Login

Hydrotheek

help
De technische leveringszekerheid van een pompstation \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immink, W. \ Ruiter, P.J. \ 1991
help
Microbiologische kwaliteitseisen voor drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Havelaar, A.H. \ 1981
Bepaalde eigenschappen van de belangrijkste bacteriegroepen die worden gebruikt om de kwaliteit van drinkwater te beoordelen, worden besproken.
help
WRK (de waterwin-watertransport werken) 3 officieel in gebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Provinciale Waterstaat Noord-Holland \ 1981
Artikelen door een aantal specialisten over de verschillende aspecten van een nieuw waterzuiveringsbedrijf.
help
De gezondheid van de mens begint bij een gezond milieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Martijn, Th.G. \ 1982
De invloed van de mens t.a.v. het milieu en de gevolgen daarvan voor de drinkwatervoorziening
help
Beschermingwaterleidingbedrijven in oorlogs- en andere buitengewone omstandigheden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schoonhoven, J.H. van \ Vries, P.C.J. de \ 1982
help
Leveringszekerheid van drinkwatervoorzieningssystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koster, P.K. \ Tangena, B.H. \ 1983
Bij de planvorming omtrent toekomstige drinkwatervoorzieningssystemen is het wenselijk dat men de beschikking heeft over een objectieve beoordeling van alternatieve voorzieningen op het punt van leveringszekerheid
help
Europees milieubeleid en de gevolgen voor de waterleidingbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Fairclough, A.J. \ Dirickx, J. \ Craenenbroeck, W.W. van \ 1983
Voordrachten gehouden op de vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Europees milieubeleid en de gevolgen voor de waterleidingbedrijven', gehouden aan de TH Delft op 6 en 7 januari 1983
help
Grondslagen van de normstelling voor drinkwaterbereidingschemicalien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noordam, P.C. \ Graveland, A. \ 1985
help
Drinkwatervoorziening in buitengewone omstandigheden (deel I) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schoonhoven, J.H. van \ 1985
Beschermingsplannen en beschermende maatregelen ter instandhouding van de drinkwatervoorziening onder buitengewone omstandigheden. Zie ook H2O 18 (10) 1985, blz. 200-203 (dl. II), en H2O 18 (11) 1985, blz. 226-229 (dl. III)
help
Actuele bacteriologische problemen bij opslag, transport en distributie van drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooy, D. van der \ 1987
help
Verbeterde waterpiramide wordt exportproduct \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beerda, E. \ 2006
De waterpiramide van de Nederlandse ondernemer ir. Martijn Nitzsche gaat binnenkort als exportproduct naar diverse derdewereldlanden. Het concept voor goedkope winning van drinkwater blijkt aan te slaan. Verbeterde en grotere modellen moeten de effec ...
help
Drinkwatersector wil in buitenland geen risico's lopen : innovaties in de sector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De drinkwatersector worstelt met het verlangen van het kabinet om meer activiteiten te gaan ontwikkelen in het buitenland. De waterleidingbedrijven en kennisinstituten op watergebied willen dat wel, maar de drinkwaterbedrijven willen met hun publieke ...
help
Troebelheidsmeters [Boek]
Pieper, J.W. \ 1976
In dit rapport worden aanbevelingen gedaan voor een uniforme uitvoering van de troebelheidsmeting. Daarbij wordt van primair belang geacht dat de troebelheidsmeters allen geijkt worden met een standaardsuspensie.
help
Vacantiecursus in drinkwatervoorziening,, 1e(1948), gehouden te Delft [Boek]
1949
help
Water en ziekte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Huisman, J. \ 1982
Bespreking van enkele belangrijke microbiele ziekteverwekkers bij de drinkwater explosies in Nederland
help
WHO Workshop over Nitraatverwijdering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schippers, J.C. \ 1986
help
Slim vervangen, slim distributienet, slim innoveren \ H2O online [Artikel]
Nieuwenhuijze, R. van \ Smits, F. \ Jong, K. de \ 2014
Nederland staat voor een enorme vervangingsopgave voor het drinkwaternet. De vervangingsoperatie moet effectief en efficiënt zijn, en leiden tot een slim en toekomstbestendig net. Bij de vervanging van haar distributienet bundelt Brabant Water de ken ...
help
Linked water data for water information management \ 11th International Conference on Hydroinformatics HIC 2014, New York City, [Hoofdstuk uit boek]
Curry, E. \ Degeler, V. \ Clifford, E. \ Coakley, D. \ Costa, A. \ Andel, S.J. van \ Giesen, N. van de \ Kouroupetroglou, C. \ Messervey, T. \ Mink, J. \ Smit, S. \ 2014
The management of water consumption is hindered by low general awareness and absence of precise historical and contextual information. Effective and efficiency management of water resources requires a holistic approach considering all the stages of w ...
help
Nut en noodzaak van waterslaganalyse \ H2O online [Artikel]
Mecksenaar, L. \ Eijpelaer, E. \ Gommeren, J. \ 2015
Waterslag is een drukgolf die onbedoeld en kortstondig optreedt in een leidingsysteem, bijvoorbeeld doordat een pomp uitvalt of door een snel sluitende afsluiter. Door te hoog oplopende druk in de leiding kunnen lekkages of leidingbreuken ontstaan. O ...
help
Onvoldoende oppervlaktewaterkwaliteit kost drinkwatersector jaarlijks 400 miljoen euro \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mülschlegel, J. \ Tangena, B. \ 2005
De kwaliteit van het oppervlaktewater is nog onvoldoende om hieruit betrouwbaar drinkwater te maken zonder complexe zuiveringstechnieken. Om aan de normen te voldoen moesten oppervlaktewaterbedrijven de afgelopen tien jaar jaarlijks circa 400 miljoen ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.