Login

Hydrotheek

help
Als het water tóch komt... : beter omhoog dan vertrekken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2015
We werken aan dijken, aan waterbergingen en aan preventie. Maar als het water toch komt, is Nederland dan voorbereid op een nieuwe watersnood? Kunnen we de bevolking evacueren? Het zou wel moeten, volgens het Deltaprogramma. Hoe is de praktijk? Waar ...
help
Van water weren naar water accomoderen \ Mediaplanet [Artikel]
Hoek, N. \ 2009
“We zijn de afgelopen eeuwen kwetsbaarder geworden als het hard regent,” zegt Bert Satijn, directeur van Stichting Leven met Water. “We hebben het land behoorlijk uitgeput. De aarde kun je vergelijken met een grote spons. We hebben de grond in de loo ...
help
Het effect van risicoperceptie en zelf‐ en response effectiviteit op het zelfbeschermend gedrag van burgers met betrekking tot overstromingsrisico’s [Boek]
Kievik, M. \ Gutteling, J.M. \ 2009
Ondanks de reële aard van overstromingsrisico’s in ons land, komt uit de door ons uitgevoerde perceptiestudies naar voren dat burgers zich maar weinig zorgen maken op dit gebied. Zij treffen geen tot weinig voorzorgsmaatregelen en hebben vaak (te) we ...
help
Overstromingsgevaar : blindvaren op een sterke dijk \ Trouw [Artikel]
Bouma, J. \ 2008
Polderbewoners maken zich weinig zorgen over een dijkdoorbraak. Ze zijn niet voorbereid op een eventuele overstroming, blijkt uit onderzoek. Is dat de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners of een taak voor de overheid?
help
Report: review of pilot questionnaire results [Boek]
Bočkarjova, M. \ Rietveld, P. \ Verhoef, E. \ 2007
We use a stated preference method to elicit flood risk preferences within a sample of Dutch population living in flood prone areas. The use of this method ensures that, while some biases remain, as objective as possible valuation of risk is obtained. ...
help
How to motivate people to assume responsibility and act upon their own protection from flood risk in the Netherlands if they think they are perfectly safe? \ Proceedings of ESREL 2008 & 17th SRA Conference, 22-25 September, Valencia, Spain. [Congresverslag]
Bočkarjova, M. \ Veen, A. van der \ Geurts, P.A.T.M. \ 2008
The aim of this paper is to investigate the issue of cognitive perception of flood risk and the readiness of individuals to undertake protective action in the Netherlands. The focal point of the discussion in this context is the designated shift of r ...
help
Community of practice trekt lessen uit de waterpraktijk \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]
2007
Zeven jaar geleden ontstond er een trendbreuk in het waterbeheer. Ambitieuze beleidsvoornemens en nieuwe spelregels vragen veel van waterbeheerders. Er is behoefte aan nieuwe kennis en er moeten contacten gelegd met andere partijen dan men gewend was ...
help
A method to explore social response for sustainable water management strategies under changing conditions \ Sustainable development [Artikel]
Offermans, A.G.E. \ Haasnoot, M. \ Valkering, P. \ 2009
Society aims at sustainable water management, which means that it is effective (meeting targets for people, planet and profit), robust (able to cope with uncertainties) and flexible (easily adaptable to changing conditions). The past has demonstrated ...
help
Flood disaster in the Netherlands: a trade-off between paying for protection and undertaking action? [Boek]
2009
The aim of this paper is to investigate the issue of cognitive perception of flood risk and the readiness of individuals to undertake protective action in the Netherlands. This research is motivated by the emerging change in thinking from flood proba ...
help
You have been framed! : how antecedents of information need mediate the effects of risk communication messages \ Risk analysis [Wetenschappelijk artikel]
Terpstra, T. \ Zaalberg, R. \ Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ 2014
This study investigates the processes that mediate the effects of framing flood risks on people's information needs. Insight into the effects of risk frames is important for developing balanced risk communication that explains both risks and benefits ...
