Login

Hydrotheek

help
Interview: boer Tholen houdt niet van poespas \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2011
Het Waterschap interviewt in deze serie leden van het algemeen bestuur van de verschillende waterschappen. Martijn Tholen zit in het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel in midden- Brabant. Hij stamt uit een agrarisch geslacht dat sinds mensenhe ...
help
Watermanagement per hectare landbouwgrond \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Logemann, A. \ 2000
Steeds vaker spelen landbouwers een actieve rol bij het verbeteren van het lokale watersysteem
help
Achtergrond : boeren! : valt daar mee te praten dan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2016
Ze hebben veel gezamenlijke belangen, maar in de praktijk verloopt de samenwerking tussen agrariërs en de watersector niet altijd soepel. Boeren zien waterschappen als bolwerken van bureaucratie en waterschappen vinden boeren maar een stelletje zeure ...
help
Hoog en droog op Brabantse terpen : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2013
De boeren in de Overdiepse polder, die als tijdelijke waterberging gaat dienen, lieten zich niet wegjagen. Op hun initiatief worden acht terpen gebouwd.
help
Boer moet aan de slag als waterbeheerder : Deltaplan Agrarisch waterbeheer : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, J. van den \ 2014
De waterkwaliteit in Nederland moet beter worden en voor wat betreft de waterkwantiteit staan we voor een grote opgave. Dit vereist grote inspanningen van vele partijen. De agrarische sector wil hieraan bijdragen met het Deltaplan Agrarisch Waterbehe ...
help
Waternet : burgers en agrariërs willen open waterbeheerinformatie \ H2O online [Artikel]
Schaap, P. \ Poortinga, I. \ 2014
Van de overheid wordt een actieve houding verwacht in het beschikbaar stellen van haar data. Het (open) beschikbaar stellen van waterbeheergegevens staat echter nog in de kinderschoenen. Daarbij komt dat deze gegevens vaak niet eenvoudig te interpret ...
help
Leren van landbouw op peil : evaluatie van een experiment met zelfsturing in het waterbeheer [Boek]
Kuindersma, W. \ Breman, B.C. \ 2014
Dit rapport gaat over het project Landbouw op Peil. Een project van vier Oostelijke waterschappen waarin op vijftien boerenbedrijven is geëxperimenteerd met klimaatadaptatie. In dit rapport beschrijven we de manier waarop het project is geïmplementee ...
help
"Ik voel nattigheid" : risicoperceptie en risicocommunicatie bij waterbeheer in de agrarische sector \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Woerkum, C.M.J. van \ Knotters, M. \ 2007
help
Internationale toetsing van de waterhouderij [Boek]
Tuinhof, A. \ Steenbergen, F. van \ Ham, J.P. van den \ 2010
Nederland heeft een overvloed aan water maar kampt tegelijkertijd met droogte. Het concept ‘Waterhouderij’ biedt een oplossing voor private ondernemers en grondeigenaren: ondernemen met grond is ondernemen met water. Nu wordt dit concept in Nederland ...
help
Elke druppel water benutten : de Waterhouderij als waterbeheerder in de regio [Brochure]
2009
Agrariërs en andere grondbezitters kunnen een belangrijkere rol gaan spelen in de regionale onafhankelijkheid voor de zoetwatervoorziening in Nederland. Dat is de gedachte achter de Waterhouderij, een nieuw concept dat in opdracht van InnovatieNetwer ...
help
Boer drijft waterschap : landbouw blijft dominant na fusies \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2005
Ondanks grote veranderingen in de waterschapswereld - fusies, reorganisaties, nieuwe opzet van verkiezingen - slaagt de landbouw er nog steeds in om een zwaar stempel te drukken op de waterschapsbesturen. Maar liefs 344 van de in totaal 854 leden van ...
help
Participatie in anti-verdrogingsprojecten : praten helpt (soms) \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Logemann, A. \ 2001
help
Tweeduizend en enige boerenstuwen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Bleumink, H. \ 2001
Het Interreg project Watermanagement in Vlaanderen en Zuid-Nederland heeft in tweeeneenhalf jaar zo'n 2000 kleine instelbare stuwtjes opgeleverd. Boeren regelen zo zelf de waterconservering en de droogtebestrijding
help
Water distribution : conflicting objectives of scheme management and farmers \ Irrigation : theory and practice : proceedings of the international conference held at the University of Southampton 12 - 15 September, 1989 [Hoofdstuk uit boek]
Jurriens, M. \ Landstra, W. \ 1989
help
Touch tables : waardevol bij communicatie en besluitvorming [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dekker, N. den \ 2013
Geo-informatie is onmisbaar bij praktische elke vraag met een ruimtelijke dimensie. Voor het afstemmen van het peilbeheer tot aan calimiteitenbestrijding. De inzet van touch tables kan deze ruimtelijke vraagstukken ondersteunen.
help
'Een boer krijgt niets cadeau' : Henk Velduizen vecht voor boerenbelang in LTO \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2007
Het boerenbestaan is het mooiste wat er is, maar toch hebben ze het zwaar. "Boeren moeten harder vechten dan andere belangengroepen om iets voor elkaar te krijgen", vindt LTO-bestuurder Henk Veldhuizen. Portret van een (toch) gelukkige boer
help
Visit to the Nemunas River area (Lihuania) - autumn 2007 [Boek]
Mulder, J.R. \ Weijschedé, T.J. \ 2008
In het voorjaar van 2007 is besloten om het gebied van de Nemunas rivier op de grens van Litouwen en Kalinigrad te bezoeken om boeren te interviewen over het omgaan met hoog water in een vrijwel onbedijkt gebied. Daarnaast is een beeld gevormd van de ...
help
Dutch approach to abating agricultural non-point pollution: farmers' behaviour and their motivation \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Sloots, K. \ Spierenburg, P. \ Vlies, A.W. van der \ 2004
In The Netherlands, agricultural activities are one of the major diffuse sources of nutrients and crop protection chemicals. A national legal and regulatory framework has been developed to combat the environmental burden from the agricultural industr ...
help
Schiet de boer de waterbeheerder te hulp? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Steeds meer boeren nemen maatregelen om de bodemstructuur van hun percelen te verbeteren. Daarmee kunnen ze hun agrarische bedrijfsvoering versterken en de effecten van klimaatverandering opvangen. Van die maatregelen profiteert ook het waterschap. D ...
help
Waterwinning Losser : herziening schaderegeling [Boek]
Commissie van Deskundigen Grondwaterwet \ 2002
Sinds 1928 wordt ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening grondwater onttrokken op de winplaats Losser. Door verlaging van de grondwaterstand als gevolg van deze onttrekking ondervinden landbouwers nadeel van deze grondwateronttrekking. In 1 ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.