Login

Hydrotheek

help
Slibvergassingsinstallatie van Slibverwerking Zeeland B.V. : second opinion over proefbedrijf en verwerkingskosten : Waterschap Zeeuwse Eilanden [Boek]
Würdemann, M. \ 1998
Second opinion ten aanzien van slibvergassing. In opdracxht van Waterschap Zeeuwse Eilanden
help
Haalbaarheid van thermofiele slibgisting in Nederland [Boek]
Kramer, F. \ Veldhoen, A. \ Smet, D. \ 2014
Op veel grotere rwzi’s in Nederland wordt zuiveringsslib vergist om biogas te produceren voor elektriciteitsproductie en om de hoeveelheid af te zetten slib en daarmee ook de kosten te verlagen. De procestemperatuur in de slibgistingstanks varieert h ...
help
Slib(voor)behandeling: energie eruit halen die erin zit! : 1 juli 2015 Kameryck, Kamerik [Presentatie]
2015
Op 1 juli bracht STOWA belangstellenden op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van energie en slibverwerking en de raakvlakken met het terugwinnen van grondstoffen. De presentaties daarvan staan nu online.
help
Continue thermische drukhydrolyse beschikbaar op praktijkschaal [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geraats, B. \ Meulenkamp, R. \ 2012
Behandeling van zuiveringsslib met thermische drukhydrolyse (TDH) voorafgaande aan vergisting maakt verdergaande afbraak van zuiveringsslib en verhoging van de biogasproductie mogelijk. De operationele kosten van slibverwerking dalen als gevolg van v ...
help
Nieuwe afvalwaterhoogleraar Merle de Kreuk stort zich op slibprocessen (en meer) : 'ik wil de black box doorgronden' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2018
Om de afvalwaterbehandeling efficiënter en duurzamer te maken, moeten we exact weten wat er in de black box van de zuivering en vergisting gebeurt. Dat is de overtuiging en drijfveer van de nieuwe Delftse hoogleraar Environmenteel Engineering Merle d ...
help
Clean water on the cheap \ Wageningen world : magazine of Wageningen and KLV about contributing to the quality of life [Artikel]
Wolkers, H. \ 2012
The thiopaq, a purification plant for biogas developed by wageningen UR and paques, is making wastewater purification much cheaper. Dutch waste water treatment company industriewater eerbeek recouped its investment costs in no time.
help
Thermische energie op de RWZI : vraag en aanbod [Boek]
Hostink, M. \ 2013
De waterschappen zijn bezig om het energiegebruik van rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) te verminderen. De aandacht was in het verleden vooral gericht op het verminderen van het gebruik van elektrische energie en het vergroten van de biogasopbrengst. Bi ...
help
Een rondetafelgesprek over de vraag: energiefabriek: top of flop? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klip, H. \ 2019
Waterschappen geven vaak hoog op van het succes van de energiefabrieken. In de praktijk vallen de resultaten echter nogal eens tegen. Is er eigenlijk wel toekomst voor de energiefabriek?
help
Biogas affakkelinstallatie met debietmeting op rwzi Heiloo \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kramer, S. \ Vos, J. de \ 2012
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de rioolwaterzuivering rwzi Heiloo uitgebreid waarbij Gastreatment Services een gesloten fakkelinstallatie heeft geleverd voor het affakkelen van 75 m3/h biogas. Intercontrol Meet- en Regeltechniek ...
help
Onderzoek naar de invloeden op de biogasproductie tijdens de afvalwaterzuivering Lamb Weston-Meijer V.O.F. Kruiningen. [Studentenverslag]
Kok, J.R. de \ 2017
Onderzoek om te bepalen waarvan de biogasproductie afhankelijk is tijdens de afvalwaterzuivering en hoe deze biogasproductie eventueel verbeterd kan worden.
help
Hoe halen we het meeste energie uit slib? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Slibvergisting is een belangrijke manier om energie (i.c. biogas) terug te winnen uit afvalwater. STOWA laat met het oog hierop diverse praktijkonderzoeken uitvoeren naar veelbelovende nieuwe technieken om slibvergisting te verbeteren. Maar ook met h ...
help
Energiefabriek, vergeet de slibopslag ná de gisting niet \ H2O online [Artikel]
Wiegant, W. \ Voorthuizen, E. van \ Sengers, A. \ Zandvoort, M. \ 2016
De belangrijkste bronnen van methaanemissie in een rioolwaterzuivering met slibgisting bleken de slibopslagtanks ná gisting te zijn. Dit vormde de aanleiding voor STOWA voor een onderzoek naar de mogelijkheden om deze emissie te inventariseren en te ...
help
Nederlandse industrie ontdekt slimmer water- en energiegebruik : door indikken minder afvalwater afvoeren \ WaterForum [Artikel]
Elshof, L. \ 2015
In de industrie zijn nog voldoende kansen voor efficiënter gebruik van water, energie en grondstoffen. “Niet omdat het moet, maar omdat het ook wat oplevert,” zegt Johan Raap, lector Biobased Energy. Jos Bouwman, senior waterspecialist bij Royal Hask ...
help
"Nederland laat kansen voor biogas liggen" : NVA-symposium 'Waterzuivering voor de broodnodige energie' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raap, J. \ 2003
Zowel riool als industriële waterzuiveringen kunnen beter gebruik maken van biogas, maar de Nederlandse overheid stimuleert deze vorm van 'groene energie' niet. Daardoor komen toepassingen moeizaam van de grond, zo concludeerden de aanwezigen tijdens ...
help
Energiefabriek, vergeet de slibopslag ná de gisting niet \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Wiegant, W. \ Voorthuizen, E. van \ Sengers, A. \ Zandvoort, M. \ 2016
Uit onderzoek is gebleken dat de bijdrage van de uitstoot van methaan en lachgas aan de CO2-voetafdruk van een rioolwaterzuivering niet te verwaarlozen is. De belangrijkste bronnen van methaanemissie bleken de slibopslagtanks te zijn ná de gisting. D ...
help
Van biogas naar aardgas \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Geijsen, F. \ 2005
Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat Noord-Holland boven het Noordzeekanaal als werkgebied heeft, wordt rioolwater gezuiverd door het Afvalwaterketenbedrijf (AWKB). Op diverse locaties van het AWKB komt bij het zuiveringsproces biogas ...
help
Application of a transport-reaction model to the estimation of biogas fluxes in the Scheldt estuary \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Vandenborght, J.P. \ Wollast, R. \ Loijens, M. \ 2002
help
Mogelijkheden voor het vermarkten van biogas [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ven, C. van de \ Ark, R. van \ Zandt, E. van der \ 2012
Waterschappen onderzoeken vanuit milieu-ambities en MJA3-afspraken (over energiebesparing) naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. De zuivering van afvalwater is een energie-intensief proces. De rwzi’s bieden daardoor de meeste m ...
help
Een Een knal met een boodschap voor iedereen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2013
In oktober 2012 ontplofte de rioolwaterzuivering in Raalte door defecten in de installatie voor de productie van biogas. De schade was enorm. Hoe heeft dijkgraaf Herman Dijk van Waterschap Groot Salland deze gebeurtenis en de nasleep ervaren?
help
Perspectieven voor ultrasone slibdesintegratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stomp, T. \ Nieuwlands, J. \ Jonge, A. de \ 2010
Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen, zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas. Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit primair en secundair slib. Secundair slib bevat in relatie tot primair slib minder organische stof en ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.