Login

Hydrotheek

help
Nederlandse ingenieurs bestrijden afkalving kust Georgië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beerda, E. \ 2011
De kust van Georgië heeft bij Batumi te maken met dusdanig ernstige erosie, dat de hele badplaats kopje onder dreigt te gaan. Een Nederlands consortium werkt met de regering van de deelstaat Adjara aan een oplossing, gefinancierd door 'Partners voor ...
help
Beoordeling bodem- en grondwaterkwaliteit in het kader van de saneringsregeling van de Wet bodembescherming : wat kunnen we leren van andere beoordelingskaders? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Swartjes, F.A. \ Fraters, B. \ 1997
help
Huidige maatregelen tegen water- en winderosie in Nederland [Boek]
Hessel, R. \ Stolte, J. \ Riksen, M. \ 2011
In dit rapport wordt beschreven welke maatregelen er in Nederland op dit moment genomen worden tegen water- en winderosie. Het rapport bespreekt de voor Nederland relevante water- en winderosieprocessen, meet- en modelleertechnieken voor winderosie, ...
help
Technisch rapport erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding [Boek]
Verheij, H.J. \ Kruse, G.A.M. \ Niemeijer, J.H. \ Sprangers, J.T.C.M. \ Smidt, J.T. de \ Wondergem, P.J.M. \ 1998
In het rapport ligt de nadruk op de erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding, dat wil zeggen op de vraag of deze sterk genoeg is bij normale en extreme belastingen. Voor het maken van een goede beoordeling zijn schademodellen (c.q. gedragsm ...
help
Drempels voorkomen erosie en vervuiling oppervlaktewater \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) werkt samen met 2 loonwerkers om het toepassen van erosieremmende drempels tussen de ruggen te bevorderen. De aanleiding hiervoor is het strengere erosiebeleid in Vlaanderen.
help
Grasmat als dijkbekleding [Boek]
Muijs, J.A. \ 1999
help
Polyurethaangebonden dijkbekleding in opmars : dossier waterhuishouding en waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kruis, M.C. \ Bulsma, E. \ 2015
Het innovatieve polyurethaangebonden dijkbekledingsmateriaal (PBA) begint steeds meer ingeburgerd te raken in de wereld van waterkeringen. Het materiaal is in 2007 in Nederland geïntroduceerd door chemiebedrijf BASF onder de naam Elastocoast. Sindsdi ...
help
Grasversterkingssysteem maakt dijken sterker : ComCoast \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]Website ComCoast met o.a. ComCoast reports, info over pilots, etc.
Akkerman, G.J. \ Meer, J. van der \ 2007
Haskoning bedacht een systeem van dijkversterking dat 'overslagbestendig' is. Dat wil zeggen, dat ze veel zwaardere golfoverslag moeten kunnen weerstaan dan volgens de huidige norm nodig is. Hiermee worden de dijken doorbraakvrij gemaakt, wat geheel ...
help
Bodem- en oeverbescherming met GC’s Pilotproject “Taludbescherming” [Boek]
Boskma, L. \ 2011
Met een mat van GC’s (Ground Consolidators) wordt waterstroming geremd en zand vastgehouden. Dit biedt allerlei mogelijkheden voor de waterbouw. GC blijkt voor bodem- en oeverbescherming een interessante innovatie. Een talud kan beschermd worden tege ...
help
Bepaling van doorworteling en zodeparameters van dijkgrasland in Zeeland : bepaling van doorworteling en zodeparameters ten behoeve van de golfoverslagproef in Wilhelminapolder en de Oude Polder van St Philipsland, 2008 [Boek]
Adrichem, M.H.C. van \ Frissel, J.Y. \ Huiskes, H.P.J. \ 2008
Ten behoeve van de golfoverslagproef in de Wilhelminapolder en de Oude Polder van St Philipsland (Zeeland) zijn in beide polders de doorworteling en de zodeparameters van een dijkvak bepaald en is de vegetatie beschreven. Volgens het VTV scoort de do ...
