Login

Voor bepaalde dienstverlening is inloggen noodzakelijk: een attendering op tijdschriftartikelen, attendering op onderwerp, voor het aanvragen van een tijdschriftartikel of het lenen van een boek (zie ook Inloggen/registatie).

De Hydrotheek website maakt gebruik van de Login van Bibliotheek Wageningen University & Research.

Log in
log in met uw e-mail adres, of register as a new user


Log in voor Wageningen University & Research medewerkers en studenten
Wageningen University & Research medewerkers en studenten dienen in te loggen bij Wageningen University & Research Digital Library (rechts boven). Na login bij de Digital Library sluit het venster en refresh (F5) de Hydrotheek pagina. Nu bent u met uw Wageningen University & Research account bij de Hydrotheek website ingelogd.

Hydrotheek

Filter

Records 1 - 20 / 155

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: trefwoord="duingebieden"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Katwijk flink opgeknapt en nu binnendijks : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Een prachtige combinatie van functies: bescherming tegen de zee, recreatie én maar liefst 670 extra parkeerplaatsen onder de grond. Dat is de opbrengst van het project Kustwerk Katwijk, dat nu na 1,5 jaar is afgerond.
help
De Zandmotor, doet-ie het of doet-ie het niet? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Vriend, H. de \ Thiel de Vries, J. van \ Gelder, C. van \ Wilde, C. de \ 2015
Kustonderhoud: als we niets zouden doen, zou de Hollandse duinenkust voortdurend eroderen, onder meer als gevolg van de voortdurende zeespiegelstijging. Maar is het veelvuldig aanbrengen van zand wel efficiënt? En zijn er geen betere oplossingen vanu ...
help
Ontwikkeling van eilandstaarten : geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie [Boek]
Groot, A.V. de \ Oost, A.P. \ Veeneklaas, R.M. \ Lammerts, E.J. \ Duin, W.E. van \ Wesenbeeck, B.K. van \ Dijkman, E.M. \ Koppenaal, E.C. \ 2015
In deze rapportage worden de oostelijke, buitendijkse delen van de Nederlandse Waddeneilanden behandeld, de zgn. eilandstaarten. Wanneer deze volledig ontwikkeld zijn bestaat ze uit wadplaten, kwelders en duinen. Dit rapport behandelt de geomorfologi ...
help
Alternatieve fosfaat-arme organische materialen voor de bollenteelt : effect op organisch stof gehalte en bodemvruchtbaarheid [Boek]
Os, G. van \ Lans, A. van der \ Bent, J. van der \ 2015
Een voldoende hoog organisch stofgehalte in de bodem is nodig voor een goede bodem- en waterkwaliteit en een optimale teelt. Dit rapport beschrijft de resultaten van een tweejarige veldproef op duinzandgrond naar de effecten van fosfaat-arme alternat ...
help
Een betere bescherming van drinkwaterbronnen bestaat niet : natuurbeheer is booming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2015
Drinkwaterbedrijven zijn inmiddels serieuze natuurbeheerders. Zoals Dunea, die 1700 ha duin beheert in Meijendel, 330 ha in Berkheide en 190 ha in Solleveld. Zoals Vitens, die circa 3300 ha in beheer heeft van gebieden op Ameland en Terschelling tot ...
help
Een perfect huwelijk : drinkwater Dunea \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Veen, H. van der \ 2015
Zonder drinkwaterwinning waren de duinen bij Den Haag al lang verdwenen. Ten prooi gevallen aan de oprukkende stad. Die stelling durft directeur Piet Jonker van het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Dunea best aan. Om dit te bereiken stapte hij in het ...
help
Workshop Dynamisch Kustbeheer 2015 [Video]
STOWAvideo \ 2015
De zesde workshop dynamisch kustbeheer vond plaats op 9 en 10 juni 2015 op Texel en werd bezocht door ruim 40 deelnemers, overwegend waterkeringbeheerders, natuurbeheerders, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers. De bijeenkomst had tot doel om ken ...
help
Dynamic dunes 2015 : daring solutions for Natura 2000 challenges : Zandvoort - Rockanje, the Netherlands, October 7-9, 2015 [Boek]
Geelen, Luc \ Salman, Albert \ Kuipers, Marieke \ 2015
October 7-9, 2015, an international conference was held on the rejuvenation of dynamic dunes and restoration of the dune habitats. The conference was organised by PWN, Natuurmonumenten and Waternet. The value of dune habitats is widely recognised, an ...
help
De Zandmotor: achtergronden en toekomst \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Lucas, H. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Loth, P.E. \ 2014
Een luchtfoto laat goed zien wat er voor de kust van Zuid-Holland is aangelegd. Veel mensen hebben al kennis gemaakt met de Zandmotor, vanaf het fietspad over de zeereep, vanaf het strand, of lopend op de Zandmotor zelf. Waarom was daar eigenlijk zov ...
help
De natuur van de kust : tussen aangroei en afslag [Boek]
Lammerts, E.J. \ Haperen, A. van \ 2014
