Login

Hydrotheek

help
APK-keur voor rioolpompen en gemalen wenselijk : twintig jaar aanmodderen met onderhoud [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Teunissen, H. \ 2007
Bij gemeentes heerst een gebrek aan kennis om te beoordelen wanneer het rioolsysteem aan onderhoud toe is. Een kwaliteitsnormering, met een uniforme beoordelingsmethode, kan uitkomst bieden. Het voorbeeld van een kwaliteitsnorm voor de slijtring van ...
help
Rioolrenovatie is gebaat bij specialistisch toezicht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Alphen, R.C.J. van \ Kuit, J. \ Ceric, R. \ 2008
Dit is het laatste artikel in een serie van 3 over knelpunten bij rioolrenovatie. Bij een rioolrenovatie zijn tijdens het gehele renovatieproces diverse controle-momenten noodzakelijk. Een belangrijk onderdeel is de controle van het gerede product me ...
help
Status and future trends of ICA in wastewater treatment: a European perspective \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Jeppsson, U. \ Alex, J. \ Pons, M.N. \ 2002
The status of instrumentation, control and automation (ICA) within the European wastewater community is reviewed and some major incentives and bottlenecks are defined. Future trends of ICA are also discussed
help
Voordeel opdoen met 'Lean Six Sigma' : waarom een mager zesje accepteren voor bedrijfsresultaat? [Thema personeel en opleidingen] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bergman, M. \ 2005
Niet alleen volgens wetenschappers, ook volgens beursgenoteerde multinationals zoals Xerox, BMW en Bank One en het MKB kunt u met het programma Lean Six Sigma essentiële bedrijfsbelangen realiseren, zoals een verlaging van de operationele kosten, het ...
help
Organiseren van de opstart van rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Poulus, E. \ 2003
In dit artikel wordt omschreven waarop dient te worden gelet en welke organisatiestructuur hiervoor kan worden gebruikt om de overgang van einde constructie naar uiteindelijke bedrijfsvoering naar een nieuwe of gewijzigde rwzi zo goed mogelijk te lat ...
help
Sensortechniek alternatief voor analyser? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schuurman, E. \ 2005
In de periode februari tot en met september 2004 is in één van de vier beluchtingtanks van rwzi De Groote Lucht een proef uitgevoerd met een ammoniumsensor. Nadat bleek dat de meetwaarden van de sensor vergelijkbaar waren met die van de aanwezige amm ...
help
Centrale regie bij Vallei en Veluwe \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mons, M. \ 2012
‘In 2030 worden alle rioolwaterzuiveringen in Nederland vanuit één centrale ruimte bestuurd.’ Een uitspraak, die Douw Jan Tilkema ergens in 2004 liet vallen. ‘Onzin’, ‘Belachelijk’, ‘Hoe wil hij dat doen?’ waren veelgehoorde kreten. Toch zit er achte ...
help
Succesvolle voorspellende regeling voor drinkwatersystemen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bakker, M. \ 2012
DHV heeft in nauwe samenwerking met een aantal Nederlandse waterleidingbedrijven een slimme regeling voor de besturing van drinkwatersystemen ontwikkeld: OPIR genaamd (Optimale Productie door Intelligente Regeling). De kern van deze regeling is een v ...
help
‘Het bedrijf stond bol van afvalwater’ \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
Perrée, H. \ 2009
Top Moerdijk staat bij het waterschap Brabantse Delta en politie bekend als een hardleers bedrijf. Jarenlang mengt het illegaal grondstromen en loost het afvalwater op de sloot. Politie Midden en West Brabant heeft het strafrechtelijk onderzoek net a ...
help
Standaardisatie stroomlijnt visuele inspecties \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Moser, G.M. \ Meer, M.T. van der \ Schelfhout, H.A. \ 2009
Binnen het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen zijn 3 verkenningen uitgevoerd om meer uniformiteit te krijgen bij visuele inspecties van waterkeringen
help
Sturen als het fout gaat \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stronks, M. \ Langereis, A. \ 2010
De laatste jaren is er veel aandacht voor real time control (rtc). Er zijn verschillende artikelen over geschreven, er worden seminars over gehouden en module C2350 van de Leidraad Riolering is er volkomen aan gewijd. Rtc wordt altijd uitgelegd als h ...
help
Multidisciplinaire samenwerking nog onder de maat : voorbereiding rampbestrijding overstromingen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Heuer, L. \ Ligthart, N. \ 2005
Ook na overstromingen van 1926 en 1953, gevolgd door bijna dijkdoorbraken van 1993 en 1995 (rivierengebied), met werkelijke overstromingen in 2003 (kadebreuken in Steyl) en droogte calamiteiten in Wilnis en Rotterdam, is nog steeds waakzaamheid gebod ...
help
Basisvereisten crisismanagement : de decentrale normen benoemd [Boek]
Madern, M.H.E. \ Landman, W. \ 2006
Basisvereisten Crisismanagement betreffen een beperkte set –op termijn juridisch te verankeren– kwantitatieve en kwalitatieve normen voor de voorwaardenscheppende processen binnen de rampenbestrijding/crisisbeheersing, waaraan iedere veiligheidsregio ...
help
Evaluating odour control technologies using reliability and sustainability criteria : a case study for water treatment plants \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Kraakman, N.J.R. \ Estrada, J.M. \ Lebrero, R. \ Cesca, J. \ Munoz, R. \ 2014
Technologies for odour control have been widely reviewed and their optimal range of application and performance has been clearly established. Selection criteria, mainly driven by process economics, are usually based on the air flow volume, the inlet ...
help
Optimalisatie hogedrukpompen Brabant Water levert jaarlijks 8,6% energiebesparing op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aa, A. van der \ Eijpelaar, E. \ Ruyten, J. \ Kooij, K. \ 2010
Door regelmatig de bedrijfsvoering van de hogedrukpompen van 33 productielocaties onder de loep te nemen, heeft Brabant Water bij de eerste 4 pompstations een jaarlijkse besparing weten te behalen van in totaal 520 MWh. Dit houdt een gemiddelde bespa ...
help
GFRS : een maatlat voor het functioneren van een rioolstelsel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijs, J.T.F. \ Moens, M.R. \ 1995
GFRS staat voor goed functionerend rioolstelsel
help
Geoptimaliseerde sturing van rioleringssystemen : een case study in Rotterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nelen, F. \ Beenen, T. \ Geerse, H. \ 1991
help
PWN bespreekt met burgemeesters reactie op calamiteiten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westra, J. \ 2004
In tijden van crises is het goed te weten wie je partners zijn en in welke mate je op elkaar kunt bouwen. De beste crisisbeheersing is immers crisispreparatie. Met die wetenschap in het achterhoofd hield PWN, als één van de grootste waterleidingbedri ...
help
Ondersteuning planning en controle bij waterschappen vraagt integrale aanpak [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, P. van \ Smits, E. \ Saher, E. von \ Schinkel, L. \ 2005
Prestatiegericht werken en benchmarking zijn steeds vaker gehoorde termen bij waterschappen. Bij prestatiegericht werken hoort het structureel meten van de prestaties en de inbedding hiervan in de cyclus van planning en controle. Maar wat zijn de pre ...
help
De inspectie van drinkwaterinstallaties en de advisering aan de gebruiker door middel van een personal computer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, H.L. van \ 1986
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.