Login

Hydrotheek

help
Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen [Boek]
[ca. 1981]
Op initiatief van de Contactgroep "Natte Waterbouw", waarin zijn vertegenwoordigd de Nederlandse Cementindustrie, Rijkswaterstaat, de T.H.- Delft en de Landbouw Hogeschool te Wageningen, is besloten in een samenwerkingsverband van de Technische Advie ...
help
Roteerbare waterkering van hogesterktebeton [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Sloten, J.J. van \ 2012
Beweegbare waterkeringen worden in de regel uitgevoerd als staalconstructie: een bewezen concept, maar duur in onderhoud. Johan van Sloten ontwierp voor zijn afstudeerscriptie een roteerbare waterkering, uitgevoerd in hogesterktebeton. Net zo goed al ...
help
Beton en afvalwater [Boek]
Meischke, J.C. \ Stichting voor Onderzoek, Voorschriften en Kwaliteitseisen op het gebied van Beton \ 1979
help
Multicriteria-analyse helpt bij keuze renovatiemethode : aantasting riolen schadepost van honderden miljoenen : dossier: Rioolrenovatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Snaterse, C. \ 2008
Visuele inspectie vormt een onvoldoende basis voor een juiste afweging van renovatiemaatregelen bij aangetaste betonriolen. Er is altijd onderzoek nodig naar de constructieve veiligheid van het bodem-buissysteem, ook al is er nog geen sprake van sche ...
help
Tilburg renoveert riool met kunststof buiselementen : scheurvorming in betonnen onderbak : dossier: Rioolrenovatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Halteren, G. van \ 2008
Een eivormig hoofdriool in Tilburg is gerenoveerd met geprefabriceerde buiselementen van glasvezelversterkt kunststof. Belangrijk criterium bij de renovatie was dat de diameter van het riool slechts 100 mm kleiner mocht worden
help
Betonnen dijk- en oeverbekledingen [Boek]
1987
Allerwegen probeert men meer inzicht te verkrijgen in het ontwerpen en uitvoeren van betonnen bekledingen op oevers en dijken. De nodige studie en onderzoek daarnaar vinden plaats bij diverse instituten en instellingen. Een serie artikelen in Cement ...
help
Betonnen slakkenhuispompen : 75 jaar pompen met een betonnen slakkenhuis voor de polderbemaling in Nederland [thema machines en werktuigen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rooy, van \ 2006
Meer dan 75 jaar worden polder gemalen uitgerust met pompen waarvan het slakkenhuis is gemaakt van beton. Een briljante vinding die nagenoeg gelijke tred maakte met het construeren in gewapend beton. Een uiterst duurzaam concept waarvan in Nederland, ...
help
Betonbuizen sterkteberekening in dwarsrichting [Boek]
Apeldoorn, A. van \ 1981
In de adviseringspraktijk van het COW bleek dat voor de berekening van voorgespannen betonbuizen, buizen van gewapend beton en betonbuizen met plaatstalen kern in de praktijk verscheidene berekeningsmethoden worden toegepast, Sommige van deze methode ...
help
Ervaringen met grasbetontegels [Boek]
Johanson, J.C.P. \ 1985
Een onderzoek is verricht naar enige ervaringen met grasbetontegels als taludbekleding van dijklichamen, in het bijzonder tijdens en na een hoogwaterperiode.
help
Conditiebepaling asbestcement waterleidingen : wanddikte, belastingen [Boek]
Slaats, P.G.G. \ Mesman, G.A.M. \ 2004
Dit rapport geeft een overzicht van de ervaringen in de afgelopen jaren met de conditiebepalingsmethoden voor asbestcement leidingen (AC). Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de omvang van het AC-leidingbestand en de kwaliteitseisen voor de toegepast ...
help
Zeeland krijgt betonnen 'vissen' : Hydroblock maakt eind aan zwaar zetwerk op oevers en dijken : thema: Waterbouw in binnen- en buitenland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klein Breteler, M. \ Stigters, K. \ 1999
Sinds de komst van de visvormige Hydroblock als variant op het traditionele basaltblok kan het zware handmatige zetwerk op oevers en dijken tot het verleden gaan behoren. Zoals uit de Zeeuwse praktijk blijkt
help
Betonnen rioleringen [Boek]
Lips, M. \ Gijsen, R.J.L. \ 1991
help
Duurzamere bekleding op de Zeeuwse dijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Provoost, Y. \ 2013
Aan de Zeeuwse dijken wordt sinds 1997 gewerkt. Projectbureau Zeeweringen versterkt de steenbekleding die niet aan de huidige eisen voldoet. Vaak wordt daarbij afgekeurd natuursteen vervangen door moderne betonzuilen.
help
'Oud' polymeerbeton vindt nieuwe toepassingen : rioleringsbuizen zijn sterker en beter bestand tegen bio-corrosie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Smit, H. \ 2013
Rioleringsland staat aan de vooravond van spannende ontwikkelingen. Ontwikkelingen die voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door nieuw en anders denken over rioleringen. Zoals het afkoppelen van afvalwaterstromen waardoor bio-corrosie een bete ...
help
Xbloc-elementen beschermen golfbreker in Ierland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Klabbers, M. \ Reedijk, J.S. \ Vos-Rovers, C.M. \ 2006
Het Xbloc is een nieuw golfbrekerelement dat Delta Marine Consultants heeft ontwikkeld. De eerste toepassing ervan betreft de Ierse vissershaven Port Oriel. De betonnen blokken werden ter plaatse gefabriceerd
help
Handreiking afkoppelen voor gemeenten [Thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hartman, E. \ Zuurman, A. \ Drost, M. \ 2002
Het Bestuurlijk Overleg Riolering Gelderland heeft een handreiking afkoppelen opgesteld die voorziet in de behoefte van gemeenten om in een vroegtijdig stadium van de planvorming te kunnen beoordelen of en zo ja hoe, afkoppelen in een specifieke situ ...
help
Schade in asbestcement leidingen: vervangen of repareren? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Slaats, N. \ Mesman, G. \ Rosenthal, L. \ 2003
Het waterleidingnet in Nederland bevat anno 2003 ongeveer 35.000 km asbestcement leidingen. De conditie van deze leidingen gaat op veel plaatsen achteruit, hetgeen zich uit in een toename van breuken. De oorzaak ligt in de uitloging van asbestcement. ...
help
Veiligheidsfactor voor ontwerpen met Steentoets2010 voor betonzuilen [Boek]
Kaste, D. \ Klein Breteler, M. \ 2013
Voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen is al meer dan een decennium het programma Steentoets beschikbaar. Dit programma wordt gebruikt bij de voorgeschreven toetsing van steenzettingen, maar wordt ook gebruikt voor het ontwerpen van ...
help
Rioleringstechniek - Dl. 6: De milieubelasting van buismaterialen [Boek]
Bolderman, R. \ 1996
Aspecten van materiaalkeuze op grond van de milieubelasting van leidingmaterialen worden behandeld aan de hand van gehouden LCA-onderzoeken.
help
Reuzen langs het kanaal : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2013
Er staan er zeven langs het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Werkspoorbrug bij Utrecht. Reusachtige betonnen kunstwerken van de Nederlandse beeldhouwer Ruus Kuijer. Een bijzonder project, dat zojuist is voltooid.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.