help
Het bestaansrecht van de zelfstandige waterschappen \ Water governance [Artikel]
Kleinknecht, F. \ 2015
De opkomst bij de waterschapsverkiezingen is dit jaar bijna verdubbeld. Het combineren van de verkiezingen met de Provinciale Statenverkiezingen lijkt hier de belangrijkste oorzaak van te zijn. De burger loopt blijkens de berichten in de sociale medi ...
help
Flexibele evacuatiestrategie \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Vreugdenhil, H. \ Verhoeven, R. \ Kolen, B. \ 2015
In de IJssel-Vechtdelta (provincie Overijssel) is het op voorhand niet duidelijk hoeveel tijd er is bij een overstromingsdreiging om een gebied te evacueren. Het is niet in alle situaties mogelijk om alle inwoners veilig het bedreigde gebied te laten ...
help
More than fear induction : toward an understanding of people's motivation to be well-prepared for emergencies in flood prone areas \ Risk analysis [Wetenschappelijk artikel]
Boer, J. de \ Botzen, W.J.W. \ Terpstra, T. \ 2015
This article examines the extent and manner to which evaluations of flood-related precautions are affected by an individual's motivation and perception of context. It argues that the relationship between risk perception and flood risk preparedness ca ...
help
Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) hulpmiddel bij crisisbeheersing \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
Leenders, J. \ Kolen, B. \ Jong, M. de \ Riedstra, D. \ 2014
Het waterveiligheidsbeleid in Nederland verandert. De risicobenadering komt centraal te staan. Hierin wordt gekeken naar zowel de kans op een overstroming als naar de gevolgen. Het beleid is erop gericht om burgers zo efficiënt mogelijk te beschermen ...
help
Yes, we can: motivating Dutch citizens to engage in self-protective behaviors with regard to flood risks [Boek]
Kievik, M. \ Gutteling, J.M. \ 2010
Although the risk of flooding poses a serious threat to the Dutch public, citizens are not inclined to engage in selfprotective behaviors. Current risk communication tries to enhance self-protective behaviors among citizens, but is not successful. Th ...
help
Stedelijke waterprojecten zonder conflicten : 'je moet weten waar het belang van de burger ligt" \ Stadswerk : tijdschrift voor ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
Dijkstra, A. \ 2009
Terwijl duurzaam waterbeheer in ons land steeds belangrijker wordt, ontwikkelen burgers zich tot mondige gesprekspartners. Een nieuwe riolering aanleggen in een woonwijk? Openbare ruimte gebruiken voor infiltratie van hemelwater? Een langlopende disc ...
help
Investigating the announcement effects in flood risk management : using the designation of emergency inundation areas as a quasi-experiment \ Proceedings of the 53rd Annual North American Meetings of the Regional Science Association International, November 16th - 18th 2006 [Congresverslag]
Daniel, V.E. \ Florax, R.J.G.M. \ Rietveld, P. \ 2006
The use of emergency inundation areas is one of the tools dedicated to flood risk management. In the Netherlands, zones at risk along rivers are protected by dike rings. The probability of a dike break is set as small as possible and is guaranteed by ...
help
Project waterketens : leren communiceren over watervraagstukken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2007
In deze special over Europese kaderrichtlijn water aandacht voor de positie van de burger
help
Yes, we can: motivating Dutch citizens to engage in self-protective behaviors with regard to flood risks \ Natural hazards : journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards [Artikel]
Kievik, M. \ Gutteling, J.M. \ 2011
Although the risk of flooding poses a serious threat to the Dutch public, citizens are not inclined to engage in selfprotective behaviors. Current risk communication tries to enhance self-protective behaviors among citizens, but is not successful. Th ...
help
Burgers en waterveiligheid: risicopercepties en betalingsbereidheid [Boek]
2009
Nederland wordt in de wereld vaak als leidend gezien op het gebied van overstromingsbeleid. Honderden jaren van ervaring met dijken, pompen en dammen hebben het beeld gecreëerd dat Nederland buitengewoon succesvol opereert in het tegengaan van overst ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.