Login

Hydrotheek

help
Rapport Commissie Rivierdijken [Boek]
Becht, C.J.G. \ 1977
Rapport Commissie Becht
help
Praktijkonderzoek naar corrosie bij damwanden : t.b.v. stabiliteitsschermen en erosieschermen in waterkeringen [Boek]
Kraaijenbrink, P. \ 2013
In 2003 is gestart met onderzoek naar corrosie bij damwanden die voor dijkversterkingen tweezijdig in de ondergrond staan. In het algemeen zijn dit voornamelijk stabiliteitsschermen en erosieschermen. In onderhavige rapportage zijn, samen met de resu ...
help
Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1985-1989
help
Waarom dansen de muggen boven de Waal? : een onderzoek naar macrofauna bij verschillende kribvaktypen in de Waal [Boek]
Rozier, W. \ 2003
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de macrofaunasamenstelling in verschillend ingerichte kribben en op de verschillende locaties binnen het kribvak. Het onderzoek is een afstudeeropdracht die is uitgevoerd in opdrac ...
help
Infrastructuur en netwerken : klimaat en vitale infrastructuur [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Infrastructuur en Netwerken is de samenhang onderzocht van vitale infrastructuren en zijn manieren ...
help
Afsluitingstechnieken in de Nederlandse Delta : een overzicht van de ontwikkeling van deze techniek [Boek]
Stamhuis, E. \ Pilon, J.J. \ Horn, M.L. ten \ 1997
Werkervaringen van de auteur, opgedaan tijdens zijn verblijf bij Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen, de Deltadienst. Bij het aanzwellend pleidooi voor een open Oosterschelde zocht en vond hij een andere werkkring in Wageningen, Landbouwhoges ...
help
Modelonderzoek van een stuw in de Peelrijt [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1979
In samenwerking tussen het Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie van de Landbouwhogeschool en het Staatsbosbeheer werd een model van een schuifstuw in de Peelrijt, bovenstrooms van het Beuven, geijkt. De Peelrijt stroomt door het zuidelijk ...
help
Safe dams and dikes, how safe? \ Dams and dikes in development : proceedings of the symposium at the occasion of the World Water Day, 22 March 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Vrijling, J.K. \ 2003
help
Vijftig jaar Veerse Gatdam : 'niet spannend; wel boeiend' \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2011
Gillende scheepsfluiten; een gelach uit duizenden kelen; een 'waterstaatshow'. De Provinciale Zeeuwsche Courant kwam superlatieven tekort. Niet voor niets: 14 april 1961 was voor Zeeland een historisch moment. Precies om vijf minuten over vier die da ...
help
Bestuurlijke verhoudingen en waterstaat : de geschiedenis van de Snippelingsdijk te Deventer \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Raap, E. \ 1998
help
De oudste geschiedenis van het dijk- en waterbeheer \ De Stichtse Rijnlanden : geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen [Hoofdstuk uit boek]
Hovenkamp, H. \ 1993
help
Start aanleg kaden in Limburg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
help
Demontabele wanden als waterkering : Roer en Overmaas \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eijk, F.C.A.A. van \ 1996
help
Building with nature in de negentiende eeuw: de Amelander dam [historie] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2013
Nadat drie kooplui in 1879 via 'de dam' Ameland bereikten, schreef de Leeuwarder krant: 'men kan dus veilig aannemen dat de communicatie tussen Ameland en het vaste land voorgoed is verzekerd en dat Nederland een eiland minder telt'. Dat was niet hel ...
help
Technisch rapport macrostabiliteit [Boek]
Zwanenburg, C. \ Duinen, A. van \ Rozing, A. \ 2013
Dit rapport is het concept ‘Technisch Rapport macrostabiliteit bij Dijken’ (TRMD). In dit technisch rapport worden benodigde stappen gegeven die nodig zijn om een uitspraak over de macrostabiliteit van dijken en dammen ‘dijk’ te kunnen geven. Hierbij ...
help
Waterbeheer in Wallonië (4): stuwmeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jaskula-Joustra, A. \ 2003
In het Waalse gedeelte van het stroomgebied van de Maas bevinden zich acht vrij grote stuwmeren, waaraan in dit artikel aandacht besteed wordt. Ze verschillen van elkaar in doelstelling (meestal multifunctioneel) en in grootte. Veruit het grootste is ...
help
Nederlandse studenten gaan waterreservoirs in Kenia bouwen : regio niet langer afhankelijk van regenseizoen [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Vier Nederlandse studenten Civiele Techniek/Bouwkunde vertrekken op 3 mei voor drie maanden naar Kenia om daar samen met enkele lokale studenten en de plaatselijke bevolking een 'sand-storage dam' te gaan bouwen. Door de bouw van deze dam krijgt binn ...
help
Nederlanders ronden Leningrad Dam af : DHV en Royal Haskoning aan de slag met megaproject bij St. Petersburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beerda, E. \ 2004
Nederlandse ingenieurs van DHV en Royal Haskoning werken in St. Petersburg aan de voltooiing van één van de laatste megaprojecten van de Sovjet-Unie. De 'Leningrad Dam', die de bevolking van St. Petersburg moet beschermen tegen overstromingen, heeft ...
help
Dijken en dammen \ De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland : voorschrift toetsen op veiligheid voor de tweede toetsronde 2001-2006 (VTV) [Hoofdstuk uit boek]
2004
help
Living with dams \ Dams and dikes in development : proceedings of the symposium at the occasion of the World Water Day, 22 March 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Saeijs, H.L.F. \ Schuijt, K.D. \ 2003
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.