Login

Hydrotheek

help
160616 STOWA EU-LIFE [Video]
STOWAvideo \ 2016
1) Interview 1 - Merle de Kreuk (TU Delft). 2) P00 Welkom | Merle de Kreuk - TU Delft. 3) P01 Omzet Amersfoort | Henry van Veldhuizen. 4) P02 Cellu2PLA | Bob de Boer. 5) P03a All about LIFE | Erik Jan Langkamp - Evers + Manders. 6) P03b All about LIF ...
help
Vakantiecursus 2012 : water NL naar de Top exelleren in tijden van bezuiniging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kreuk, M. de \ Halem, D. van \ Rietveld, L. \ 2012
'Water NL naar TOP, excelleren in tijden van bezuiniging' zo luidde het thema van de Vakantiecursus Drinkwater op 13 januari 2012. Volgens de organisatoren van deze jaarlijkse stand van zaken annex nieuwjaarsreceptie voor de Nederlandse watersector i ...
help
Onderzoek naar toepassingen riothermie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boswinkel, A. \ Palsma, B. \ Sukkar, R. \ 2012
Een aanzienlijk deel van de warmte afkomstig van huishoudens en industrie wordt via het afvalwater geloosd. Het potentieel daarvan is enorm. Als het lukt deze energie nuttig te hergebruiken, kan het nationale energiegebruik met circa 15 procent dalen ...
help
KAS : de Klimaatactieve Stad : hoe lokale initiatieven te omarmen, te stimuleren en de samenwerking in de stad te bevorderen [Brochure]
Mesters, C. \ Pötz, H. \ Weeren, B.-J. van \ 2014
Deze brochure is het 'mission statement' van de Klimaatactieve Stad. KAS is een beweging van waterschappen die zich samen met gemeenten actief willen inzetten voor een stad die voorbereid is, en inspeelt op klimaatverandering. STOWA is samen met de U ...
help
Afvalwaterzuivering: energie onder één noemer : eindrapport definitief [Boek]
2011
De hoofddoelstelling van dit project is het aanleveren van informatie en onderbouwingen voor de afvalwatersector om te komen tot eenduidige kengetallen, definities en systeemgrenzen van het energieverbruik zuiveringsbeheer. Het abstractieniveau van h ...
help
Nutrient and energy recovery from urine [Proefschrift]
Kuntke, P. \ 2013
De mensheid is afhankelijk van het gebruik van kunstmest om de veiligheid van zijn voedseltoevoer te garanderen. Jaarlijks worden bijzonder grote hoeveelheden op stikstof en fosfor gebaseerde kunstmesten toegepast. Deze worden in energie-intensieve p ...
help
Thermische energie uit afvalwater in Zwolle [Boek]
Kluck, J. \ 2011
Het verwarmen van gebouwen en het gebruik van warm water in huishoudens en industrieën vormt circa 40 % van het totale energieverbruik. Dat is tweemaal de vraag naar elektriciteit. Een deel van deze warmte wordt gebruikt om water op te warmen. Dit wa ...
help
Grondstoffen verwaarden : boeiende samenwerkingsverbanden [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Energie wordt al op grote schaal teruggewonnen, maar andere grondstoffen uit afvalwater zijn ook goud waard. Om de afvalwaterketen te verduurzamen hebben waterschappen zich everenigd in de Grondstoffen- en in de Energiefabriek. Dit heeft geleid tot m ...
help
CENIRELTA: hoofdstroom - Anammox op RWZI Rotterdam - Dokhaven \ H2O online [Artikel]
Geilvoet, S. \ Erp Taalman, C. van \ Duin, O. \ Hendrickx, T. \ Hoekstra, M. \ 2016
Op RWZI Rotterdam - Dokhaven loopt het demonstratieproject CENIRELTA (2013-2016), met als doel de effectiviteit en robuustheid van het hoofdstroom - Anammox - proces aan te tonen. De tot nu toe behaalde resultaten tonen aan dat de potentiële activite ...
