Login

Hydrotheek

help
Springtij 2011 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swart, B. \ 2011
En zo vind je jezelf ineens terug in een duinpan op Terschelling. Ruim 150 mensen zijn er in debat met Pier Vellinga en Jacqueline Cramer. Ze kijken terug op wat zich in 2009 en 2010 in Kopenhagen en Cancun afspeelde toen bleek dat het klimaatakkoord ...
help
Op pad met... Nicole Zantkuijl \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2015
Duurzaamheid is wat haar bezighoudt bij drinkwaterbedrijf Oasen. Hoofdtaak van Nicole Zantkuijl is het ontwikkelen van een visie op duurzaamheid, het aanbrengen van samenhang in al bestaande projecten en activiteiten èn het starten van nieuwe project ...
help
Duurzaamheid is 'een goede remedie tegen tunnelvisie' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
"Duurzaamheid is een vluchtig begrip. Het zoeken naar definities heeft dan ook maar beperkte meerwaarde. Je kan duurzaamheid niet exact definiëren en vervolgens meetbaar maken hoe je scoort op de 'ladder van duurzaamheid'. Gelukkig is dat ook helemaa ...
help
Duurzaamheid van drinkwater als klantparameter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nederlof, M. \ 2012
In de discussie over duurzaamheid in de vorige bijdragen is veel gezegd over de definitie van duurzaamheid. |Maarten Nederlof (KWR) wil hier nog iets aan toevoegen. Het woord 'duur' heeft twee betekenissen: die met 'tijd' te maken heeft en die over ' ...
help
Zeven stuwende krachten naar duurzaam waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobs, E. \ 2012
De discussie in H2O over duurzaamheid leidt onvermijdelijk tot een discussie over wat duurzaamheid in waterbeheer nu eigenlijk is. Er bestaan honderden definities van duurzaamheid, dus daar vallen nog wel wat edities mee te vullen. De auteur gaat in ...
help
De drie P's in de waterketen [thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swart, B. \ Palsma, B. \ 2012
Investeringen in de waterketen deden we, en doen we nog steeds, voor de lange termijn. Afschrijvingsperioden van 30 tot 40 jaar zijn niet ongewoon. Juist aan de inrichting van ons afvalwatersysteem mogen dan ook, vanwege de lange duur dat de systemen ...
help
Waterschappen langs de Duurzaamheidsmeter \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Klein, M. \ Hoogstraaten, M. \ 2012
Naast de Lokale Duurzaamheidsmeter voor gemeenten en de Provinciale Duurzaamheidsmeter is er in 2011 op initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een Duurzaamheidsmeter voor Waterschappen ontwikkeld en online beschikbaar gestel ...
help
Water als bron van energie : omgevingseffecten van energie uit water [Boek]
Schepers, B.L. \ 2010
De watersector wil een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving en aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Om vat te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van ‘wateropties’ heeft Deltares de afgelopen jaren di ...
help
Verantwoord opdrachtgeverschap : thema duurzaamheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2011
Publieke opdrachtgevers, zoals de waterschappen, streven er naar om maatschappelijk verantwoord opdrachten te verstrekken, waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Om dit doel versneld en efficiënter te bereiken, hebben velen van hen de hande ...
help
Kwaliteit en duurzaamheid als hoeksteen voor plantaardige produktie, milieu en natuur [Boek]
Penning de Vries, F.W.T. \ Spiertz, J.H.J. \ 1992
At the occasion of the opening of its new offices and research facilities, CABO-DLO presents for a broad public its views on agricultural research for the next decade in this booklet. Subjects presented are 'Regulation of processes by communication i ...
help
Samen werken aan een duurzame waterketen in Zaanstad : drie jaar ervaring met voorbereidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dokkum, H. van \ Leijen, R. \ Stapel, W. \ 2005
In Zaandam zijn drie jaar geleden het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Zaandstad en het drinkwaterbedrijf PWN begonnen aan de voorbereidingen van een duurzame waterketen. Wat is er in die jaren feitelijk gebeurd?
help
Handreiking financiering duurzame energieprojecten Waterschappen : identificeren financiële barrières, opstellen praktisch kader en aanreiken strategische oplossingsrichtingen [Boek]
Vries, Haga de \ Willems, Jeroen \ 2016
Deze handreiking heeft tot doel de waterschappen te helpen met het maken van heldere keuzes op het gebied van de financiering van duurzame energieprojecten.
help
Dilemma's rond verduurzamen afvalwaterketen : STOWA afvalwaterketensymposium 2012 \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Op dinsdag 22 mei vond in Nieuwegein het vijfde STOWA afvalwaterketensymposium plaats. Tijdens de dag werd volop aandacht besteed aan kostenbesparing en verduurzaming van de afvalwaterketen: meer energie en grondstoffen. Dat laatste levert de nodige ...
help
Over de stille, groene revolutie van de waterschappen en de juridische aspecten van duurzame energie en grondstoffen \ Water governance [Artikel]
Lazaroms, R.J.J. \ 2014
De waterschappen zijn hun werkzaamheden in hoog tempo aan het verduurzamen. De technologische mogelijkheden voor het winnen van duurzame energie en grondstoffen nemen een hoge vlucht en de waterschappen spelen hier actief op in. De sector heeft zichz ...
help
Zes weldoeners in water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2015
Schoon drinkwater en duurzaam waterbeheer zijn niet overal vanzelfsprekend. Daarom zetten Nederlandse goede doelen zich op veel plaatsen in voor het goede waterdoel. Met projectbudgetten variërend van 1.500 euro tot 10 miljoen maken zij de wereld een ...
help
Duurzaam waterbeheer (2).... vooral een kwestie van praktische wijsheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blom, J. \ Geldof, G. \ 2012
In H20 nr. 21 van 28 oktober 2011 gaven Gert Koot en Bjartur Swart een aanzet voor een discussie over definiëring van duurzaam waterbeheer. Zij constateerden dat het nodig is om aandacht te besteden aan de doelen van duurzaam waterbeheer voordat een ...
help
Duurzaamheid is 'sjoege hebben van veranderingen' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ven, K. van de \ Vries, H. de \ 2012
"Als waterbeheerders worden we steeds vaker geconfronteerd met het begrip duurzaamheid. We moeten er blijkbaar wat mee, maar wat precies? Ons punt is dat duurzaamheid als zelfstandig begrip te vaag is. Het is een containerbegrip. Het maakt de discuss ...
help
Duurzaam verdienen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
Binnen het stedelijk waterbeheer wordt zeer verschillend gedacht over duurzaamheid. Rijsberman onderscheidde destijds vier benaderingen: de ratio, draagkracht-, ec0- en socio-benadering, omdat definities van duurzaamheid uiteenlopen van gericht op na ...
help
Mogelijkheden voor duurzaamheid: voorbeelden uit de praktijk [thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kolkhuis-Tanke, R. \ Vries, K. de \ Rijsdijk, V. \ 2012
De Nederlandse watersector biedt een grote potentie voor duurzaamheid. De afgelopen jaren zijn bij de waterschappen grote stappen gezet in het verzilveren van die mogelijkheden. Enkele van de vele voorbeelden zijn visvriendelijke en energiezuinige ge ...
help
Masterplan water en energie : eindrapport [Boek]
Frijns, J. \ 2010
Waterschap Regge en Dinkel (WRD) en Waterschap Groot Salland (WGS) hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot het opstellen van een Masterplan Water en Energie, gericht op energetische optimalisatie van de stedelijke waterkringloop. De aanleiding ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.