september voor het jaarlijkse Waterdebat. Het centrale thema was welke plaats waterbelangen innemen in de verkiezingsprogramma's n.a.a.v verkiezingen Tweede Kamer, se ...
help
Het waterschap anno 2020 : waterschappen beschrijven hun wensbeelden over hun toekomst : bestuurdersdag \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meijer, K. \ Vries, P. de \ 2011
Aan het slot van de Bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen kregen bestuurders van waterschappen een leeg boek mee met een opdracht: 'Uw sterke bijdrage aan Ons Boek'. Deze zomer moeten zij daarin de wensbeelden beschijven die leven. Er moeten i ...
help
Interview [met] Francisca van Hierden, Waterschap Vallei & Eem : 'ik doe alleen waar ik echt goed in ben" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Francisca van Hierden - van den Broeke is algemeen bestuurslid van Waterschap Vallei & Eem in Leusden. Tevens is ze CDA-raadslid in Ede. Ze vindt dat Nederland wel wat brutaler mag worden in Europa "We zijn veel te veel het braafste jongetje van de k ...
help
Groeien als waterautoriteit : waterschap Veluwe \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2011
Veluwe is is een waterschap met een 'open mind'. Dat resulteert in veel vernieuwingen, zowel op technisch als op bestuurlijk-politiek vlak. Revolutionaire zuiveringstechnieken, een waterkrachtcentrale, samen met burgers plannen maken. Maar kan dit re ...
help
Bevlogen cursisten : opleiding watermanager 21ste eeuw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2009
Sinds drie jaar bestaat de leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen. Doel is om hoger opgeleide medewerkers van waterschappen te ondersteunen in het bedrijfsmatig werken in een bestuurlijke omgeving.
help
Interview Femmy le Clercq-Westhuis, Waterschap Groot Salland : "wat ik doe, moet van nut zijn voor een ander" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2013
Femmy le Clercq-Westhuis zit voor de Algemene Waterschaps Partij (AWP) in het bestuur van Groot Salland. Als eenvrouwsfractie staat zij haar mannetje. "Bij de algemene beschouwingen kwam ik op een vouwfiets en in een groene jurk de vergaderzaal binne ...
help
Interview Jan Kramer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : van croupier tot CDA'er \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2013
Jan Kramer zit sinds 2009 voor het CDA in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Een man met soms een 'scherp randje'. "Het monistische stelsel mag op de helling. Het smoort de vrijheid van fracties."
help
"Wij hebben de deskundigheid" : in gesprek met... dijkgraaf Johan de Bondt van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roes, S. \ 2014
Dijkgraaf Johan de Bondt (66) van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stopt op 31 oktober 2014 na bijna 12 jaar met zijn werk, omdat hij met pensioen gaat. Hij kijkt met veel plezier terug op een periode waarin hij zich inspande om waterschappen mee ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.