Login

Hydrotheek

help
Hydrology and substrates : determinants of oligochaete distribution in lowland streams (The Netherlands) \ Hydrobiologia [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ 2001
help
Modelling concepts in biogeomorphology : results from presentations and discussion sessions of the workshop of 15 February 2011, Wageningen University, the Netherlands [Boek]
Riksen, M. \ Groot, A. de \ Keijsers, J. \ Poortinga, A. \ Voogt, A. \ 2011
Interactions between vegetation and landscape evolution are a growing field of interest within earth sciences. With processes acting at different spatial and temporal scales, the system’s interactions are often complex. In order to simulate complex p ...
help
The utility of multivariate techniques for the analysis of fish community structures and the design of monitoring programmes \ Monitoring Tailor-Made III : international workshop on information for sustainable water management : proceedings, September 25-28, 2000, Nunspeet, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Nagelkerke, L.A.J. \ Densen, W.L.T. van \ 2001
help
De verspreiding van de Amerikaanse hondsvis in Zuid-Nederland \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ 2000
Umbra pygmaea werd omstreeks 1900 in Nederland geintroduceerd. Het vermoeden bestaat dat deze vissoort in Noord-Brabant is uitgezet, gezien de Valkenswaardse visvijvers van de voormalige Heidemaatschappij
help
Hoogwater in het hoogveen : veranderingen in vegetatie en avifauna en het beheer in de Engbertsdijksvenen, 1978 - 1988 [Boek]
Euverman, G. \ 1988
Gebiedsinformatie van Staatsbosbeheer
help
Vegetatie, begrazing en vogels in een zoetwatermoeras : monitoringsprogramma Oostvaardersplassen 1999/2000 [Boek]
Kolen, M. \ 2001
help
Zeldzaamheid van de macrofauna van de Nederlandse binnenwateren [Boek]
Nijboer, R. \ Verdonschot, P. \ Ee, G. van \ 2001
help
Ecological models and the pitfalls of causality \ Hydrobiologia [Artikel]
Scheffer, M. \ Beets, J. \ 1994
help
Hydrobiologische districten in Nederland [Boek]
Mol, A.W.M. \ 1985
help
Inventarisatie van het zuidelijk deel van het Renkumse beekdal en de Renkumse Benedenwaard in 2001 en 2002 [Boek]
Bax, G.M. \ Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging \ IVN \ 2003
help
Ecologische waarden van de wateren in het winterbed van de grote rivieren [Boek]
Janse, J.H. \ Rijkswaterstaat \ Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ 1986
help
Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen - 3 [Boek]
Haren, J.C.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 1990
De volgende doelen liggen ten grondslag aan dit onderzoek. 1. Het signaleren van het ontstaan en het volgen van de temporele en ruimtelijke populatiedynamiek van culiciden in potentiële habitats. 2. Het signaleren van het ontstaan en het volgen van d ...
help
Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen - 4: Monitoring en signalering 1990-1992 [Boek]
Schot, J.A. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1993
Dit rapport behandelt de verschillende aspecten van de signalering zoals die in de jaren 1990,1991 en 1992 is uitgevoerd. Tevens wordt het verloop van de culicidenpopulatie vanaf de zomer 1987 tot en met 1992 beproken.
help
Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen - 7: Monitoring 1993 [Boek]
Schot, J.A. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1994
Dit rapport behandelt de resultaten van het monitoringsprogramma van de periode van 1 september 1992 tot 1 december 1993.
help
Steekmuggen (Culicidae) in de Engbertsdijksvenen - 9: Monitoring van veensteekmuggen in 1995 [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Cellarius, W. \ Hoorn, M.W. van den \ 1996
Muggen in waterrijk gebied: analyse van voorkomen (en dus overlast).
help
Een voorlopige analyse van makrofaunamonsters in de Hierdense Beek [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1973
help
De verspreiding van Cirripedia, Mysidacea, Isopoda en Amphipoda in het Deltagebied voor de afsluitingen [Boek]
Hummel, H. \ Bogaards, R.H. \ Wolf, L. de \ 1985
In de jaren zestig werd door de medewerkers van de zoölogische afdeling van het Delta Instituut een groot aantal bemonsteringstochten uitgevoerd. Het doel was om een overzicht te krijgen van de verspreiding van dieren in het Deltagebied voordat de es ...
help
Handbook of alien species in Europe [Boek]
Delivering Alien Invasive Species Inventory for Europe, DAISIE \ cop. 2009
Biological invasions by alien (non-native) species are widely recognized as a significant component of human-caused global environmental change and the second most important cause of biodiversity decline. Alien species threaten many European ecosyste ...
help
Beleidsnota invasieve exoten [Boek]
[2007]
Beleidsnota waarin ingegaan wordt op de ontwikkeling van het exotenbeleid (globalisering, internationale afspraken) en uitgangspunten van nieuw beleid. Een exoot is een uitheemse plant, dier of micro-organisme die Nederland niet op eigen kracht kan b ...
help
De otter, Lutra lutra (L.) in Nederland [Boek]
Wijngaarden, A. van \ Peppel, J. v.d. \ 1964
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.