help
Doorworteling en zodeparameters van dijkgrasland op de Boonweg 2007/2008 : golfoverslagproef op de Boonweg, Friesland [Boek]
Frissel, J.Y. \ Huiskes, H.P.J. \ 2008
Ten behoeve van de Golfoverslagproef aan de Boonweg in Friesland zijn van vier proefvakken met verschillend beheer de doorworteling en de zodeparameters bepaald en is de vegetatie beschreven. De verschillende soorten beheer; wel of geen toevoeging va ...
help
Proefsuppletie Schelphoek: monitoring effecten op mosselgroei [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Brummelhuis, E. \ 2013
Van 26 september tot 1 oktober 2011 zijn er door Rijkswaterstaat suppletiewerkzaamheden uitgevoerd met zand in de Schelphoek (Oosterschelde). Om de eventuele effecten op de groei van de mosselen op de nabijgelegen mosselpercelen te kunnen monitoren i ...
help
Dutch policy and practices on erosion control: then and now \ Archives of agronomy and soil science = Archiv fuer Acker- und Pflanzenbau und Bodenkunde [Artikel]
Spaan, W.P. \ Winteraeken, H.J. \ Riksen, M.J.P.M. \ 2006
Though erosion and its control is not a major issue in The Netherlands, in some regions of the country wind and water erosion have caused severe local damage and nuisance and continue to do so. The earliest farmers settled on the higher parts of The ...
help
Werken aan vergroten weerbaarheid [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Tuinstra, J. \ Vusse, A. van de \ 2012
Verbindingen leggen. Dáár liggen volgens Bert Satijn met name kansen om te anticiperen op de vele uitdagingen op watergebied. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen bedrijf, Netwerk Omgevingskwaliteit Delft (NOK-D). "Niet alleen tussen water en bodem, maa ...
help
Evaluatie van natuurvriendelijke oevers bij Kerkdriel en Grubbenvorst [Boek]
Reitsma, J.M. \ Haterd, R.J.W. van de \ Bak, A. \ 2000
Bureau Bureau Waardenburg heeft een evaluatie uitgevoerd van twee natuurvriendelijke oeverprojecten langs de Maas. Het betreft een locatie ter hoogte van Grubbenvorst en een locatie ter hoogte van Kerkdriel. Bij beide projecten betreft het de aanleg ...
help
Erosion : the effects of vegetation management on the erodibility of dyke grasslands \ Vegetation dynamics and erosion resistance of sea dyke grassland [Hoofdstuk uit boek]
Sprangers, J.T.C.M. \ Sýkora, K.V. \ Withagen, J.C.M. \ 1999
help
Soil erosion and soil conservation policy in South Limburg, The Netherlands \ Adopting conservation on the farm : an international perspective on the socioeconomics of soil and water conservation : [proceedings of an international symposium held in Honolulu, Hawai, October 1992] [Hoofdstuk uit boek]
Duijsings, J.J.H.M. \ 1994
help
Hoe ver is de bont kade nog weg? : erosiebestrijding en floristische ontwikkeling van de Maaskades : tussenrapportage en voorstellen vervolgbeheer [Boek]
Maris, M. \ 1999
help
Stekproeven met grassen op de oevers van twee Belgische waterlopen \ Landbouwtijdschrift [Artikel]
Dethioux, M. \ 1986
Op de oevers van twee Belgische waterlopen, waarvan het taludprofiel werd aangepast, werd overgegaan tot proeven met het stekken van twee grassoorten: liesgras en rietgras. Het bleek dat deze grassen en voornamelijk de laatstgenoemde soort, met een i ...
help
Uitloging en effecten van metalen uit staalslakken beoordeeld in mesocosms [Boek]
Foekema, E.M. \ Heuvel-Greve, M. van der \ Sonneveld, C. \ Hoornsman, G. \ Blanco, A. \ 2016
Het doel van dit project was vast te stellen in welke mate zware metalen uit in zee gebrachte staalslakken bij een voor de Oosterschelde realistische en een worst-case waterverversingssnelheid: - uitlogen naar de waterkolom; - opgenomen worden door s ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.