Login

Hydrotheek

help
Relatienotagebied "De Reest : een ecologische vegetatiekartering [Boek]
Sikkema, K. \ 1981
Na een korte gebiedsbeschrijving in hoofdstuk I wordt in hoofdstuk II de gebruikte vegetatie-indelingen en -begrippen beschreven. In hoofdstuk III worden de resultaten van de kartering behandeld en de kaarten toegelicht. Bij de verslaggeving zijn zak ...
help
Dijkgraaf Marga Kool van Waterschap Reest en Wieden: "Burgers gaan lasten van de natuur betalen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2006
Tegenover een Hoogheemraadschap van Delfland met zijn vele inwoners en zijn hoge percentage verhard oppervlak staan waterschappen,die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer in grote gebieden met relatief weinig inwoners. Het Waterschap Reest en W ...
help
Kiezelwieren brengen biologische kwaliteit Drentse beken vanaf 1923 in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ Riegman, R. \ Wanningen, H. \ 2005
Voor de monitoring van de kwaliteit van stromende wateren voor de Kaderrichtlijn Water is het fytobenthos (de algen op de bodem en aan de water- en oeverplanten) een nieuw element. In Nederland is daarnaar nog weinig onderzoek gedaan, vooral omdat we ...
help
Directeur Karst-Jan Hoogsteen van Waterleiding-Maatschappij Drenthe: "WMD is voor Vitens interessant, Vitens niet voor WMD" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2005
Minister Brinkhorst houdt de waterbedrijven voor dat zij de buitenlandse markt moeten opzoeken. Oud-premier Kok roept de watersector op om samen een vuist te maken en met de Nederlandse uitvindingen en kennis de motor van de Europese watertechnologie ...
help
Sieralgen \ Het Drentse Landschap : kwartaalblad van de Stichting Het Drentse Landschap [Artikel]
Meulen, H.J. van der \ Westen, M.C. van \ 2011
Sieralgen ontlenen hun naam aan hun sierlijke uiterlijk. De afmetingen van deze algen zijn zo klein, dat ze alleen met behulp van een microscoop kunnen worden bestudeerd. De grootte varieert van ca. 0,01 mm tot 1,0 mm. De allergrootste zijn met het b ...
help
Aanzienlijke kostenreductie door de vorming van struviet uit zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meindertsma, A. \ Majoor, E. \ 2012
De kosten voor de ontwatering en de afzet van het zuiveringsslib van Waterschap Velt & Vecht daalden met 15 procent door de vorming van struviet alvorens het zuiveringsslib te ontwateren. In juli 2010 is de installatie in bedrijf genomen. Sindsdien i ...
help
Onderzoek influent en effluent rioolwaterzuiveringsinstallaties : Rwzi Dieverbrug, Vollenhove en Westerbork (2006) : Rwzi Beilen, Echten, Smilde en Steenwijk (2008) [Boek]
Pieters, B.J. \ Janmaat, L.M. \ 2009
Grontmij | AquaSense is door het waterschap Reest en Wieden gevraagd de resultaten van chemische analyses van in- en effluent van 7 verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) te verwerken, te vergelijken en te interpreteren. Dit omvat de ...
help
Waterkwaliteit - wateraanvoer Drenthe [Boek]
Waterloopkundig Laboratorium \ 1987
help
Advies debietmeetstation Oude Diep te Echten [Boek]
Boiten, W. \ 1990
help
Toepassing van het stationaire grondwaterstromingsmodel Femsats in 'De Monden' [Boek]
Smidt, E.H. \ 1984
help
Grondwaterstandsfluctuaties en bergingscoefficienten in het Fochtelooerveen [Boek]
Ernst, L.F. \ 1981
help
Diffuse bronnen en de kwaliteit van het Drentse oppervlaktewater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wanningen, H. \ 1998
help
Project uitbreiding RWZI Sleen en Coevorden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Tiesinga, H. \ 1998
help
Provincie hakt knoop door over zwart stemmen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Weggemans, R. \ 1995
help
GS Drenthe voor all-in waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Weggemans, R. \ 1993
help
Expositie 'Dijk te kijk' groot succes \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vendrig, T.P.M. \ 1995
help
'Schoon water voor een zo laag mogelijke prijs' : [Zuiveringsschap Drenthe] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
Korte impressie van de werkzaamheden van het Zuiveringsschap Drenthe
help
Slibindikkingsproces op de rwzi Echten (Drenthe) \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Mulder, H. \ 1996
help
De grondwaterkwaliteit van Drenthe : rapportage over het meetjaar 1995 van het provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit [Boek]
Broers, H.P. \ 1996
help
Integraal beheersplan 1997 tot en met 2000, Zuiveringsschap Drenthe [Boek]
Zuiveringsschap Drenthe \ [1997]
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.