Login

Hydrotheek

help
Hoe snel loopt de polder vol? : rekenmodel voor bresgroei in zanddijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Visser, P.J. \ 1999
Voor het berekenen van de bij een dijkdoorbraak te verwachten schade is het noodzakelijk het verloop van de inundatie van de polder te kennen. Een mathematisch model is daarom ontwikkeld voor de groei van het stroomgat in een doorbrekende dijk en het ...
help
Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge Rijnafvoer van februari 1980 [Boek]
1980
help
Delft flooding system : a powerful tool for inundation assessment based upon a positive flow simulation \ Hydroinformatics... : proceedings of the ...international conference on hydroinformatics [Artikel]
Stelling, G.S. \ Kernkamp, H.W.J. \ Laguzzi, M.M. \ 1998
help
Onafhankelijk onderzoek naar status Markermeer afgerond \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Looff, A.P. de \ Glas, P.C.G. \ Nieuwjaar, M.W.C. \ 1998
help
De watervloed van 1825 in Friesland \ De vrije Fries [Artikel]
Beiboer, F.H. \ 1984
help
Voorspellen van leidingbreuk met hulp van satellietgegevens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Besten, J. den \ Maccabiani, J. \ Maljaars, H. \ 2014
In het Groene Hart daalt de bodem en dat brengt risico's met zich mee voor ondergrondse waterleidingen. Leidingbreuk door bodemdaling is aan de orde van de dag. Drinkwaterbedrijf Oasen wil risicolocaties voor leidingbreuk kunnen vaststellen om daarme ...
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 1 : live presentation - Stanley Boc [Video]
Boc, S. \ STOWAvideo \ 2012
Rapid repair of Levee Breaches (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions.)
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 2 : P25 - Mark Morris [Video]
Morris, M. \ STOWAvideo \ 2012
Evaluation and development of physically-based embankment breach models (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions).
help
Correlatie tussen leidingbreuk en satellietmetingen van bodemdaling \ H2O online [Artikel]
Besten, J. den \ Maccabiani, J. \ Maljaars, H. \ 2014
Radarsatellieten kunnen zeer nauwkeurig meten waar en hoe snel de bodem daalt. De gangbare gedachte is dat ondergrondse waterleidingen de grootste kans op leidingbreuk lopen op plaatsen in de bodem waar scherpe overgangen zijn van weinig naar veel bo ...
help
Valsheid in geschrifte in het negende district? : een strafrechterlijke nasleep van de watersnood van 1809 in Kesteren en Lienden \ Tabula Batavorum [Artikel]
Bossers, G. \ 1998
help
Berechnungsvorschlag zum hydraulischen Grundbruch bei Flussdeichen in den Niederlanden \ Die Wasserwirtschaft : Zeitschrift fuer das Gesamtgebiet der Wasserwirtschaft des Wasserbaues und des Erdbaues [Artikel]
Calle, E.O.F. \ Weijers, J.B. \ 1995
help
De stormvloed van 1825 en de maatschappelijke gevolgen voor Zuidwest-Drenthe \ Nieuwe Drentse volksalmanak : jaarboek voor geschiedenis en archeologie... [Artikel]
Coert, G.A. \ 1995
help
Het dijkherstel onder leiding van de Staten van Holland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Baars, C. \ 1989
help
Kustafslag op Voorne in het verleden \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pilon, J.J. \ 1988
help
De watervloed van 13-14 januari 1916 [Boek]
Zuiderzee-Vereeniging \ 1916
help
Verhandeling over de inbraak en overstrooming van den Grooten Zuid-Hollandschen Waard, op den 18 november 1421 : voorgelezen op den 29 november 1821, in de vergadering van het Dordrechtsche Departement Tot Nut van 't Algemeen [Boek]
Smits, J. \ 1822
help
Inventarisatie van inundatiegebieden Rijntakken rond 1890 [Boek]
Moll, J.R. \ 1997
help
De watersnood van 1916 in Anna Paulowna [Boek]
Bremer, J.T. \ Wissekerke, M.L. \ 1988
help
Inundatie van Makummerpolder niet haalbaar \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Thijsen, S. \ 1990
help
Breach growth in sand-dikes [Proefschrift]
Visser, P.J. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.