Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 71

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="diergedrag"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effecten van Graskarper op de kwaliteit van watersystemen [Boek]
Nagelkerke, L.A.J. \ Peeters, E.T.H.M. \ Moonen, J. \ Smeden, J. van \ 2018
In deze literatuurstudie is geëvalueerd wat de effectiviteit en ecologische effecten zijn van het uitzetten van graskarpers (Ctenopharyngodon idella) als beheermaatregel om plantengroei te beperken. Daarnaast zijn de effecten van het uitzetten van gr ...
help
Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
help
Ruimte voor Levende rivieren : achtergronddocument [Boek]
2018
Centrale boodschap Het gefragmenteerde en onvolledige herstel van riviernatuur, het veranderende klimaat en de sectorale strategieën om daarop te anticiperen, de versnipperde verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de strategieën: dat zijn voor ...
help
Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen : ontwikkeling van een methode om natuurdoelen te realiseren buiten het Natuurnetwerk Nederland [Boek]
Melman, Th.C.P. \ Adrichem, M.H.C. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Clement, J. \ Jochem, R. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Schotman, A.G.M. \ Visser, T. \ 2017
We hebben een methode ontwikkeld om de bijdrage te bepalen van natuurcombinaties buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan Europese biodiversiteitsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Van alle VHR-soorten is een selectie gemaakt waarvoo ...
help
Natura 2000 : ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen : juni 2015 [Boek]
2015
In het beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen voor Kampina & Oisterwijkse Vennen uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd. Het plan heeft drie delen: Deel A (hoofdstukken 2, 3, 4) bevat de uitgangspunten van het plan in de vorm van een gebied ...
help
Het voorkomen van diadrome vis in de spuikom van Kornwerderzand 2001-2012 en de relatie met spuidebieten [Boek]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2014
Het doel van deze studie is om een uitgebreide analyse uit te voeren van de fuikvangsten, die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand. Hierbij wordt ook een relatie van de fuikvangsten met de spui-debieten gelegd. Een tweede doel van deze rap ...
help
Merk-terugvangst experiment rivierprik (Lampetra fluviatilis) bij Kornwerderzand [Boek]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2014
Het doel van dit onderzoek is om de interpretatie van de fuikvangsten die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand te verbeteren. Fuik vangsten zijn altijd een resultante van aanbod van vis en gedrag, met als gevolg dat dezelfde resultaten een ...
help
Explicit site fidelity of European catfish (Silurus glanis, L., 1758) to man-made habitat in the River Meuse, Netherlands \ Journal of applied ichthyology = Zeitschrift für angewandte Ichthyologie [Artikel]
Brevé, N.W.P. \ Verspui, R. \ Laak, G.A.J. de \ Bendall, B. \ Breukelaar, A.W. \ Spierts, I.L.Y. \ 2014
After a century of near absence, records of European catfish (Silurus glanis, L., 1758) in the Netherlands have increased markedly since 1994. The majority of records (about 60% of the total) originate from a 12 km dammed section of the River Meuse i ...
help
STOWA brengt gangen muskusrat helder in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
STOWA doet praktijkzoek naar de omvang van graverij door muskusratten en de invloed ervan op de veiligheid van dijken en kaden. Daarvoor is de graverij onlangs met purschuim letterlijk in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat de muskusratten indrukwekke ...
help
Heikikkers inventariseren in het veenweidegebied \ Schubben en slijm [Artikel]
Goverse, E. \ Slagboom, R. \ Lugt, A. van der \ 2014
In het vroege voorjaarjaar trekken heikikkers massaal van hun overwinteringlocatie naar hun voortplantingswater, waarna een prachtig schouwspel zich voordoet met roepende blauwe mannetjes. Dit artikel behandelt naast specifieke kenmerken van het veen ...
help
Monitoring vismigratie bij 14 kunstwerken in het beheergebied van Wetterskip Fryslân : najaar 2012 [Boek]
Koopmans, M. \ 2013
Wetterskip Fryslan heeft in 2012 de stap genomen om een aantal knelpunten in vismigratie te laten onderzoeken. Als eerste ging de aandacht uit naar de najaarsmigratie. In totaal zijn veertien locaties onderzocht, zeven op de rand van het beheergebied ...
