Login

Hydrotheek

help
Advies grondwater [Boek]
2012
De TCB benoemt in dit advies de volgende uitgangspunten voor een toetsingskader voor de beïnvloeding van grondwater: betrek bij afwegingen alle relevante ecosysteemdiensten; gebruik de bestaande kennis over het bodem- en watersysteem, waaronder inzic ...
help
Defining threshold values for residual soil N levels \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Verhagen, A. \ Bouma, J. \ 1998
help
Het transport van een opgeloste stof naar het grondwater : theorie en een lysimeter experiment \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beltman, W.H.J. \ Ommen, H.C. van \ 1987
help
Tijdreeksmodellen voor de grondwaterstand : een kijkje in de black box \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Bierkens, M.F.P. \ 1999
help
Stikstofconcentraties in bodemvocht en grondwater onder grasland op zandgrond in afhankelijkheid van runderdrijfmest- en kunstmeststikstofdosering [Boek]
Fonck, H. \ 1982-1986
help
Determining the saturated hydraulic conductivity \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Oosterbaan, R.J. \ Nijland, H.J. \ 1994
help
Relation between phosphate accumulation, soil P levels and P leaching in agricultural land [Boek]
Schoumans, O.F. \ 1997
help
Vergelijking van de verdampingsmethode, korstenmethode en hangende waterkolom voor bepaling van doorlatendheids- en waterretentiekarakteristieken [Boek]
Stolte, J. \ Veerman, G.J. \ 1990
help
The Auger-hole method : a field measurement of the hydraulic conductivity of soil below the water table [Boek] - rev. ed.
Beers, W.F.J. van \ 1970
help
Samenstelling van het bovenste grondwater onder landbouwpercelen en enkele bospercelen [Boek]
Oosterom, H.P. \ 1982
In het voorjaar van 1982 is een begin gemaakt om ten oosten van Deurne het bovenste grondwater van landbouwpercelen te bemonsteren volgens de boorgaten methode, zoals die beschreven is door STEENVOORDEN (1981). Naast de landbouwpercelen, zijn ook enk ...
help
De natte-plekken kaarten van Von Frijtag-Drabbe, het vervolg \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Massop, H.T.L. \ Straathof, N.G.J. \ 2008
Digitale scans zijn inmiddels beschikbaar van de kaarten van Von Frijtag Drabbe. Deze kaarten kwamen ter sprake bij het COLN onderzoek van Nederland. Nieuwe stap is, dat er verdere informatie vergaard is over de achtergronden van de 1:50.000 kaarten ...
help
Beter gebruik van aqua-terra systeemkennis voor realisatie van de KRW doelen : eindrapportage van het Leven met Water project "AquaTerra Nederland" [Boek]
Brils, J. \ 2009
Hoe kan het gebruik van wetenschappelijke kennis over het functioneren van het natuurlijke ‘bodem-sediment-water’ systeem in regionaal waterbeheer worden verbeterd? Dit was de hoofdvraag in het Leven met Water project AquaTerra Nederland. Ecosystemen ...
help
A new calculation procedure and simple set-up for the evaporation method to determine soil hydraulic functions [Boek]
Halbertsma, J.M. \ Veerman, G.J. \ 1994
help
Onderzoek naar de uitspoeling van mineralen bij bouwland op kalkarme zandgrond (oktober 1975 - oktober 1977) [Boek]
Oosterom, H.P. \ 1978
help
Nationaal Waterplan, PlanMER en kiezen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zetten, M. van \ 2009
Het (ontwerp) Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het waterbeleid voor de komende zes jaren. Bij keuzes met gevolgen voor natuur en milieu moet er gekeken worden of er alternatieven zijn. In het PlanMER en de passende beoordeling bij he ...
help
Huidige maatregelen tegen water- en winderosie in Nederland \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hessel, R. \ Stolte, J. \ Riksen, M.J.P.M. \ 2011
Bodemerosie is een wijdverbreid probleem in veel gebieden van de wereld. Op Europese schaal is bodemerosie ook aangemerkt als één van de belangrijkste bodembedreigingen in de Europese bodemstrategie, omdat het kan leiden tot verlies van vruchtbare gr ...
help
Evaluation of nitrate leaching risk at site and farm level \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Groot, W.J.M. de \ 1998
help
Automatic atomized water spray system for soil hydraulic conductivity measurements \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Dirksen, C. \ Matula, S. \ 1994
help
De gevolgen van fosfaatbemesting voor het milieu : synopsis \ Gebundelde verslagen / Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw = Gebundelde verslagen / Netherlands Society for Grassland and Fodder Crops [Artikel]
Schoumans, O.F. \ 1994
help
Comparison of six methods to determine unsaturated soil hydraulic conductivity \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Stolte, J. \ Freijer, J.I. \ Bouten, W. \ Dirksen, C. \ Halbertsma, J.M. \ Dam, J.C. van \ Berg, J.A. van den \ Veerman, G.J. \ Woesten, J.H.M. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.