Login

Hydrotheek

help
Drukriolering op natuureiland Tiengemeten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Nimwegen, J. van \ 2010
Tiengemeten is een autovrij natuureiland in de Haringvliet, hemelsbreed vijftien kilometer onder Rotterdam. Rond 1600 slibde in de delta een zandplaat op van vijf hectaren. Een halve hectare noemde men in die tijd een gemet - vandaar de naam. De Prov ...
help
Monitoring overlevingsplan bos en natuur : eindrapport fase 2: Lemselermaten, Stroothuizen, Punthuizen, Middelduinen, Kil en Reggers-Sandervlak [Boek]
Haan, M.W.A. de \ Jansen, A.J.M. \ Molenaar, W.J. \ 1997
Onderzoek in het kader van OBN
help
Een schatting van de grootte van de kwel in het Prunje-gebied [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1959
Kwel is een post op de waterbalans en als zodanig mede bepalend voor de grootte van het waterbezwaar. Positieve kwel vergroot dit, negatieve kwel verkleint het. Men kan de grootte van de kwel in een bepaald gebied daarom leren kennen door in dat gebi ...
help
Enkele resultaten van een geohydrologisch onderzoek in het Prunjegebied (Schouwen-Duiveland) [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1962
Ten behoeve van een kwelonderzoek, dat in het kader van het Deltaplan in het Prunjegebied op Schouwen-Duiveland wordt uitgevoerd, is de geohydrologische gesteldheid van dit gebied onderzocht.
help
Rapport inzake een geo-hydrologisch onderzoek van terreinen der N.V. Maatschappij tot Exploitatie van onroerende Goederen "Voorne's Duin" [Boek]
Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening \ 1934
help
De herziening van de afwatering van het noordelijk deel van Zuid-Beveland in verband met het Drie-Eilandenplan [Boek]
1959
help
Cruquius' aanpak van het Goereese Gat : de casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Hoving, J. \ Kraker, A.M.J. de \ 2013
De hoofdtoegang tot Hollandse handelssteden via het Goereese Gat werd door verzanding bedreigd. De discussie hierover is aan het begin van de achttiende eeuw ontstaan en heeft zo'n 130 jaar geduurd. Aan de basis van die discussie lag het rapport van ...
help
Tiengemeten, terug naar de natuur? \ Jaarverslag ... / Stichting Historisch Boerderij-onderzoek [Artikel]
Posthoorn, R. \ Piek, H. \ 2001
Visie van Natuurmonumenten op natuurontwikkeling.
help
Een veilige en aantrekkelijke delta : deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos, R. \ Meijers, E. \ Nillesen, A.L. \ Vellinga, P. \ 2012
De regio Rijnmond-Drechtsteden dankt zijn ontwikkeling aan de ligging in de delta. Het laaggelegen gebied ligt in het overgangsgebied van de grote rivieren naar zee. Er wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen (van wie 60.000 in buitendijks gebied). De have ...
help
De formatieconstanten in het Prunjegebied (Schouwen) berekend uit pompproeven [Boek]
Wit, K.E. \ Ridder, N.A. de \ 1961
help
Watersysteemrapportage 2010 [Boek]
[2010]
Uit deze watersysteemrapportage blijkt dat binnen het beheersgebied 88% van de peilgebieden geen wateropgave heeft voor het huidige klimaat. Voor de peilgebieden waar wel een wateropgave ligt geldt dat van ongeveer een kwart nog niet berekend is hoe ...
help
Nota inzake de verlaging van de grondwaterstand op een tweetal tuinbouwbedrijven in de gemeente Oostvoorne [Boek]
1958
help
Het kwel- en zoutbezwaar in de polders van St. Philipsland en de hierin te verwachten veranderingen na de afdamping van de zeearmen [Boek]
Weerd, B. van der \ 1968
help
Uitkomsten van een analyse van maalstaatgegevens van het gemaal "Poortvliet" op Tholen [Boek]
Stol, P.T. \ 1971
Het vierde en laatste gemaal waarvan in het kader van het onderzoek naar de afvoercapaciteit van poldergemalen in het Deltagebied de maalstaatgegevens werden geanalyseerd, is het gemaal "Poortvliet". De gegevens werden bewerkt op een wijze die in gro ...
help
De Invloed van een tijdelijke bronbemaling op het diepe grondwater in de omgeving van Pernis en Schiedam [Boek]
Stol, P.T. \ 1968
Tussen de jaren 1962 en 1966 vond de bouw plaats van de Benelux-tunnel onder de Maas bij Pemis en van een dok voor de scheepswerf Wilton-Feyenoord te Schiedam. Deze werken hadden tot konsekwentie dat de waterstand ter plaatse tijdelijk in belangrijke ...
help
Gemiddelde stijghoogten van het grondwater en een berekening van de kwel en het zoutbezwaar in de polder "De Oude Korendijk" [Boek]
Wit, K.E. \ 1963
Kwelberekeningen Hoeksche Waard
help
Options for improving the water quality of the polder Cromstrijen and the impact on ecosystem services [Studentenverslag]
Gommans, J.W.M. \ 2011
In the present research two different analyses have been preformed: water quality analysis and function analysis. The water quality analysis was performed by constructing phosphorus budgets that have been calculated through a mass balance approach. T ...
help
Vijftig jaar Veerse Gatdam : 'niet spannend; wel boeiend' \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2011
Gillende scheepsfluiten; een gelach uit duizenden kelen; een 'waterstaatshow'. De Provinciale Zeeuwsche Courant kwam superlatieven tekort. Niet voor niets: 14 april 1961 was voor Zeeland een historisch moment. Precies om vijf minuten over vier die da ...
help
Waterschap Goeree-Overflakkee staat midden in de samenleving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ Leenaars-de Groot, N. \ 1999
help
Rapport betreffende een centrale drinkwatervoorziening van het eiland Walcheren : op verzoek van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland [Boek]
Versluys, J. \ Steenhuis, J.F. \ Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening \ [1919]
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.