Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 524

  • help
  • uw selectie
  • export
    U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="duinen"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beleidslijn kust 2015 : randvoorwaarden voor initiatieven (vanuit waterveiligheid) [Boek]
Bureau Landwijzer \ Ministerie van Infrastructuur en MIlieu \ 2016
Deze beleidslijn vervangt de ‘Beleidslijn kust’ die het rijk in 2007 uitbracht. De beleidslijn formuleert op hoofdlijnen randvoorwaarden voor initiatieven met een ruimtebeslag in het kustfundament, beredeneerd vanuit de beleidsdoelen voor waterveilig ...
help
Zevende workshop Dynamisch Kustbeheer 24, 25 en 26 mei 2016 Terschelling : een impressie [Congresverslag]
2016
Impressie van de zevende workshop dynamisch kustbeheer, die STOWA en Rijkswaterstaat organiseerden. De workshop vond plaats op 24, 25 en 26 mei 2016 en werd bezocht door ruim 40 deelnemers, overwegend waterkeringbeheerders, natuurbeheerders, beleidsm ...
help
Erosie op Ameland Noordwest : modelstudie: simulaties met Delft3D en XBeach [Boek]
Nederhoff, Kees \ Elias, Edwin \ Vermaas, Tommer \ 2016
Ameland NW kent al langere tijd problemen met structurele erosie van de eilandkap. Naast de structurele erosie met bijhorende BKL-overschrijdingen heeft meer recent de Sinterklaasstorm van 2013 in grote duinafslag geresulteerd tussen raai 300 en 400. ...
help
Hydraulische belastingen 2017 voor duinwaterkeringen [Boek]
Bieman, Joost den \ 2016
In het voorliggende rapport worden getallen voor de Hydraulische Belastingen 2017 voor duinwaterkeringen gepresenteerd, zoals afgeleid met het softwareprogramma Hydra-Ring. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt met de Hydraulische Randvoorwaard ...
help
Ontwikkeling van de Zandmotor : samenvattende rapportage over de eerste vier jaar van het Monitoring- en Evaluatie Programma (MEP) [Boek]
Taal, M.D. \ Löffler, M.A.M. \ Vertegaal, C.T.M. \ Wijsman, J.W.M. \ Valk, L. van der \ Tonnon, P.K. \ 2016
Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 behandelt de achtergrond van de Zandmotor. Hoofdstuk 3 bevat informatie over de betekenis van de Zandmotor voor kustveiligheid. In hoofdstuk 4 is te lezen wat de Zandmotor tot op heden betekent voor nat ...
help
Effecten van meteorologische condities, het kerven en kaalscheren van de zeereepzone op de samenstelling van regenwater, bodemvocht en grondwater in de Kennemerduinen [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ Arens, S.M. \ 2015
Dit rapport biedt inzicht in de hydrochemische effecten van het kerven en kaalscheren van de zeereepzone in de Noordwestkern van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, tegen de achtergrond van wisselende meteorologische condities. De onderzoekshypothese i ...
help
Dynamic dunes 2015 : daring solutions for Natura 2000 challenges : Zandvoort - Rockanje, the Netherlands, October 7-9, 2015 [Boek]
Geelen, Luc \ Salman, Albert \ Kuipers, Marieke \ 2015
October 7-9, 2015, an international conference was held on the rejuvenation of dynamic dunes and restoration of the dune habitats. The conference was organised by PWN, Natuurmonumenten and Waternet. The value of dune habitats is widely recognised, an ...
help
The state of the coast = Toestand van de kust : case study: Wadden islands [Boek]
Giardino, Alessio \ Santinelli, Giorgio \ Heijer, Kees den \ 2015
In this study, the morphodynamic development of the coastline of the Wadden islands has been assessed using an indicator approach. The scope of this analysis is to derive useful information by looking at past morphological changes (natural and anthro ...
help
Modelling foredune dynamics in response to climate change [Proefschrift]
Keijsers, J.G.S. \ 2015
help
Hoog, droog en toch grondwateroverlast \ H2O online [Artikel]
Kuiper, M. \ Lambert, J. \ Verkleij, L. \ Kramer, M. \ 2015
In tal van regio’s bevindt het grondwater zich normaliter op een diepte van minstens enkele meters. Toch ontstaat in deze gebieden steeds vaker grondwateroverlast. Zo ook in het duindorp Noordwijk aan Zee. Onderzoek door Wareco in samenwerking met De ...
