Login

Hydrotheek

help
Problemen van waterafvoer in agrarische gebieden [Boek]
Bijkerk, C. \ 1963
help
Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van drainage \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Segeren, W.A. \ Schultz, E. \ 1993
help
Land drainage : art, skill, science, or technology \ Hydraulic design in water resources engineering : land drainage : proceedings of the 2nd international conference, Southampton University, U.K. April 1986 [Hoofdstuk uit boek]
Molen, W.H. van der \ 1986
help
Ontwikkeling in de drainagetechniek : inleiding B-cursus cultuurtechniek [Boek]
Segeren, W.A. \ Zuidema, F.C. \ 1966
help
Drainage of undulating sandy soils with high groundwater tables [Boek]
Ernst, L.F. \ 1978
help
Afvoer van polders en stroomgebieden [Boek]
Hellinga, F. \ 1953
help
Cursus voor technisch ambtenaren 1959 - No. 1: Grondslagen van waterbeheersingsplannen [Boek]
Duin, R.H.A. van \ [1959]
help
Envelope design for subsurface drains [Boek]
Vlotman, W.F. \ Willardson, L.S. \ Dierickx, W. \ 2000
help
Afvoerberekening uit geregistreerde peilen [Boek]
Humbert, H. \ 1970
help
Poldergemalen, veeleisend voor ontwerper, bouwer en beheerder \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Segers, R. \ 1982
Bij de waterbeheersing van een polder speelt de kwaliteit van het gemaal een grote rol. Enkele gedachten zijn uitgewerkt met betrekking tot de vormgeving, de mechanisch/elektrische installatie en de energievoorziening van gemalen
help
invloed van gemalen op de waterbeweging in waterlopen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Bouwknegt, J. \ Stolker, G.H. \ 1984
Ingegaan wordt op de hydraulische processen, die optreden in de toevoerleidingen tengevolge van in- en uitslag van een gemaal. Met behulp van het computerprogramma HYDRA zijn de volgende factoren bij de berekeningen betrokken : maximaal toelaatbare s ...
help
Verticale drainage gecombineerd met horizontale afvoerleidingen : afleiding en gebruik van enkele niet-stationaire drainageformules [Studentenverslag]
Klaarenbeek, R.J. \ 1989
help
Rapport inzake de bemaling van Frieslands boezem [Boek]
Friesland. Provinciale Waterstaat \ 1956
help
Enkele kanttekeningen bij de methode Dekker [Boek]
Wind, G.P. \ Wesseling, J. \ 1984
De methode Dekker behelst een samenhangend ontwerpsysteem voor het ont- en afwateringsstelsel. In de praktijk blijkt namelijk dat voor beide systemen verschillende criteria worden gebruikt. Het gegevencommentaar hierop heeft vooral betrekking op het ...
help
Nieuwe spuisluis bij Dintelsas (2) : waterloopkundig ontwerp \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Jong, J.A. de \ 1982
help
Wederkerigheid en retourbemaling \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ 2016
Artikel over bemaling, retourbemaling en wederkerigheid - wederkerigheid geldt voor een willekeurige hoeveelheid grond met verzadigd grondwater, waarbinnen alleen onttrekkingen in de punten A en B plaats vinden.
help
Development of CASCADE-TOXSWA model to assess exposure at catchment scale [Poster]
Berg, E. van den \ Adriaanse, P. \ Horst, M. ter \ Kruijne, R. \ Beltman, W. \ Groenwold, J. \ Boesten, J. \ 2009
Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van het CASCADE-TOXSWA model, waarmee concentraties, van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, in een afwateringssysteem bepaald kunnnen worden
help
Aanleg en onderhoud van drainage [Boek]
Consulentschap in Algemene Dienst voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw \ Consulentschap in Algemene Dienst voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw \ 1982
help
De toepassing van het in geohydrologische zin isoleren van een bouwplaats door middel van een waterremmend scherm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuylekom, M.H. van \ Schoneveld, J. \ 1982
Verlaging van de grondwaterstand binnen een bouwput met behulp van een verticaal geplaatst scherm. In een stationaire situatie is een onttrekking van 20 m3/h ruim voldoende om een verlaging van 5 m te realiseren
help
Regelbare drainage [Factsheet] - Herz. uitg
2013
Bij regelbare drainage wordt grondwater niet meteen afgevoerd, maar (deels) vastgehouden in de bodem. Door de ontwateringsbasisin hoogte te variëren kan de intensiteit van de drainage worden ingesteld. Regelbare drainage is daamee een instrument om m ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.