Login

Hydrotheek

help
Zuiveren, monitoren en simuleren voor beter hergebruik proceswater \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Brand, P. van den \ 2018
De IMPROVED-proeftuin moet de industrie meer grip geven op haar proceswater door de juiste zuiveringstechnieken en real-time inzicht in bacteriegroei in installaties aan te reiken. De verwachtingen zijn hoog.
help
Businessplan BioBased Economy 2.0 : samenvattingen van de zes Workpackages [Boek]
2011
Dit document is een voorbereiding van het Businessplan Biobased Economy en bevat de samenvattingen van de 6 workpackages: 1. Groeikracht! Teeloptimalisatie en biomassaproductie ; 2. Bio-energie en Biochemicaliën; 3. Economie, Beleid, Duurzaamheid; 4. ...
help
160616 STOWA EU-LIFE interviews [Video]
STOWAvideo \ 2016
Interviews recorded at the EU LIFE symposium on Sewage Mining - Thursday June 16th 2016 - Amersfoort Sewage Treatment Plant.
help
PCS test een Moving Bed BioReactor voor het verwijderen van nitraten \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Pauwels, E. \ Dierickx, M. \ 2018
Ondanks de verstrengde Mestwetgeving beantwoordt de waterkwaliteit in Vlaanderen niet overal aan de Europese normen van 50 mg NO3/l en 0,1 mg P/l. In het Europese project NuReDrain zoeken 11 organisaties uit Vlaanderen, Duitsland en Denemarken samen ...
help
Handboek slibgisting [Boek]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2011
Het Handboek Slibgisting is een praktische leidraad voor het ontwikkelen, ontwerpen, optimaliseren en bedrijven van slibgistingsinstallaties voor communaal zuiveringsslib. Ook geeft het handvatten voor het oplossen van operationele problemen. Voorsch ...
help
Plas en poep beste bron voor herbruikbaar fosfaat \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Sikkema, A. \ 2018
De fosfaatvoorraad in de wereld is eindig. Dus moeten we nadenken over besparing en recycling van fosfaat. Promovendus Heleen van Kernebeek komt met een opmerkelijke conclusie: recycling van fosfaat uit plas en poep van mensen levert de meeste winst ...
help
Ontwatering van thermofiel slib : onderzoek naar verbetering van ontwaterbaarheid [Boek]
Berkhof, David \ Korving, Leon \ Blok, Jeroen \ Sjoukes, Rob \ Castañares, Laura \ Maghanay, Patrisha \ Prodănescu, Alexandra \ 2018
Op rwzi Bath vond in de periode van april 2016 tot en met december 2016 aanvullend pilot onderzoek plaats naar het thermofiel vergisten met een pilot. Tijdens dit onderzoek zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd, zoals de mogelijkheid voor stikstofw ...
help
Onderzoek naar de invloeden op de biogasproductie tijdens de afvalwaterzuivering Lamb Weston-Meijer V.O.F. Kruiningen. [Studentenverslag]
Kok, J.R. de \ 2017
Onderzoek om te bepalen waarvan de biogasproductie afhankelijk is tijdens de afvalwaterzuivering en hoe deze biogasproductie eventueel verbeterd kan worden.
help
'Menselijk membraan' haalt 60% kalium en 80% ammonium uit rioolwater \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
2016
Kalium en ammonium zijn belangrijke voedingsstoffen in de landbouw, maar zijn beperkt beschikbaar. Rioolwater kan een interessante bron zijn voor deze nutrienten, die daar via menselijke urine in terechtkomen. Promovenda Anna Casadellà heeft tijdens ...
help
Waterzuivering als productieproces van biopolymeren [Boek]
[ca. 2014]
Het zuiveren van vervuild water is van oudsher een energie- en kostenintensief proces. In het ontwerp van zuiveringinstallaties werd daarom voorheen gefocust op een reductie van zuiveringsslib en hiermee een reductie van kosten. Met de komst van verg ...
help
Q&A van berm tot bladzijde : toepassing van grasachtige biomassa als drager voor de productie van karton [Boek]
2016
Acht vragen en antwoorden over het project 'Van berm tot bladzijde'.
help
‘Een mooie bijvangst’ : NEO-alginaat in productie \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Joppen, L. \ 2017
Zutphen krijgt dit jaar een wereldprimeur. Hier gaat het Waterschap Rijn en IJssel een fabriek bouwen die NEO-alginaat gaat winnen uit restwater van twee zuivelfabrieken van FrieslandCampina. Een andere fabriek – in Epe – volgt. ‘Het is een mooie bij ...
help
Van biogas naar aardgas \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Geijsen, F. \ 2005
Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat Noord-Holland boven het Noordzeekanaal als werkgebied heeft, wordt rioolwater gezuiverd door het Afvalwaterketenbedrijf (AWKB). Op diverse locaties van het AWKB komt bij het zuiveringsproces biogas ...
help
De waarde van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dartel, T. van \ Crielaard, J. \ 2012
Het project ‘Duurzame slibverwerking Mierlo’ heeft Waterschap De Dommel nieuwe inzichten en instrumenten opgeleverd in de waarde en mogelijkheden van zuiveringsslib. Kort samengevat: van slibverwerking naar ‘slibverwaarding’, van een uniform proces n ...
help
Waterzuivering met wilgen \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Otte, A. \ Ham, M. van den \ 2014
Wilgenplantages worden internationaal niet alleen steeds meer benut voor de productie van duurzame biomassa. Ze zijn ook zeer geschikt voor het zuiveren van afvalwater. Dit Bosbericht gaat in op de mogelijkheden voor het combineren van biomassaproduc ...
help
Bioplastic uit zuiveringsslib: is het haalbaar en betaalbaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bluemink, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Wypkema, E. \ Kooij, Y. van der \ 2014
Productie van bioplastic uit slib is technologisch en technisch haalbaar, maar economisch nog niet rendabel. Het kan goedkoper door procesoptimalisatie.
help
Turboboost voor de productie van methaan \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Haverkamp, P. \ 2012
Vergistingstorens in rioolwaterzuiveringsinstallaties en in biogasinstallaties: deze twee hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht logisch lijkt. In beide installaties vinden processen plaats die tot doel hebben energie op te wekken uit de afbraa ...
help
Schoon water voor minder geld \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Wolkers, H. \ 2012
De Thiopaq, een door Wageningen UR en Paques ontwikkeld zuiveringsapparaat voor biogas, maakt afvalwaterzuivering flink goedkoper. In 1993 had Industriewater Eerbeek de wereldprimeur. Industriewater Eerbeek BV reinigt het water van een drietal omligg ...
help
Pilotonderzoek op de rioolwaterzuivering Amsterdam west : struviet productie door middel van het Airprex proces [Boek]
Veltman, A. \ 2012
Op de rioolwaterzuivering Amsterdam West heeft Waternet samen met STOWA een pilotonderzoek uitgevoerd om gecontroleerd struviet te vormen in het slib na gisting. Dit gebeurt via het beluchten van het uitgegiste slib en toevoeging van magnesiumzout. D ...
help
Thermische slibontsluiting : pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden [Boek]
Berkhof, D. \ Koornneef, E. \ Janus, H. \ 2012
Waterschappen zijn volop aan het nadenken over mogelijkheden om de energieproductie op rwzi’s te verhogen. Een aantrekkelijke mogelijkheid daarvoor is het optimaliseren van de slibgisting, door thermische slibontsluiting (TSO). Dit is een voorbehande ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.