help
Onderzoek naar viswering en visgeleiding bij 7 gemalen in Nederland [Boek]
Kroes, M.J. \ Boer, M.B.E. de \ Bruijs, M.C.M. \ Winter, H.V. \ 2013
Gemalen vormen een barrière voor vismigratie van met name schieraal. De vraag is in welke mate schade en sterfte optreedt onder vis die pogingen onderneemt om het opvoerwerk te passeren of juist onvrijwillig door poimpen wordt ingezogen. In opdracht ...
help
Evaluatie stroboscooplampen en FishTrack bij gemaal Offerhaus : stroomafwaartse migratie [Boek]
Kroes, M. \ Boer, M. de \ Winter, E. \ 2013
Het onderzoeksproject heeft de volgende vraagstellingen: - Hoe is de toepassingsefficiëntie van de beide systemen (FishTrack en stroboscoop lampen) ten behoeve van visweren en visgeleiding bij gemalen voor schieraal? - Wat zijn de daarbij behorende w ...
help
Evaluatie Fis-lampen gemaal Schanserbrug [Boek]
Kroes, M. \ Boer, M. de \ Winter, E. \ 2013
Het FIS-systeem bij gemaal Schanserbrug bestaat uit 2 lampen, die aan weerszijden van de instroom van het gemaal zijn geplaatst. Deze lampen knipperen in hoge frequentie en zijn in richting verstelbaar. Een onderzoek richt zich op de wijze van toepas ...
help
Het effect van drijvende veenmatten en kunstmatige onderwaterplanten op Blankvoorn (Rutilus rutilus) en Baars (Perca fluviatilis) in een veld experiment [Studentenverslag]
Dam, J. \ 2013
In een experperiment in de Volgermeerpolder is door middel van het plaatsen van zes enclosures in een sawa onderzocht of Blankvoorn Rutilus rutilus en Baars Perca fluviatilis een voorkeur hebben voor drijvende veenmatten en/of kunststof waterplanten. ...
help
Vismonitoring bij vismigratievoorzieningen en barrières voor vismigratie in het beheergebied van Wetterskip Fryslân : projectverslag [Studentenverslag]
Willems, B. \ 2012
Vrije vismigratie in het beheergebied van Wetterskip Fryslân wordt belemmerd door verschillende barrières en kunstwerken, zoals gemalen en stuwen. Ter verbetering van de vismigratiemogelijkheden zijn er in het beheergebied van Wetterskip verschillend ...
help
Van rugzwemmers en buikschuivers : Maarten Zonderwijk: aan de waterkant \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Zonderwijk, M. \ 2012
Ecoloog Zonderwijk geeft uitleg over twee groepen binnen de familie van de wantsen: de duikerwantsen en de bootsmannetjes
help
Stoere blankvoorn kiest de luwte \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2012
Sommige blankvoorns en brasems vertonen migratiegedrag. Waarom ze dat doen wordt steeds duidelijker door zenderonderzoek. Studies aan partial migration leveren nieuwe inzichten over de invloed van vissengedrag op ecologische processen en waterbeheer.
help
From Sea to Source : wereldwijde gids voor herstel van vismigratieroutes \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Scheper, A.J. \ 2012
Zowel nationaal als internationaal komt er steeds meer aandacht voor vismigratie. Terecht want het vrij kunnen migreren tussen paai-, opgroei en fourageergebied is voor vissen van levensbelang. Kort geleden verscheen het boek From Sea to Source waari ...
help
Waterkevers op landgoed Hoosden : mobiliteit en populatiegedrag bij enkele grotere soorten \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lenders, A.J.W. \ 2012
In het jaar 2010 werd een onderzoek uitgevoerd naar de mobiliteit van grote waterkevers in Landgoed Hoosden, een natuurgebied ten westen van de dorpskern van Sint Odiliënberg. Het onderzoek liep parallel met een visseninventarisatie. Hiervoor waren v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.