Login

Hydrotheek

help
Een onderzoek naar de aanwezigheid van enterovirussen in Nederlands drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kranen, H.J. van \ Kool, H.J. \ 1982
Wateronderzoek van volumina tot 500 liter toont de afwezigheid van virussen aan bij drinkwater bereid uit oppervlaktewater
help
Symposium 'Viruses and desinfection of water and waste water' : een samenvatting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Havelaar, A.H. \ Kranen, H.J. van \ 1983
Epidemiologie van virusinfecties, de aanwezigheid van virussen in water en het effect van zuiveringsprocessen, methoden voor het isoleren van virussen en het gedrag van virussen in modelonderzoek
help
De moeilijke biologische waterbeoordeling \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Schroevers, P.J. \ 1981
help
Onderzoek naar de aanwezigheid van humane 'enteric' virussen en virussen van colibacterieen (colifagen) in oppervlaktewater en naar het gedrag van beide bij de drinkwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olphen, M. van \ Baan, E. van de \ 1984
help
Meiofauna assemblages discharged by springs from a phreatic aquifer system in the Netherlands \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Notenboom, J. \ Hendrix, W.P.A.M. \ Folkerts, A.J. \ 1996
help
Orienterend onderzoek naar de bruikbaarheid van Nematoden bij de beoordeling van de waterkwaliteit van laaglandbeken [Boek]
Straatsma, G. \ 1977
help
Een orienterend onderzoek naar de grondwaterfauna [Boek]
Neve, T. \ Tax - van Kempen, M. \ 1975
help
Biogeochemical aspects of aquifer thermal energy storage \ Hydrochemistry and energy storage in aquifers [Hoofdstuk uit boek]
Brons, H.J. \ Zehnder, A.J.B. \ 1990
help
Biologische waardebepaling van wateren in het IJsseldal, 1971 [Boek]
Creveld, M.C. \ 1971
Het doel was om te komen tot een biologische waardeoordeel van wateren in de uiterwaarden. Dit is gedaan d.m.v. een vergelijkend onderzoek, verricht aan de wateren in de uiterwaardenstrook van de IJssel in Overijssel tussen Deventer en Keteldiep.
help
Grondwater - levensgemeenschappen : een studie naar meercellige organismen in het bovenste grondwater en de milieuhygienische implicaties [Boek]
Notenboom, J. \ Boom, K. de \ Beelen, P. van \ 1990
help
Biologische waterkwaliteit KRW, 2015 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2016
De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit in de KRW beoordeling. De biologische kwaliteit wordt beoordeeld met de maatlatten voor algen, waterplanten, vissen en macrofauna.
help
Bacterien in het watervoerende pakket van de bodem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beelen, P. van \ 1988
help
LIDO : de landelijke inventarisatie van dierlijke organismen in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1994
help
De eerste resultaten van de landelijke inventarisatie van dierlijke organismen in drinkwater (LIDO) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Projectgroep LIDO \ 1995
help
Het grondwater als ecosysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Notenboom, J. \ Beelen, P. van \ 1990
help
Aeromonas in oppervlaktewater in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Versteegh, J.F.M. \ Havelaar, A.H. \ During, M. \ 1990
help
Aanpassingen van bacterien aan voedselarme milieus \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuenen, J.G. \ 1982
Drinkwater is vaak voedselarm (oligotroof) met lage concentraties aan bacterien en nutrienten (substraten). Ingegaan wordt op de relatie tussen groeisnelheid en gehalten aan substraat, de vorm van de bacterie, de hamstercapaciteit en het metabolisme
help
Voorkomen en betekenis van dierlijke organismen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwaagstra, J. \ 1982
Diverse onderzoekingen hebben aangetoond, dat bij de zuivering van ruw water tot drinkwater geen volledige eliminatie van organismen plaatsvindt
help
Virussen in water. 1 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olphen, M. van \ 1982
Er zijn nog weinig praktijkgegevens over virusverwijdering bij de bereiding van drinkwater. In de U.S.A. heeft men berekend dat met een zuiveringssysteem, bestaande uit coagulatie, snelfiltratie, gevolgd door desinfectie, bij een goede bedrijfsvoerin ...
help
Virologisch onderzoek van drinkwater en oppervlaktewater in Nederland in de periode 1978-1980 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olphen, M. van \ Baan, E. van de \ 1982
Onderzoek wijst uit, dat er geen reden is routinematige virologische kwaliteitscontrole uit te voeren. Bestaande technieken leveren onvoldoende informatie en de kosten zijn relatief hoog
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.