Login

Hydrotheek

help
Bestuurskracht: rolverandering dwingt tot nadenken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rosenbrand, B. \ 2011
De afgelopen tien jaar is de rol van de waterschappen aan verandering onderhevig : van technisch georiënteerde organisaties, op uitvoering gericht naar bestuurlijke processen voor de ruimtelijke inrichting, ecologie, waterkwantiteit en waterveilighei ...
help
Interview Ellen Slachter, Waterschap Hollandse Delta: 'ik hoor nog te vaak dat duurzaam te duur is' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
Ellen Slachter is namens Water Natuurlijk algemeen bestuurder van Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk. Daarnaast is ze in haar woonplaats Bernisse gemeenteraadslid van D66. Op haar initiatief is het waterschap begonnen met een bestuurskrachtmeti ...
help
Bouwen met Natuur verovert kust, beek en polder \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Aukes, E. \ Lulofs, K. \ Raalte, G. van \ Smit, M. \ Vikolainen, V. \ 2013
Deze bijdrage rondt een vierluik over Bouwen met de Natuur (BwN) af. Dit laatste verhaal over de ervaringen met de toepassing in bestuur en maatschappij: hoe sluit BwN aan bij de opgaven? Hoe kijken bestuur en stakeholders naar BwN? Welke punten verd ...
help
'Goh, ze deden gewoon wat ik vroeg' : bestuurlijke sensitiviteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kannekens, J. \ Koppers, H. \ Mol, S. \ 2011
Je standpunt verdedigen in een nagespeelde DB vergadering. En dan in de pauze vragen beantwoorden van een journalist, die wil weten wat er precies besloten is. Dat deden medewerkers van Aa en Maas, die deelnamen aan de workshops bestuurlijke sensitiv ...
help
Samen heffen goedkoper en fijner voor burger : belastingsamenwerking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2012
Als gemeenten en waterschappen beter samenwerken bij het heffen van belastingen, kan dat een totale bezuiniging van ruim zestig miljoen euro opleveren. Een beperkt aantal grote regionale belastingkantoren voor de lokale heffingen lijkt op termijn het ...
help
STOWA40P12 Afsluiting STOWA 40 Jaar [Video]
STOWAvideo \ 2012
Met een interview met de (vice)voorzitter Wim Wolthuis van de STOWA wordt het Jubileumsymposium STOWA 40 jaar, op 15 september 2011 te Amersfoort, afgesloten.
help
Bestuurlijk schakelen : handreiking [Boek]
Bressers, H. \ Universiteit Twente \ 2009
Door strategisch handelen (bestuurlijk schakelen) zijn doelen te realiseren die anders buiten bereik zouden liggen. Bestuurlijk schakelen is aan de orde in alle stadia van besluitvorming, van visie- en planvorming tot aan beheer en onderhoud. Dikwijl ...
help
Verbeteren en sturen van de organisatie met het INK-managementmodel [Boek]
Waterschap Regge en Dinkel \ 2001
Wat is het INK-managementmodel en waarvoor en op welke wijze kan dat worden toegepast in het Waterschap Regge en Dinkel? Waar staat dit waterschap, wat is de stand van zaken op de verschillende aandachtsgebieden in de bedrijfsvoering? Wat willen we z ...
help
Integrale waterprojecten op de kaart zetten : bestuurlijk schakelen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Warner, J. \ Lulofs, K. \ Bressers, H. \ Huitema, D. \ Brouwer, S. \ 2010
Binnen het kennisproject 'Leven met water' is de Handreiking Bestuurlijk Schakelen als tool ontwikkeld. Ter illustratie enkele voorbeelden van bestuurlijk schakelen in waterprojecten
help
Onderzoek naar waterstaatkundige grenzen in de provincies Groningen en Drenthe (gedeeltelijk) en naar een mogelijke indeling in beheersgebieden [Boek]
Unie van Waterschappen \ Unie van Waterschappen \ 1975
Waterschapsindeling van Nederland vraagt om aanpassing. In eerste instantie is gekeken naar een vrij willikeurig gebied. Ten behoeve van het onderzoek is informatie ingewonnen bij de waterschappen in Groningen en tevens bij de provinciale waterstaat
help
Internationale polders in Zuidwest-Nederland : een bijzonder aspect van de waterstaat van voor de grote fusiegolf \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Vleesschauwer, M. de \ 2013
De polders en waterschappen in Zeeuws-Vlaanderen lagen deels ten noorden en deels ten zuiden van de staatsgrens. Voor een aantal van hen gold dat ze vanaf het begin bestuurlijk in een Noord-Nederlands en een Zuid-Nederlands deel werden opgesplitst. H ...
help
Van Aanbesteding tot Zuiveringsbeheer: op weg naar Vertrouwen : introductie en opleiding van bestuur Groot Salland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Otten, J. \ Veer, J. van der \ 2009
Twee december 2008. De definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen voor het Waterschap Groot Salland is bekend. Aansluitend komen de kersverse nieuwe bestuursleden (25, waarvan 8 herkozen en 17 nieuwe bestuurders) bij elkaar voor een eerste ke ...
help
Bestuur in samenhang : de bestuurlijke organisatie in Nederland [Boek]
2013
Sinds Thorbecke in 1848 als voorzitter van de Grondwetscommissie de nieuwe Grondwet schreef, is het ‘Huis van Thorbecke’ een gebouw van drie etages: het eerste bestuur vormen de gemeenten, het middenbestuur de provincies, en het bovenste bestuur het ...
help
Sturen, besturen en gestuurd worden : de dynamiek in de gemeentelijke organisatie [Boek]
Kerkhoff, J.J.B. van \ Grootelaar, H.B.A. \ Wielinga, R. \ Duijts, Anneke \ 1998
Rapport van Twynstra Gudde over onderzoek naar de ontwikkelingsgang van gemeentelijke organisaties in de afgelopen decennia. Dit is via gemeentesecretarissen tot stand gekomen. Interessant is dat er een verschuiving van "hard" naar "zacht" naar voren ...
help
Leiderschap in een ander klimaat : besturen van water en ruimte in de 21e eeuw [Boek]
Verhoog, W. \ Vos, M. \ Kadijk, J. \ 2007
De publicatie benadrukt de noodzaak van een bestuurlijke en maatschappelijke transitie. Het boek is het resultaat van een Masterclass ‘water voor bestuurders’, die handelde over klimaat, water en gebiedsontwikkeling. In deze setting kwamen bestuurder ...
help
Universiteit Twente wil plaats op de waterkaart \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
De Universiteit Twente en het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation ITC zijn op 11 december 2007 een samenwerking aangegaan in het Twente Water Centre, die het mogelijk moet maken om vraagstukken op het gebied van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.