Login

Hydrotheek

help
Bepaling van doorworteling en zodeparameters van dijkgrasland in Zeeland : bepaling van doorworteling en zodeparameters ten behoeve van de golfoverslagproef in Wilhelminapolder en de Oude Polder van St Philipsland, 2008 [Boek]
Adrichem, M.H.C. van \ Frissel, J.Y. \ Huiskes, H.P.J. \ 2008
Ten behoeve van de golfoverslagproef in de Wilhelminapolder en de Oude Polder van St Philipsland (Zeeland) zijn in beide polders de doorworteling en de zodeparameters van een dijkvak bepaald en is de vegetatie beschreven. Volgens het VTV scoort de do ...
help
Doorworteling en zodeparameters van dijkgrasland op de Boonweg 2007/2008 : golfoverslagproef op de Boonweg, Friesland [Boek]
Frissel, J.Y. \ Huiskes, H.P.J. \ 2008
Ten behoeve van de Golfoverslagproef aan de Boonweg in Friesland zijn van vier proefvakken met verschillend beheer de doorworteling en de zodeparameters bepaald en is de vegetatie beschreven. De verschillende soorten beheer; wel of geen toevoeging va ...
help
Doorworteling dijken ook buiten wintermaanden te meten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schaffers, A.P. \ Frissel, J.Y. \ Adrichem, M.H.C. van \ Huiskes, H.P.J. \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2011
Gedurende een jaar hebben onderzoekers de doorworteling van 19 zee- en rivierdijken geanalyseerd. Ze hebben daarin een seizoenspatroon waargenomen. Volgens hen is de beste periode voor toetsing van de doorworteling, nu medio december tot medio maart, ...
help
Grondwaterstand en beworteling der gewassen \ Verslag technische bijeenkomst / Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. = Proceedings of the technical meetings / Committee for Hydrological Research T.N.O. = Comptes rendus des sessions technique / Section T.N.O. des Recherches Hydrologiques [Artikel]
Goedewaagen, M.A.J. \ 1952
Ingegaan wordt op de volgende vragen: a. Welke zijn de factoren, die van invloed zijn op de uitbreiding van het wortelstelsel in de diepere bodemlagen? b. Wat is de betekenis van het grondwater voor de plantenwortels van gewassen en hoe maken zij daa ...
help
Bufferboeren : productieve maatregelen voor meer droogtetolerantie : duurzame klimaatoplossingen voor landbouw & water [Brochure]
Eekeren, N. van \ Deru, J. \ Gerdes, S. \ [2015]
Hoger gelegen zandgronden zijn vaak droogtegevoelig. Door klimaatverandering, maar ook vanwege een grotere waterbehoefte vanuit landbouw en maatschappij, is de waterbeschikbaarheid op deze gronden nog onzekerder geworden. Dit heeft negatieve gevolgen ...
help
Seizoensverloop in de doorworteling van dijkgrasland : VTV-toetsing buiten het winterseizoen nader bekeken [Boek]
Schaffers, A.P. \ Frissel, J.Y. \ Adrichem, M.H.C. van \ Huiskes, H.P.J. \ 2010
Dit rapport geeft de bevindingen weer van een studie naar het seizoensverloop in de doorworteling van dijkgrasland. Het seizoen blijkt van invloed te zijn op de doorworteling van de zode van dijkgrasland zoals die met de gangbare handmethode in het v ...
help
Onderhoud van stortplaatsen en IBC-saneringslocaties : hoe kan de landbouw hieraan bijdragen? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hoebeke, R. \ 2014
Na het afwerken van een stortplaats of een IBC-saneringslocatie (Isoleren, Beheersen en Controleren; Vlaams: een saneringsberging), stelt zich het probleem hoe om te gaan met de leeflaag. Om hierop antwoord te geven, is het belangrijk om een aantal a ...
help
'Kijk eens wat vaker onder de graszode' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Faber, J. \ Dijk, M. van \ Verbeek, I. \ Eekeren, N. van \ Wösten, J.H.M. \ 2013
Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? ...
help
Vegetatie en erosiebestendigheid van extensief beheerd grasland op Waddendijken in Friesland : effecten op de samenstelling, zodedichtheid en doorworteling van de grasmat, 7 jaar na beëindiging van de mestgift [Boek]
Frissel, J.Y. \ Hazebroek, E. \ 2004
In dit rapport worden de resultaten beschreven van 7 jaar (1997-2004) onbemest hooien en weiden in proefvakken in Friesland. Het doel is om na te gaan hoe de vegetatiesamenstelling verandert, of de doorworteling van de grasmat verbetert, en of de zod ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.