help
Energiefabriek, vergeet de slibopslag ná de gisting niet \ H2O online [Artikel]
Wiegant, W. \ Voorthuizen, E. van \ Sengers, A. \ Zandvoort, M. \ 2016
De belangrijkste bronnen van methaanemissie in een rioolwaterzuivering met slibgisting bleken de slibopslagtanks ná gisting te zijn. Dit vormde de aanleiding voor STOWA voor een onderzoek naar de mogelijkheden om deze emissie te inventariseren en te ...
help
Waterzuivering Aa en Maas gaat energie opleveren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
In 2013 gaat de waterzuivering in Den Bosch radicaal op de schop. Een belangrijk deel van de installatie is aan renovatie of vervanging toe. Dit megaproject is een technologische en organisatorische uitdaging. Bovendien heeft Waterschap Aa en Maas zi ...
help
Cenirelta (2013-2015) [Brochure]
2013
CENIRELTA staat voor: Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox (Kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox). De rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven verwerkt per dag 1 ...
help
Demonstratieproject met Europese subsidie voor toekomstige praktijktoepassing van Cenirelta: koude Anammox technologie [Poster]
2013
CENIRELTA staat voor: Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox (Kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox). De rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven verwerkt per dag 1 ...
help
Nederland in de prijzen op wereldcongres over water, klimaat en energie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobs, E. \ Frijns, J. \ Veldhoven, J. van \ Wuijts, S. \ Kip, P. \ 2012
Tijdens het 'World Congress on climate change, energy and water' in Dublin half mei zijn twee Nederlandse bijdragen gehonoreerd met een prijs. Sanderine van Odijk (Universiteit Utrecht/Waternet) en Matthijs Bonte (KWR Watercycle Research Institute) k ...
help
Terugwinning energie uit rioolnet Ferwerderadiel met riothermie [thema: stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veeneman, K. \ 2012
De gemeente Ferwerderadiel heeft onlangs Tauw opdracht verleend voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar riothermie: een methode om energie terug te winnen uit het riool. Het onderzoek richt zich op de toepassing van riothermie in combi ...
help
Warmte: gratis energie, zonde om weg te spoelen : vuil water, daar zit wat in! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pronk, P. \ 2013
Afwasmachines, douches en ligbaden. Door de miljoenen afvoerputjes in Nederland stroomt elke dag heel wat warm water weg. Weggegooid geld als we daar niets mee doen. Riothermie zet dit ongebruikte potentieel uit rioolwater om in warmte. De 3e aflever ...
help
Duurzame warmte door riothermie \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Sukkar, R. \ Amelrooij, M. van \ 2013
Een aanzienlijk deel van de warmte uit huishoudends en industrie wordt via het afvalwater geloosd. Het potentieel daarvan is enorm. Indien deze warmte nuttig wordt hergebruikt, kan het nationale energiegebruik aanzienlijk worden gereduceerd. Warmte m ...
help
130305 Deltaproof/De klimaatadaptieve stad P107 Andre Hammenga [Video]
Hammenga, A. \ STOWAvideo \ 2013
Afvalwater is grondstof. Dat is het betoog van Waterschap Hunze en Aa's. Energie en warmte is uit afvalwater terug te winnen. In 2030 moet de afvalwaterketen omgebouwd zijn tot energiefabriek, grondstoffenfabriek, waterfabriek. Aldus het betoog op de ...
help
Thermische slibontsluiting : pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden [Boek]
Berkhof, D. \ Koornneef, E. \ Janus, H. \ 2012
Waterschappen zijn volop aan het nadenken over mogelijkheden om de energieproductie op rwzi’s te verhogen. Een aantrekkelijke mogelijkheid daarvoor is het optimaliseren van de slibgisting, door thermische slibontsluiting (TSO). Dit is een voorbehande ...
help
Energievolle waterketen! [: thema De waterketen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Sukkar, R. \ 2010
De vraag naar warmte is de grootste post in de totale eniergievraag in Nederland, geschat op ca. 40%. Water is vaak het dragende medium voor deze energie. Desondanks wordt warm water vaak nutteloos op oppervlaktewateren en rioolstelsels geloosd. Ook ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.