help
Kustwerk Katwijk : parkeren onder veilige duin in Katwijk \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2014
De kust bij Katwijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Daarom wordt deze versterkt met een dijk in bredere duinen. Door het aanleggen van een dijk in het duin is er ruimte voor een ondergrondse parkeergarage.
help
Understanding river dune splitting through flume experiments and analysis of a dune evolution model \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
Warmink, J.J. \ Dohmen-Janssen, C.M. \ Lansink, J. \ Naqshband, S. \ Duin, O.J.M. van \ Paarlberg, A.J. \ Termes, P. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2014
Forecasts of water level during river floods require accurate predictions of the evolution of river dune dimensions, because the hydraulic roughness of the main channel is largely determined by the bed morphology. River dune dimensions are controlled ...
help
Metershoge golven in nieuwe deltagoot : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2014
Deltares bouwt in Delft een nieuwe Deltagoot om dijken en duinen in een laboratoriumsetting te onderwerpen aan de hoogste 'man-made' golven ter wereld.
help
De zandmotor - gepassioneerde wetenschap [Video]
2014
De Zandmotor is een groot pilotproject voor natuurlijke kustbescherming, waarmee tegelijk ruimte voor natuur en recreatie ontstaat. Onderzoekers van verschillende universiteiten volgen de ontwikkelingen op de voet. De Zandmotor ontwikkelt zich zoals ...
help
Soft engineering vs. a dynamic approach in coastal dune management : a case study on the North Sea barrier island of Ameland, the Netherlands \ Journal of coastal research : an international forum for the littoral sciences / Coastal Education and Research Foundation (CERF) [Wetenschappelijk artikel]
Jong, B. de \ Keijsers, J.G.S. \ Riksen, M.J.P.M. \ Krol, J. \ Slim, P.A. \ 2014
Dunes act as flood defences in coastal zones, protecting low-lying interior lands from flooding. To ensure coastal safety, insight is needed on how dunes develop under different types of management. The current study focuses on two types of coastal d ...
help
Dynamic dune management, integrating objectives of nature development and coastal safety: examples from the Netherlands \ Geomorphology : [an international journal on pure and applied geomorphology] [Wetenschappelijk artikel]
Arens, S.M. \ Mulder, J.P.M. \ Slings, Q.L. \ Geelen, L.H.W.T. \ Damsma, P. \ 2013
This paper discusses and compares results of management interventions to remobilise dunes and obtain more autonomous changes in foredunes resulting from a change in coastal defence policy. In recent decades, nature conservation managers tried to rest ...
help
The role of bathymetry, wave obliquity and coastal curvature in dune erosion prediction [Proefschrift]
Heijer, C. den \ 2013
Coastal areas have traditionally been an attractive place for people to live, but if these areas are low-lying, they are also prone to flooding. In the Netherlands, half of the population lives in coastal areas below mean sea level. Dunes are the pri ...
help
The state of the coast (Toestand van de kust) : case study: North Holland [Boek]
Giardino, A. \ Santinelli, G. \ Bruens, A. \ 2012
Over more than a thousand years, the Dutch coast has been eroding for large stretches. Coastal retreat puts coastal functions (e.g. safety against flooding) under pressure. Since 1990, the Dutch policy aims at preventing further retreat of the coastl ...
help
Kustlijnen voor Dijkringen : over de relatie tussen kustlijnzorg en de sterkte van Nederlandse duinwaterkeringen [Boek]
Stronkhorst, J. \ Bruens, A. \ Giardino, A. \ Santinelli, G. \ Buren, R. van \ 2012
Voorliggend rapport doet verslag van een studie die Deltares, op verzoek van het Ministerie I&M en het Deltaprogramma Kust, heeft uitgevoerd naar de bijdrage van het programma Kustlijnzorg aan het duurzaam handhaven (of vergroten) van de sterkte van ...
help
Developing an interactive tool for evaluating sand nourishment strategies along the Holland Coast in perspective of benthos, fish nursery and dune quality [Boek]
Baptist, M.J. \ Wolfshaar, K.E. van \ Huisman, B.J.A. \ Groot, A.V. de \ Boer, W. de \ Ye, Q. \ 2012
Sand nourishments can affect the coastal ecosystem in various ways. Direct effects are the burial of benthic species under a layer of sand. In the direct vicinity, suffocation of benthos can occur due to the settling of a plume of suspended sediment ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.