Login

Hydrotheek

help
Naar een energieneutrale waterkringloop \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Voskamp, T. \ 2011
Energieneutraal is de waterkringloop anno 2010 nog niet. Energieneutraliteit bereiken vergt maatregelen die het verbruik reduceren dan wel energie produceren. Zowel door ons als door vele andere partijen worden in de waterkringloop al maatregelen get ...
help
Weerwoord op reactie op 'Energiezuinige beluchting van een rwzi' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ Kloeze, A.M. te \ 2010
Als eerste reactie op het commentaar van Johan Raap in H2O nr. 12 van 18 juni op het artikel 'Energiezuinige beluchting van een rwzi' in H2O nr. 9 van 7 mei willen de auteurs graag de aanleidng van de inventarisatie nog eens toelichten.
help
De eerste ‘energiefabriek’ van Waterschap Groot Salland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evenblij, H. \ Pinkse, H. \ 2012
Uit het afvalwater van Kampen wordt evenveel energie gehaald als nodig is om het afvalwater te zuiveren en het slib te verwerken. Voor de vernieuwde Kamper rioolwaterzuivering van Waterschap Groot Salland betekent dit dat de zuivering van afvalwater ...
help
Haal energie uit water \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dekker, T. \ 2011
Op vrijdag 4 maart 2011 vond in Dalfsen het symposium plaats met de titel 'Haal energie uit water!' Dit symposium werd georganiseerd door waterschap Groot Salland, waterschap Regge en Dinkel en provincie Overijssel.
help
Energy efficiency in the European water industry : a compendium of best practices and case studies [Boek]
Frijns, J. \ Uijterlinde, C. \ 2010
This European report on best practices of energy efficiency in the water industry has been compiled by KWR and STOWA. The report showcases 23 energy efficiency initiatives which were collected as case studies from European water utilities. The Europe ...
help
Slimmer verpompen van retourslib bespaart energie : continue regeling maakt plaats voor intermitterende \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Augustijn, M.P.A.M. \ 2012
Op rioolzuiveringsinstallaties is het mogelijk om, met alleen een wijziging in de software, het energieverbruik fors te reduceren door toepassing van een intermitterende retourslibregeling. In Zeeland draaien sommige installaties de retourpompen nog ...
help
Grote energiebesparingen mogelijk bij sluiscomplexen : referentieontwerp voor energiezuinige sluis [dossier Duurzame energie] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brasser, E.A. \ Lockant, T. van \ Zandvliet, P. \ 2011
Natte kunstwerken, zoals sluiscomplexen, kunnen veel energiezuiniger functioneren. Door toepassing van nieuwe technieken, maar ook door simpelweg installaties alleen in te schakelen als dat nodig is, is bij een klasse IV sluis meer dan 80.000 kWh per ...
help
Dilemma's rond verduurzamen afvalwaterketen : STOWA afvalwaterketensymposium 2012 \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Op dinsdag 22 mei vond in Nieuwegein het vijfde STOWA afvalwaterketensymposium plaats. Tijdens de dag werd volop aandacht besteed aan kostenbesparing en verduurzaming van de afvalwaterketen: meer energie en grondstoffen. Dat laatste levert de nodige ...
help
Miljoenenbesparingen in afvalwaterketen mogelijk door beter gebruik monitoringsgegevens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pothof, I. \ Wit, R. de \ Vijlbrief, J. \ Blokzijl, E. \ Palsma, B. \ 2012
Welke meerwaarde heeft geautomatiseerde verwerking van reguliere meetdata, kortweg monitoring? Volgens ondergetekenden gaat de meerwaarde van monitoring van het afvalwatertransport en de afvalwaterketen veel verder dan alleen energiebesparing. Monito ...
help
Zonnepanelen waterschap Velt en Vecht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Stokvis, B. \ 2011
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) heeft bij Waterschap Velt en Vecht verder invulling gekregen. Op het dak van het districtskantoor Sleen zijn zonnepanel aangebracht, die eind oktober 2010 in werking zijn gesteld. Circa 2000m 2 zonnepanele ...