Duin en kustonderzoekers, overkoepeld door een zgn. OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap belichten in dit boek hun onderzoek, onder andere naar de effecten van suppleties, dynamiek van zoet-zout gradiënten, gevolgen van toegenomen luchtvervuili ...
help
Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten met en zonder dynamisch kustbeheer : een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer natuurlijke ontwikkelingen in het kustgebied [Boek]
Grootjans, A. \ Stuyfzand, P. \ Everts, H. \ Vries, N. de \ Kooijman, A. \ Oostermeijer, G. \ Nijssen, M. \ Wouters, B. \ Petersen, J. \ Shahrudin, R. \ 2014
In de Grevelingen komen na de afsluiting van de Zeeuwse zeearmen drooggevallen zandplaten voor, waarop zich momenteel ook goed ontwikkelde duinvalleivegetaties hebben ontwikkeld. In de toekomst wil men ook hier een meer natuurlijk waterpeil instellen ...
help
Zoet-zout gradiënten op 4 eilanden, in hydrologisch en hydrogeochemisch perspectief [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ Estrada de Wagt, I. \ Amatirsat, D. \ Bland, C. \ Oskam, B. \ Loon, D. van \ Everts, H. \ Grootjan, A. \ 2014
Op drie Waddeneilanden (Borkum, Schiermonnikoog en Texel) en op een zandplaat in het zoute Grevelingenmeer zijn de hydrologische en hydrogeochemische condities onderzocht op de overgang van zoet naar zout, d.w.z. op de overgang van strand naar aangre ...
help
Onverwachte gebeurtenissen in de bodem : gevolgen van ons handelen in beeld [Boek]
Lackin, J. \ Stuurman, R. \ Bleeker, R. \ 2014
Dit boek toont een scala aan onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem, veelal als gevolg van menselijk handelen. Veel daarvan had voorkomen kunnen worden door een betere benutting vooraf van de bestaande kennis en ervaring. Vakmanschap is ...
help
Workshop dynamisch kustbeheer [Video]
2014
De Workshop dynamisch kustbeheer 2014 op Schouwen was de 5e workshop dynamisch kustbeheer en werd georganiseerd in samenwerking met het kennisnetwerk 'Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit' (OBN). Ook deze bijeenkomst had tot doel om kennis en ervar ...
help
Natuurrapport : toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen : technisch rapport - Hoofdstuk 23: Ecosysteemdienst kustbescherming [Boek]
Provoost, S. \ Dan, S. \ Jacobs, S. \ 2014
Zandbanken, slikken, schorren, stranden en duinen vormen een natuurlijke bescherming tegen stormvloeden en mariene overstromingen. Vooral in de zeereepduinen draagt een biotische component daar substantieel toe bij, namelijk de vegetatie gedomineerd ...
help
Verkenning herstelmogelijkheden duindynamiek Westduinen (Schouwen) [Boek]
Valk, L. van der \ Arens, S.M. \ Koomen, A. \ Bakker, M.A.J. \ 2013
Op verzoek van OBN deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, Provincie Zeeland, en de twee grote duinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op Schouwen is een verkenning uitgevoerd naar de herstelmogelijkheden van duindynamiek in de Meeuwenduin ...
help
Op pad met... Dick Groenendijk "ruimte voor de duinen om weer 'duin' te zijn" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2013
Dick Groenendijk promoveerde als ecotoxicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte 13 jaar bij De Vlinderstichting en maakte de switch naar natuurbescherming. Sinds bijna twee jaar is hij als ecoloog in dienst bij de PWN Waterleidingbedrijf Noo ...
help
Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen \ De levende natuur [Artikel]
Arens, S.M. \ Everts, F.H. \ Kooijman, A.M. \ Lammerts, E.J. \ Leek, S.T. \ Nijssen, M.E. \ Valk, B. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2013
Zandsuppleties op de kust leiden tot het tegengaan van erosie en tot stabilisatie van de kustlijn. Wat heeft deze wijze van kustbeheer voor gevolgen voor de op Europees niveau beschermde duinnatuur? Omdat deze vraag zowel de kustveiligheid als natuur ...
help
Vijftien jaar experimenteren met dynamisch kustbeheer op Ameland \ H2O online [Artikel]
Krol, J. \ Löffler, K.M.A.M. \ Slim, P.A. \ 2013
Sinds 1990 doet Nederland aan dynamisch kustbeheer. Op steeds meer plekken wordt de zeereep met rust gelaten. Zand mag stuiven, zeewater mag hier en daar het land in, en waar nodig wordt de kustlijn op zijn plaats gehouden door zandsuppleties. Op een ...
help
Onverwachte uitkomsten van het dynamisch kustbeheer op Ameland : waterwetenschap, toegepaste wetenschap in de watersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Krol, J. \ Löffler, M.A.M. \ Slim, P.A. \ 2013
Bij dynamisch kustbeheer wordt de zeereep met rust gelaten. Zand mag stuiven, zeewater mag hier en daar het land in. Soms worden er zelfs sleuven in de zeereep gegraven. Op West-Ameland stopte men in 1995 met het aanplanten van helm en het plaatsen v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.