Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 28

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="draineerbuizen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Tracing disturbances in pipe drains with a rodding tool \ ICID bulletin: irrigation, drainage and flood control / International Commission on Irrigation and Drainage - Bulletin CIID : irrigations, drainage et maitrise des crues / Commission Internationale des Irrigations et du Drainage [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1991
help
Effects of jet flushing on drain performance and sustainability \ Transactions fifteenth international congress on irrigation and drainage [Artikel]
Zeijts, T. van \ Bons, A. \ 1993
help
Some typical aspects of maintenance of drainage systems in flat areas \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Schultz, B. \ Vries, W.S. de \ 1993
help
Drainage-onderhoud in de IJsselmeerpolders \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Scholten, J. \ 1989
help
Richtlijnen voor onderhoud drainage onder verschillende omstandigheden [Boek]
Scholten, J. \ 1987
help
Mineral clogging of wrapped subsurface drains, installed in unstable soils : a field survey \ Proceedings 5th international drainage workshop : subsurface drainage on problematic irrigated soils : sustainability and cost effectiveness, February 8 - 15, 1992, Lahore, Pakistan = Actes du 5ieme seminare international sur le drainage : les problemes de drainage souterrain des sols irrigues : perennite et rentabilite, Fevrier 8 - 15, 1992, Lahore, Pakistan [Hoofdstuk uit boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ 1992
help
Verstopping van drainagestelsels door ijzerverbindingen : de situatie in de IJsselmeerpolders \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Scholten, J. \ 1989
help
De stroming van het grondwater in de omgeving van poreuze drainbuizen of drainbuizen met een relatief groot aantal perforaties [Boek]
Ernst, L.F. \ 1962
Met een hier beschreven afleiding wordt een formule verkregen voor de grootte van de weerstand, welke de stroming in de omgeving van een drainbuis ondervindt. Hoewel zekere benaderende veronderstellingen worden ingevoerd en de invloed hiervan niet zo ...
help
Mineral and ochre clogging of subsurface land drainage systems in the Netherlands \ Geotextiles and geomembranes : an official journal of the International Geotextile Society [Artikel]
Stuyt, L.C.P.M. \ Oosten, A.J. \ 1987
help
Aanleg en onderhoud van drainage \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Boer, A. de \ Huinink, J.T.M. \ 1986
Voor het verbeteren van de ontwateringstoestand van de meeste gronden is de aanleg van een buisdrainage noodzakelijk. In dit artikel wordt ingegaan op enkele aspecten van aanleg en onderhoud, zoals draindiepte, drainafstand, buislengte, omhullingsmat ...
help
Drainage- en infiltratie weerstanden in het veenkoloniale gebied : een onderzoek naar de mogelijkheden om het grondwaterpeil te beinvloeden door middel van infiltratie via opgeschoonde wijken of drains [Boek]
Bartelds, A. \ Merkens, H. \ Schiltkamp, H. \ 1982
help
Some results of a 12 year experiment with different subirrigation levels in a young marine clay soil in the IJsselmeerpolders in the Netherlands \ Drainage and water table control : proceedings of the sixth international drainage symposium, 13 - 15 December 1992, Nashville, Tennessee [Hoofdstuk uit boek]
Visser, J. \ 1992
help
Keuze van omhullingsmaterialen bij drainage : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (1) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Voor de toepassing van omhullingsmaterialen zijn een paar praktische regels afgeleid uit praktijkervaringen en jarenlang onderzoek
help
Roestafzettingen bij in het veen gelegde drainbuizen [Boek]
Kaptein, L.A. \ Zwan, L.M. van der \ 1962
De ontwateringsklachten zijn in de winter van 1956-'57 door de afdeling Onderzoek van de Provinciale Directie in Zeeland onderzocht. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zijn enige praktijkproeven aangelegd en vervolgd. De uitkomsten van d ...
help
Soil particle size distributions related to subsurface drainage systems in the Netherlands, the United States and Canada [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ 1983
In order to check the state of subsurface drain/envelope combinations, several dig-ups were made in the State of Michigan (United States), the Province of Ontario (Canada) and the southwestern part of the Netherlands, These opportunities were used to ...
help
Sterke vermindering van fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden met de fosfaatbindende drain [Brochure]
Groenenberg, B.-J. \ Chardon, W. \ Koopmans, G. \ 2013
Voor gedraineerde landbouwgronden (meer dan 50% in Nederland) heeft Alterra de fosfaatbindende drain ontwikkeld. Dit is een normale buisdrain die is ingebed in ijzerzand. De omhulling met ijzerzand bindt het fosfaat uit het fosfaatrijke water voor he ...
help
Horizontaal gestuurd geboorde drains als onderdeel van de waterwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Appeldoorn, P. \ Wensing, M. \ Akker, C. van den \ 2000
In het infiltratie- en winsysteem van de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt het geinfiltreerde water terug gewonnen door inmiddels 40 jaar oude drains op grote diepte. Voor vervanging van de drains zijn een aantal technieken vergeleken, o.a. op de ...
help
Watertable control indices for drainage of agricultural land in humid climates \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Smedema, L.K. \ 1988
help
Common lines in research on drainage envelopes in France and in the Netherlands \ Agricultural water management : proceedings of a symposium on agricultural water management, Arnhem, Netherlands, 18 - 21 June 1985 [Hoofdstuk uit boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Cestre, T. \ 1986
help
Jet flushing, a method for cleaning subsurface drainage systems [Boek]
Bons, A. \ Zeijts, T. van \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.