help
Energiebesparing bij vernieuwd rioolgemaal Meerzicht \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Hulsbos, W. \ Weijers, H. \ 2012
De vervanging van het bestaande rioolgemaal Oostergo in Zoetermeer bood het Hoogheemraadschap van Rijnland de mogelijkheid om een aantal problemen aan te pakken en tegelijkertijd het energiegebruik van het gemaal te verlagen.
help
Duurzaamheidsrevolutie in pompbesturing \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Nimwegen, J. van \ 2012
Gemeenten en waterschappen zoeken onaflatend naar nieuwe wegen om de hen toevertrouwde publieke gelden maatschappelijk verantwoord te besteden. En daarbij: na 'milieuvriendelijk' en 'groen' moeten producten en projecten tegenwoordig ook 'duurzaam' zi ...
help
Stichting stopt energie in het makelen en schakelen van kennis : [thema Energie in de waterketen] \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ 2011
Interview met Bert Palsma, werkzaam bij Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Zijn werkveld is de waterketen en ook daar is energie te besparen. Aangezien dit nummer geheel in het teken van energie in de waterketen staat, is een bezoek a ...
help
De Nederlandse waterketen kan energie opleveren : overzicht en potentieel van energie in de Nederlandse waterketen \ WT-afvalwater [Artikel]
Roest, K. \ Hofman, J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2011
Een substancieel deel van de energie die in de waterketen wordt gebruikt, is de thermische energie die wordt gebruikt om water te verwarmen. Per Nederlander kost het verwarmen van het gebruikte water ongeveer 94 W, terwijl slechts 26,5 W per Nederlan ...
help
Waterzuivering streeft naar 30 procent energiebesparing : gevolgen van convenant Meerjarenafspraken : dossier: Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leusden, M.M.A. van \ Visser, A. \ 2009
Sinds begin jaren negentig is het ministerie van Economische Zaken een drijvende kracht bij het maken van afspraken met het bedrijfsleven met als doel de energie-efficiency te verbeteren. Volgend op de eerdere versies is in juli 2008 het convenant MJ ...
help
Applicatie voor verduurzaming : energiebesparing voor pompen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
Energiebesparing en duurzaamheid zijn onderwerpen die hoog op de agenda van gemeente Groningen staan. Rioolbeheerder Harm Klopman maakt sinds enige tijd gebruik van een gebruikvriendelijke frequentieregelaar voor rioolpompen. Mous Waterbeheer en Danf ...
help
Energie-scan leidt tot besparingen bij slibdroging \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
As, B. van \ 2012
De slibdrooginstallatie (SDI) in Beverwijk verwerkt het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties tot korrels. De Kleijn Energy Consulting heeft bij de SDI een energie-scan uitgevoerd waarbij het gehele proces en alle utilities zijn doorgelicht. Dat ...
help
Masterplan duurzame energie [Boek]
Wendt, T. \ Leeuwis - Tolboom, J. \ Akker, E. van den \ 2016
Dit Masterplan schetst een helder beeld van wat onze energiedoelen zijn (hoofdstuk 2), waar we nu staan (hoofdstuk 3), welke strategie we gaan volgen (hoofdstuk 4), het uitvoeringsprogramma dat daarbij hoort (hoofdstuk 5) en hoe we de doelrealisatie ...
help
Energiebesparing is ook lucratief voor de watersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Thomas, K. \ Valk, M. van der \ 2010
De invloed van klimaatverandering op de watersector is inmiddels al enige tijd bekend. Op het gebied van energie valt echter nog heel wat winst te behalen. Van 10 tot 12 november 2010 vindt in Amsterdam de IWA-conferentie 'Water and Energy' plaats, w ...
help
Optimalisatie hogedrukpompen Brabant Water levert jaarlijks 8,6% energiebesparing op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aa, A. van der \ Eijpelaar, E. \ Ruyten, J. \ Kooij, K. \ 2010
Door regelmatig de bedrijfsvoering van de hogedrukpompen van 33 productielocaties onder de loep te nemen, heeft Brabant Water bij de eerste 4 pompstations een jaarlijkse besparing weten te behalen van in totaal 520 MWh. Dit houdt een gemiddelde bespa ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.