Login

Hydrotheek

help
Businessplan BioBased Economy 2.0 : samenvattingen van de zes Workpackages [Boek]
2011
Dit document is een voorbereiding van het Businessplan Biobased Economy en bevat de samenvattingen van de 6 workpackages: 1. Groeikracht! Teeloptimalisatie en biomassaproductie ; 2. Bio-energie en Biochemicaliën; 3. Economie, Beleid, Duurzaamheid; 4. ...
help
The economic functions of the environment : voordracht uit de 45e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Grondwater of oppervlaktewater?', gehouden op 8 januari 1993 aan de TU Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hueting, R. \ 1994
help
Waterbeheer heeft behoefte aan ecologisch denkende minister : voorbeschouwing Aquatech 1994 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vinke, G.B. \ 1994
help
Geld verdienen met waterveiligheid door grindwinning: Grensmaasproject \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Doelman, E. \ 2011
Een slimme combinatie van veiligheid, natuurontwikkeling en economische activiteiten vormen de ingrediënten van het Grensmaasproject dat tot 2013 wordt uitgevoerd in Zuid-Limburg. Tussen Maastricht en het dorp Roosteren krijgen rivier en natuur weer ...
help
Holland's diep : innovatie en inspiratie [Boek]
Vliet, M. van \ Duijn, M. \ [ca. 2007]
Kennis heeft pas waarde als ze kan worden toegepast. Vanuit deze visie geeft TNO Bouw en Ondergrond een zestal voorbeelden vanuit eigen huis. "Is het mogelijk, water te exporteren" "Kunnen portiekwoningen omgebouwd worden tot verwisselbare lades"
help
Naar een duurzaam Nederland : energieneutraal, klimaatbestendig en circulair [Boek]
Oosters, H. \ Bijleveld-Schouten, A. \ Zanen, J. van \ 2017
Dit gezamenlijke voorstel van gemeenten, provincies en waterschappen voor de kabinetsformatie 2017 is een investeringsagenda voor de ruimtelijk-fysieke pijlers van een duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Met ...
help
Assessment of the Netherlands’ flood risk management policy under global change \ Ambio : a journal of the human environment : research and management [Wetenschappelijk artikel]
Klijn, F. \ Bruijn, K.M. de \ Knoop, J. \ Kwadijk, J. \ 2012
Climate change and sea level rise urge low-lying countries to draft adaption policies. In this context, we assessed whether, to what extent and when the Netherlands’ current flood risk management policy may require a revision. By applying scenarios o ...
help
Ontmoet de Schelde : naar een vitaal Scheldegebied met het Sigmaplan [Boek]
Pantarein \ [2013]
Al eeuwenlang zorgen de Schelde en haar zijrivieren voor een stromenland dat barst van dynamiek. Maar getijdenrivieren kunnen ook heel wat waterellende veroorzaken. Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren: ...
help
Milieu en natuureffecten Nota Ruimte [Boek]
Kuiper, R. \ 2004
De Nota Ruimte beoogt de verstedelijking te bundelen rondom de grotere steden. Hierdoor kunnen de gewenste stedelijke en groene woonmilieu’s ontstaan, terwijl tegelijkertijd de aantasting van natuur en landschap beperkt blijft en voorzieningen bereik ...
help
Hoofdrolspelers, Cees Buisman : laten we Amerikanen buiten de deur houden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
Nederland heeft een fantastisch klimaat voor onderzoek in watertechnologie. En Cees Buisman, wetenschappelijk directeur van technologisch topinstituut Wetsus, kan het weten. Hij vindt het alleen doodzonde dat veelbelovende nieuwe bedrijven zo vaak in ...
help
Koppelen en ontkoppelen: milieupolitieke modernisering in een tijdperk van globalisering \ Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw [Artikel]
Mol, A.P.J. \ 2001
Een bijdrage over de modernisering van het milieubeleid in Nederland en Europa sinds 1970, waarbij de processen worden onderscheiden die van belang zijn om deze modernisering te realiseren. Rede, uitgesproken ␛bij de aanvaarding van het ambt van hoog ...
help
De sociaal-economische betekenis van water \ Over stromen : kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Savenije, H.H.G. \ Bouma, J.J. \ Saeijs, H.L.F. \ 2000
help
Creëren van meer ruimte voor water komt wellicht onvoldoende van de grond : RIVM beoordeelt Nota Ruimte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Franken, R. \ Kragt, F. \ Kuiper, R. \ 2004
Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van VROM de maatregelen uit de Nota Ruimte beoordeeld. Voor een select aantal wateronderwerpen is het resultaat van deze 'evaluatie' opgenomen. De effecten blijken voorlopig nog onduidelijk te blijven, om ...
help
STOWA40P05 aanbieden jubileumboek STOWA 40 jaar [Video]
STOWAvideo \ 2012
Een gezamenlijk interview met Peter Glas (Unie van Waterschappen) en Hans Oosters (STOWA) over de situatie in de watersector op het Jubileumsymposium STOWA 40 jaar op 15 september 2011 te Amersfoort.
help
Deltascenario’s en adaptief deltamanagement [Brochure]
Brugge, R. van der \ Bruggeman, W. \ 2014
Adaptief deltamanagement is een door het Deltaprogramma gelanceerd begrip om ‘op transparante wijze om te gaan met onzekerheden’. De Deltascenario’s, die hier gepresenteerd worden, zijn nadrukkelijk geen voorspellingen of streefbeelden, maar zogenaam ...
help
Deltascenario’s voor 2050 en 2100 : nadere uitwerking 2012-2013 [Boek]
Bruggeman, W. \ Dammers, E. \ Born, G.J. van den \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Bouwman, A. \ Nabielek, K. \ Beersma, J. \ Hurk, B. van den \ Polman, N. \ Linderhof, V. \ Folmer, C. \ Huizinga, F. \ Hommes, S. \ Linde, A. te \ Didde, R. \ Roukema, M. \ 2013
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centraal Planbureau (CPB), KNMI en Wageningen UR, LEI publiceren onder leiding van Deltares de ‘Deltascenario’s voor 2050 en 2100 – nadere uitwerking 2012-2013’. Deze scenario’s bouwen voort op de in 2011 gepubl ...
help
Topsector water: kennis, kunde, kassa [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2012
Bedrijven, overheden en kennisinstituten zijn nu dik een jaar doende met het optuigen van de Topsector Water. Eén van de negen door demissionair minister Maxime Verhagen aangewezen sectoren om de vaderlandse economie te stimuleren. 'Kwartiermaker' Ja ...
help
Ecologisch-economische modellen voor lange termijn waterbeheer \ Integraal waterbeheer : een nieuwe aanpak : symposium 1986 : stand van zaken 1988 [Hoofdstuk uit boek]
Braat, L.C. \ Duursma, E.K. \ 1988
help
Kennis en innovatieagenda Topsector Water, 2016-2019 [Boek]
Topsector Water \ 2015
Het gaat goed met de Nederlandse watersector, zowel op maritiem, als deltatechnologisch, als watertechnologisch gebied, zoals onder meer blijkt uit de gegroeide export van de sector. Maar we kunnen niet stil blijven zitten en denken dat het werk op o ...
help
Maak ruimte [Boek]
2015
Net als 25 jaar geleden, staat Nederland op dit moment voor nieuwe vraagstukken die gevolgen hebben voor onze ruimtelijke ordening. Deze publicatie benoemt twaalf actuele, urgente opgaven. Stuk voor stuk zijn het maatschappelijke opgaven, die niet al ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.