Login

Hydrotheek

help
Ultrasone slibdesintegratie; achtergrond, perspectieven en de toekomst \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Stomp, T. \ Nieuwlands, J. \ Jonge, A. de \ 2011
Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas. Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit primair en secundair slib. Secundair slib bevat in relatie tot primair slib minder organische stof en m ...
help
Vervolgonderzoek A-trap: bouwstenen voor het A-trap procesontwerp [Boek]
Graaff, M. de \ Roest, K. \ Brand, T. van den \ Huiting, H. \ Zandvoort, M. \ 2014
Optimaal ‘oogsten’ van organische stof vormt de drijvende kracht achter het onderzoek naar de A-trap, de hoogbelaste eerste trap van het AB-proces voor afvalwaterzuivering, binnen het project DynaFil, Efficiënte vergisting met dynamische filtratie. U ...
help
Onderzoek naar schuimproblemen in slibvergisters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grolle, K. \ Wierenga, P. \ Zeeman, G. \ 2011
Milieutechnisch onderzoek naar schuimproblemen heeft vaak als doel de schuimbepalende parameter te vinden om de ingrediënten te identificeren, die de schuimproblemen veroorzaken. In de levensmiddelensector is uitgebreid fundamenteel onderzoek gedaan ...
help
Thermische ontsluiting van secundair slib biedt mogelijkheden voor centralisatie slibverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterhuis, M. \ Ellenbroek, H. \ Hendriks, A.A.T.W.M. \ Roeleveld, P. \ 2012
Thermische behandeling van secundair slib, ook wel thermische slibontsluiting (TSO) of thermische drukhydrolyse (TDH) genoemd, staat bij de waterschappen in Nederland volop in de belangstelling. Waterschap Regge en Dinkel voerde samen met Cambi en MW ...
help
Highly efficient conversion of ammonia in electricity by solid oxide fuel cells \ Proceedings 6th European Solid Oxide Fuell Cell Forum, Lucerne, Switserland, 2004 [Hoofdstuk uit boek]
Dekker, N. \ Rietveld, B. \ 2005
Hydrogen is the fuel for fuel cells. A drawback for the use of hydrogen is the low energy density storage capacity, even at high pressures. Liquid fuels such as gasoline and methanol have a high energy density but lead to the emission of the greenhou ...
help
Gisting biomassa efficiënter \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bisseling, B. \ Betuw, W. van \ 2008
De vergisting van organisch materiaal is een gebruikelijke en duurzame methode om biogas op te wekken. Hiervoor worden afvalstromen gebruikt als zuiveringsslib, mest of restproducten uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. In de gistingstank ...
help
DEUGD Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer [Boek]
Telkamp, P. \ 2011
Het opwekken van groene energie staat momenteel volop in de belangstelling. Het apart vergisten van geconcentreerd afvalwater (zwart water), eventueel samen met GFT-afval, is in dit verband een interessante optie. Maar dat vraagt een geheel nieuwe, d ...
help
Praktijkonderzoek naar oorzaken schuimvorming in slibgistingstanks \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voorthuizen, E. van \ Visser, A. \ Brandse, F. \ Uijterlinde, C. \ 2011
Recent werden in een artikel in H2O (2011, nr. 5, p. 53-54) op basis van de kennis van schuimvorming in de levensmiddelentechnologie aanbevelingen gedaan voor de opzet van praktijkonderzoek naar schuimvorming in slibgistingstanks. In dit artikel word ...
help
Energiewinning uit slibvergisting op grote schaal \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coenen, H. \ Man, A. de \ 2011
Waterschapsbedrijf Limburg, dochteronderneming van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei, gaat een duurzame slibvergistingsinstallatie bouwen bij de rwzi in Venlo. De installatie zal energie terugwinnen uit het slib van drie rwzi's. ...
help
2,5 jaar energiefabriek Apeldoorn : SEA \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Valk, E. de \ 2012
Op rwzi Apeldoorn worden al vele jaren met succes externe afvalstoffen verwerkt. Aanvankelijk gebeurde dit middels de opvulling van de overcapaciteit van de conventionele vergister. En later voornamelijk met behulp van de, speciaal daarvoor gebouwde, ...
