Login

Hydrotheek

help
Application of an algal bloom model (Bloom 2) to combat eutrophication [Boek]
Los, F.J. \ 1980
help
The history of the eutrophication concept and the eutrophication in the Netherlands \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Parma, S. \ 1980
help
Proceedings of the first workshop for "Eutrophication management in international perspective", Watersupply Zuerich, dd. April 17 - 18, 1986 [Congresverslag]
Sas, H. \ Vermij, S. \ 1987
help
Differential responses of freshwater wetland soils to sulphate pollution \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Dolle, G.E. ten \ Berg, S.T.G. van den \ Delft, S.P.J. van \ 2001
help
BOVAR Ecologie : Veluwerandmeren 1998 [Boek]
2000
Een overzicht is gegeven van de fysisch-chemische waterkwaliteit en een aantal biologische parameters in 1998. Tot slot is geprobeerd de resultaten van monitoring in 1998 te koppelen waardoor een kort overzicht kon ontstaan van de ecologie van de Vel ...
help
Blauwalgen : giftige algen door warmte en droogte [Brochure]
Waveren, H. van \ Vliet, G. van \ Eulen, J. \ 2009
Fact-sheet met de volgende punten: Wat zijn blauwalgen?; Ontstaan van algen; Waar?; Wie hebben er last van?; Oplossingen; Communicatie van waterbeheerders met het publiek; Rol staatssecretaris V&W; Mogelijke informatiebronnen, zoals websites en docum ...
help
Ecological observations on phototrophic sulfur bacteria and the role of these bacteria in the sulfur cycle of monomictic Lake Vechten (The Netherlands) \ Acta Academiae Aboensis [Artikel]
Steenbergen, C.L.M. \ Korthals, H.J. \ Nes, M. van \ 1987
Lake Vechten, located centrally in The Netherlands, was formed in 1941 by sand digging. Its total area is 4.7 ha, the maximum depth is 11 m and the mean depth is 6 m. Studies on the response of the carbon fixation rate to increasing sulfide concentra ...
help
Effect of water temperature and light regime on denitrification rates and associated variables [Studentenverslag]
Overbeek, C. \ 2011
Eutrophication in ditches has increased substantially in the past decades. Denitrification is the main removal process of bioavailable nitrogen in freshwater ecosystems, thereby counteracting eutrophication. Climate change is predicted to result in i ...
help
STOWA-project 442.465: "watersystemen en afnemende eutrofiëring" : resultaten definitiefase [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Het voorliggende rapport is het resultaat van de definitiefase van het STOWA-project 442.465: "Watersystemen en afnemende eutrofiëring". Deze definitiefase is doorlopen nadat een aantal leden van de beoogde STOWA-begeleidingscommissie commentaar had ...
help
Changes in the bryophyte layer of Dutch fens between 1940 and 2000 in relation to acidification and eutrophication \ Effects of nitrogen enrichment on bryophytes in fens = Effecten van stikstofverrijking op mossen in laagvenen [Hoofdstuk uit boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schaminée, J.H.J. \ During, H.J. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2004
help
Evaluatie eutrofiëringsbestrijdingsproject Nieuwkoopse Plassen [Boek]
Schaik, F.H. van \ Vuister, L.W.M. \ 2000
help
An investigation into the effects of nitrogen on growth and morphology of stable and die - back populations of Phragmites australis \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Clevering, O.A. \ 1998
help
Relationships between eutrophication variables : from nutrient loading to transparency \ Hydrobiologia [Artikel]
Portielje, R. \ Molen, D.T. van der \ 1999
help
Milieudruk en milieukwaliteit in de ROM-gebieden : quickscan t.b.v. een evaluatie van het ROM-beleid [Boek]
Ransijn, M. \ Velde, R.J. van de \ Duijvenbooden, W. van \ Bleeker, A. \ Boersma, W.T. \ Bouwman, A. \ 1998
help
On the dominance of filamentous cyanobacteria in shallow, turbid lakes \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Artikel]
Scheffer, M. \ Rinaldi, S. \ Gragnani, A. \ 1997
help
Effecten van maatregelen tegen eutrofiëring in De Leijen (Friesland) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haye, M. de la \ Pouw Kraan, E. van der \ Claassen, T.H.L. \ Dam, H. van \ 2012
Eutrofiëring van ondiepe meren vormt nog steeds een knelpunt. Hoewel de nutriëntengehalten in de afgelopen decennia sterk daalden, blijft biologisch herstel achter. De vraag is of met de in gang gezette maatregelen de gestelde KRW-doelen in zicht kom ...
help
Humic substances interfere with phosphate removal by lanthanum modified clay in controlling eutrophication \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lürling, M. \ Waajen, G. \ Oosterhout, F. van \ 2014
The lanthanum (La) modified bentonite Phoslock® has been proposed as dephosphatisation technique aiming at removing Filterable Reactive Phosphorus (FRP) from the water and blocking the release of FRP from the sediment. In the modified clay La is expe ...
help
Terra Nova is weer kraakhelder \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Benedictus, R. \ 2004
Het Waterleidingbedrijf Amsterdam startte vorig jaar een experiment om Terra Nova weer terug te brengen naar de toestand van zestig jaar geleden. Daartoe werd de bodemwoelende vis (brasems) weggevangen. Op een symposium bij het NIOO laten ecologen zi ...
help
Nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot biologische defosfatering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vries, H.P. de \ Loosdrecht, M. van \ Rensink, J.H. \ 1985
Uit het onderzoek aan de Landbouwhogeschool komt naar voren, dat biologische defosfatering ook bij lage slibbelastingen tot reele mogelijkheden behoort. Toevoeging van azijnzuur aan het influent garandeert een goed werkend en stabiel systeem. Rendeme ...
help
Handleiding metamodel PCLake [Boek]
Schep, S.A. \ Brederveld, R.J. \ 2011
Ingegaan wordt op de randvoorwaarden voor toepassing van dit metamodel. Vervolgens wordt ingegaan op de achtergrond van PCLake en het metamodel, de uitgangspunten en de betrouwbaarheid.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.