help
Procesautomatisering rond de SEA; een grote ontdekkingsreis \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Berends, E. \ 2012
De procesautomatisering van de slibgisting externe afvalstoffen is op de zuivering Apeldoorn ingevlochten in die van de rest van de zuivering. Daarbij is verder geborduurd op de bestaande visie en standaard.
help
SEA, vergunningen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
De installatie Apeldoorn is een rioolwaterzuiveringsinstallatie, waarin stedelijk afvalwater, verzameld in de gemeentelijke rioleringsstelsels, wordt gezuiverd. Daarnaast bevat de inrichting een be-/verwerkingsinstallatie, waarin de bij het waterzuiv ...
help
Maak kennis met... DENNIS! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Flameling, T. \ Berg, R. \ Efferen, L. van \ 2011
DENNIS is een nieuw zuiveringsconcept dat een forse hoeveelheid energie oplevert en betere mogelijkheden biedt voor nutriëntenterugwinning. Randvoorwaarden vormen de inzameling van geconcentreerd toiletwater (zwartwater) en de aanleg van een gescheid ...
help
Warmtekrachtkoppeling op de rwzi Kampen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Heemskerk, M. \ 2011
De rwzi Kampen verwerkt het afvalwater van de kernen Kampen en IJsselmuiden en is gelegen op het industrieterrein Haatlandhaven. Het beschikt over een slibgistingsinstallatie en produceert ca. 1500 M 3 biogas per dag. De installatie is sinds november ...
help
Optimalisatie WKK en biogasbenutting [Boek]
Clevering-Loeffen, P. \ 2011
Dit rapport bevat de resultaten van een systematische vergelijking van de verschillende mogelijkheden voor optimale benutting van biogas uit slibvergisting. Ook worden er in dit rapport handvatten aangereikt voor een zo efficiënt mogelijke benutting ...
help
Inventarisatie van omvang en kenmerken van schuimvorming in de slibgisting [Boek]
Mulder, A. \ Brandse, F. \ [2007]
Acute en ongecontroleerde schuimvorming heeft grote nadelige gevolgen voor de veiligheid en de operationele en financiële bedrijfsvoering van de slibverwerking. De aard en omvang van de problematiek is geinventariseerd. In ongeveer 25% van de slibgis ...
help
Evaluatie van ultrasoontechnologie door 1 jaar praktijkervaring op RWZI Turnhout \ WT-afvalwater [Artikel]
Cauwenberghs, J. \ Thoeye, C. \ Weemaes, M. \ Hellinck, N. \ De Gueldre, G. De \ 2011
Extreme schuimvorming bij het vergisten van surplusslib op RWZI Turnhout heeft geleid tot het stilleggen van de vergistingsinstallatie. De aanwezigheid van filamenteuze bacteriën (Microthrix, Nostocoïda) in het te vergistensurplusslib liggen aan de b ...
help
Profielwerkstuk leidt tot besparing : vwo-scholieren adviseren: voederwei en biogascentrale \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jansen, B. \ 2014
Het afvalproduct van kaasproductie blijkt uitstekend geschikt om de vergisting in biogasinstallaties op gang te houden. Voederwei, het alternatief voor het dure glycerol, levert Waterschap Reest en Wieden jaarlijks een besparing op van 73.013 euro. 2 ...
help
Water and energy : international conference, Amsterdam, The Netherlands, West Indisch Huys, 10th-12th November 2010 : conference proceedings [Congresverslag]
Kruize, R. \ International Water Association (IWA) \ Waternetwork \ [2010]
Water and energy are two essential resources, the availability of which is already becoming critical in some societies. Both factors are influenced by climate change. Consequently, protective countermeasures (adaptation) as well as preventive measure ...
help
Rioolwaterzuivering als deel van groen-gasproductie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leeuwen, R.P. van \ Alberts, B. \ Jogems, J. \ 2013
De vergistingsinstallatie van een rioolzuiveringsinstallatie wordt aangepast om mest en biomassa te vergisten, zodat biogas kan worden geleverd. Naar dit concept is onderzoek uitgevoerd op de rwzi Goor, met een uitgewerkte businesscase.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.